Praca i bezrobocie

Zasada miłości bliźniego prowadzi nas do wniosku: powinniśmy postawić sobie jako zadanie pracę nad takim wychowaniem ludzi i takim przekształcaniem społeczeństwa, aby nie było w nim ludzi opuszczonych, pozostawionych własnemu losowi, a jednocześnie aby nie było w nim ludzi bezczynnych. Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym, 2(63)/2003

Niektóre sprzeczności naszej cywilizacji
  • Wielkie przedsiębiorstwa, zwłaszcza międzynarodowe, kierujące się zyskiem, zaczynają dominować nad państwami, zobowiązanymi do troski o dobro wspólne;
  • dobro ludzkości i poszczególnych krajów wymaga coraz większego wkładu pracy (głównie w dziedzinie edukacji, opieki, bezpieczeństwa i ochrony środowiska) a tymczasem mamy coraz większą ilość ludzi pozbawionych pracy;
  • rośnie długość życia ludzkiego, a jednocześnie coraz wcześniej przechodzi się na emeryturę (bo trzeba zwalniać miejsca pracy dla młodych) - a zatem rośnie marnowanie potencjału pracy;
  • system zasiłków dla bezrobotnych sprowadza się do finansowania niszczącej bezczynności (zwłaszcza długotrwałe bezrobocie niszczy zarówno bezrobotnego jak i jego rodzinę) zamiast twórczej pracy«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | » | »»

Reklama

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Zobacz

Pobieranie...

Reklama

Reklama

Reklama