Dwie drogi

s. M. Urszula Kłusek SAC

publikacja 21.03.2013 22:50

Nasze życie, jak uczy Kościół, „zmienia się, ale się nie kończy”. Nasze opowiedzenie się za cywilizacją życia lub śmierci odnosi się nie tylko do doczesności, ale i do życia w wieczności. Jak stać na straży cywilizacji życia? Jak wychowywać do cywilizacji życia?

Wychowawca 3/2013 Wychowawca 3/2013

 

Myśląc o cywilizacji życia, jednocześnie myślimy o cywilizacji śmierci. Paradoksalnie, te dwie antagonistyczne cywilizacje idą w parze. Jak światło i cień. Jak dobro i zło. Jak szczęście i nieszczęście. W tych parach nie ma przyjaźni ani partnerstwa, ani nawet cienia sympatii. Jest między nimi przepaść, ale łączy je jest prawda o ludzkim życiu, wolności i wyborach. W momencie wyboru życie i śmierć spotykają się ze sobą, niejako patrząc sobie w oczy...

„Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście,  błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo,  miłując Pana, Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego…” ( Pwt 30 13,19-20). Te słowa, odnoszące się do Dekalogu, wypowiada Mojżesz do Narodu Wybranego, przed wejściem Izraela do Ziemi Obiecanej. W Dekalogu Bóg wskazuje na drogę życia, szczęścia i błogosławieństwa. Jednocześnie mówi, że poza życiem według Bożego prawa jest śmierć, nieszczęście i przekleństwo. Wybór należy do człowieka, który powinien być świadomy, że nie ma wyboru pośredniego. Nie ma życia w kawałku, ani szczęścia w kawałku. Wybór jest dramatyczny i jasno określony: albo – albo! I nic pomiędzy!

Nasze życie, jak uczy Kościół, „zmienia się, ale się nie kończy”. Nasze opowiedzenie się za cywilizacją życia lub śmierci odnosi się nie tylko do doczesności, ale i do życia w wieczności.

Jak stać na straży cywilizacji życia? Jak wychowywać do cywilizacji życia? Odpowiedź znajdujemy w Księdze Powtórzonego Prawa: „Ja dziś nakazuję ci miłować Pana, Boga twego, i chodzić Jego drogami, zachowywać Jego przykazania, prawa i nakazy…” ( Pwt 30, 16).

Zderzenie dwóch cywilizacji: życia i śmierci jest ujawnieniem się odwiecznej walki dobra ze złem. Cywilizacja śmierci ma w sobie wściekłość i nienawiść Złego, który pragnie niszczyć życie i zadawać śmierć ostateczną – wieczne potępienie. Walka toczy się o najwyższą stawkę, dlatego jest trudna. Jednak każde opowiedzenie się za Bogiem i Jego prawem jest opowiedzeniem się za życiem. Wybierajmy więc życie!

s. M. Urszula Kłusek SAC – pallotynka. Współpracuje z czasopismami „Anioł Stróż”, „Sygnały Troski”, „Biblioteka Kaznodziejska”, „Katecheta”. Jest autorką książek ze zbiorami scenariuszy lekcji dla nauczycieli i katechetów

TAGI: