Wkrótce jubileusz eucharystyczny w Bolsenie i Orvieto

Rzomowa z abp. Giovannim Marrą

publikacja 17.07.2012 23:00

Z abp. Giovannim Marrą – do niedawna administratorem apostolskim diecezji Orvieto-Todi – rozmawia Włodzimierz Rędzioch

Niedziela 29/2012 Niedziela 29/2012

 

WŁODZIMIERZ RĘDZIOCH: – Gdy w 1263 r. podczas Mszy św. odprawianej w kościele św. Krystyny w Bolsenie Hostia trzymana w rękach kapłana z Pragi zaczęła krwawić, „plamiąc” korporał i posadzkę przy ołtarzu, ówczesny papież rezydował w Orvieto, co było opatrznościowym zbiegiem okoliczności. Jak Urban IV zareagował na wiadomości z Bolseny?

ABP GIOVANNI MARRA: – Papież Urban IV zareagował w sposób bardzo roztropny. Przede wszystkim kazał zweryfikować fakty i sprawdzić wiarygodność kapłana, który był bezpośrednim świadkiem domniemanego cudu. Wysłał do Bolseny biskupa Orvieto Giacomo, który wysłuchał świadków – wiernych obecnych na Mszy św. i obejrzał „ślady” cudu. Papież wysłuchał sprawozdania bp. Giacomo i osobiście spotkał się z ks. Piotrem, w którego rękach dokonał się cud. Urban IV, po przeanalizowaniu wydarzeń, przekonał się co do prawdziwości cudu i dlatego już w następnym roku wydał bullę „Transiturus de hoc mundo”, na mocy której zostało wprowadzone w całym Kościele katolickim święto Bożego Ciała. Pierwsza uroczysta i oficjalna procesja Bożego Ciała miała miejsce właśnie w Orvieto.

– Niedługo minie dokładnie 750 lat od tych ważnych wydarzeń. Z tej właśnie okazji postanowił Ekscelencja ogłosić nadzwyczajny Jubileusz Eucharystyczny (2013-14). Jaki będzie program tego Jubileuszu?

– To prawda, że już niedługo będziemy obchodzić 750. rocznicę dwóch wspomnianych wydarzeń: cudu eucharystycznego w Bolsenie (2013 r.) i ustanowienia święta Bożego Ciała (2014 r.). Te ważne rocznice uczcimy w diecezji Orvieto-Todi Jubileuszem Eucharystycznym. Penitencjaria Apostolska, z polecenia Papieża, udzieliła nam tego przywileju. Jubileusz rozpocznie się w niedzielę 6 stycznia 2013 r. otwarciem Drzwi Świętych w Bazylice św. Krystyny w Bolsenie, a w następną niedzielę 13 stycznia otworzone zostaną Drzwi Święte katedry w Orvieto. Jubileusz zakończy się zamknięciem Drzwi Świętych w listopadzie 2014 r. W czasie trwania Jubileuszu pielgrzymi będą mogli otrzymać odpust zupełny na warunkach przewidzianych w takich przypadkach. Program inicjatyw związanych z Jubileuszem nie jest jeszcze opublikowany, ale przewidujemy uroczyste celebracje wszystkich ważnych świąt roku liturgicznego, celebracje dla różnorodnych grup wiernych (młodzieży, osób w podeszłym wieku, robotników, sportowców, księży, sióstr zakonnych itd.). Zorganizowane będą kongresy na temat znaczenia Eucharystii, wydarzenia kulturalne, artystyczne i sportowe, występy teatralne, koncerty. Przewidujemy także zorganizowanie Kongresu Eucharystycznego, który będzie miał charakter ponaddiecezjalny. Niedługo zostanie opublikowana w czterech językach specjalna broszura, gdyż Jubileusz Eucharystyczny może stać się momentem łaski dla pielgrzymów z całego świata.

– Jubileusz Eucharystyczny ogłoszony w diecezji Orvieto-Todi „nakłada się” niejako na ogłoszony przez Benedykta XVI Rok Wiary (październik 2012 r. – październik 2013 r.). W jaki sposób odkrycie prawdziwego znaczenia Eucharystii i odnowa kultu eucharystycznego może przyczynić się do wzrastania wiernych w wierze?

– Uważam, że między Rokiem Wiary a Jubileuszem Eucharystycznym w Orvieto i Bolsenie istnieje bardzo silny związek. Wynika to z faktu, że wiara w Eucharystię, tzn. w rzeczywistą obecność Chrystusa pod postaciami chleba i wina, jest fundamentem wiary katolickiej. Dlatego pielgrzymowanie do Orvieto i Bolseny, aby uczcić Eucharystię i otrzymać odpust zupełny jubileuszowy, może być konkretnym i skutecznym sposobem przeżywania Roku Wiary. Zbieżność Roku Wiary i Jubileuszu Eucharystycznego sprawia, że obydwa wydarzenia stają się instrumentami nowej ewangelizacji, tak jak chce tego Benedykt XVI.

– Dlaczego pielgrzym przyjeżdżający z zagranicy powinien odwiedzić Bolsenę, miasto cudu eucharystycznego, i Orvieto, gdzie odbywają się uroczyste procesje Bożego Ciała i przechowywany jest korporał ze śladami krwi Chrystusa?

– Pielgrzym z zagranicy, szczególnie jeżeli jest osobą wierzącą, ma wiele motywów, by odwiedzić Bolsenę i Orvieto – są to motywy duchowe, religijne i turystyczno-kulturalne.

Zacznę od motywów duchowych i religijnych. Każdy jubileusz ma wymiar duchowy, gdyż jego celem jest nawrócenie się wiernego i jego wewnętrzna odnowa. Odpust zupełny niesie ze sobą oczyszczającą siłę i daje nowy impuls życiu duchowemu.

Poza tym wydarzenia w Bolsenie i Orvieto mogą wzmocnić wiarę w Eucharystię, która jest fundamentem i sercem Kościoła oraz autentycznego życia chrześcijańskiego.

Nasze miasta są też atrakcyjne z punktu widzenia turystyczno-kulturalnego: miasteczko Bolsena położone jest nad pięknym jeziorem, które nosi tę samą nazwę, natomiast Orvieto wybudowano na szczycie płaskiego wzgórza z wulkanicznej skały, zwanego „rupe” (skała), z którego roztaczają się wspaniałe widoki na Umbrię. Historia miejscowości sięga okresu przedchrześcijańskiego. Jednak Bolsena to przede wszystkim miasto męczeńskiej śmierci św. Krystyny i cudu eucharystycznego. Natomiast Orvieto to ważne miasto średniowieczne i jedno z miast papieskich (rezydował tu m.in. Urban IV). Zachowało się tutaj wiele pięknych kamienic i pałaców, wspaniałych przykładów architektury średniowiecznej i renesansowej, lecz przede wszystkim słynna na całym świecie gotycka katedra, w której przechowywany jest święty korporał z Bolseny. Lecz Orvieto żyje przede wszystkim tradycją procesji Bożego Ciała, która co roku przyciąga tutaj tłumy ludzi nie tylko z Włoch. Jak widać, warto odwiedzić Orvieto i Bolsenę.

31 maja 2012 r. papież Benedykt XVI mianował nowego biskupa diecezji Orvieto-Todi. Został nim biskup pomocniczy diecezji rzymskiej Benedetto Tuzia. Jego uroczysty ingres do katedry w Orvieto miał miejsce 30 czerwca. Abp Giovanni Marra opuścił diecezję po 14 miesiącach zarządzania nią jako administrator apostolski.