Cechy charakterystyczne dla osoby uzależnionej od sekty

publikacja 11.07.2007 12:41
  • Brak sensu życia poza grupą – osoba nie potrafi zostawić grupy i lidera, których idealizuje, jest to spotęgowane izolacją i kontrolą; postrzega to, co jest poza grupą, jako zagrożenie;

  • Zamknięcie się w sobie – osoba sprawia wrażenie nieobecnej, próby emocjonalnego oddziaływania powodują agresję albo obojętność;

  • Rozchwianie emocjonalne – naprzemienne napady radości, euforii, histerii i smutku;

  • Nagła zmiana stylu życia – ubiór podobny do noszonego przez osoby w grupie, zmiana wystroju pokoju – mogą się tam znaleźć nowe symbole religijne oraz literatura;

  • Zmiana słownictwa – posługiwanie się ciągle tymi samymi, niecodziennymi cytatami, mowa może przypominać wyuczoną lekcję;

  • Nagła zmiana sposobu odżywiania się – często argumentowana ideologią grupy, pojawiająca się niechęć do posiłków przygotowywanych przez pozostałych domowników;

  • Pogarda dla wartości życia rodzinnego – wspólnych świąt, rozrywek, wyjazdów, prac;

  • Izolacja od społeczeństwa – nieoglądanie telewizji, niesłuchanie radia, nieczytanie prasy;

  • Agresja wobec tradycyjnych systemów religijnych – ośmieszanie, wzgarda, uwypuklanie błędów, zarzut odejścia od korzeni; tylko grupa jest wierna i posiada wyłączne prawo do prawdy;

  • Duże wydatki lub długi – ukrywanie problemów finansowych, próby kradzieży, nieuczciwych pożyczek.