Pokusy czasów

To jest tylko pewien pozór racji i powodów, dla których mogą być uzasadnione tęsknoty do nowego soboru. Poprzez synody biskupów i czujną pracę różnych urzędów Kościół na bieżąco prezentuje swoje zdanie dotyczące zagadnień informatycznych i biotechnologii. Cóż więcej mógłby sobór dodać ponad tę wykładnię. Azymut, Nr 3/2002

W jakich sytuacjach i dlaczego można zwołać sobór?


Czy pojęcie kryzysu można tutaj rozumieć jako chwilową słabość?


Z czyjej inicjatywy zwoływano sobór?


A kto dzisiaj decyduje o zwołaniu soboru?


Czy każde zebranie światowego episkopatu jest jednocześnie soborem?


Czy jest możliwa sytuacja, że sobór jest nieważny?


Zatem by ustawy uchwalone przez ojców soborowych miały charakter zobowiązujący dla całego Kościoła, muszą być ustalone na powszechnym soborze i potwierdzone zawsze przez papieża?


Co to znaczy, że sobór jest powszechny?


O Soborze Watykańskim II mówi się, że był duszpasterski, w odróżnieniu od Soboru Watykańskiego I i wcześniejszych, które określa się mianem doktrynalnych. Czy to oznacza, że ranga soborowego nauczania może nas zobowiązywać w różnym stopniu?


Czy sobór może zmienić doktrynę?


Po ogłoszeniu dogmatu ewentualny powrót do dyskusji nad nimi jest niemożliwy...


W takim razie dogmat o prymacie papieża jest równocześnie, można by powiedzieć, dogmatem o prymacie papieża i soboru?

«« | « | 1 | 2 | » | »»

Reklama

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Zobacz

Pobieranie...

Reklama

Reklama

Reklama