Oczy w kolorze nieba

Z prof. Jackiem Łuczakiem rozmawia Łukasz Kaźmierczak

publikacja 27.05.2008 22:21

Dlaczego właśnie ja muszę cierpieć? Czemu mnie to spotyka? Za jakie grzechy? Panie profesorze, czy przyzwyczaił się Pan już do tego typu pytań ze strony swoich pacjentów? W tych pytaniach wyraża się wielki egzystencjalny ludzki ból, wielkie duchowe rozterki człowieka stojącego na progu śmierci. Przewodnik Katolicki, 25 maja 2008

Oczy w kolorze nieba„Dlaczego właśnie ja muszę cierpieć”? „Czemu mnie to spotyka”? „Za jakie grzechy”? Panie profesorze, czy „przyzwyczaił” się Pan już do tego typu pytań ze strony swoich pacjentów?

– W tych pytaniach wyraża się wielki egzystencjalny ludzki ból, wielkie duchowe rozterki człowieka stojącego na progu śmierci: niepokój duchowy, poczucie pustki i samotności, potrzeba uporządkowania swoich spraw doczesnych i duchowych, chęć umierania w prawdzie, wreszcie wielki lęk przed śmiercią, przed nicością, przed „nieznanym Trybunałem” a równocześnie potrzeba przekazania swojego testamentu duchowego. Wszystko to ma również jakiś związek z tym ciągłym poszukiwaniem sensu życia, które choć już gaśnie, to jednak ciągle jeszcze w człowieku się tli.

Dotykamy tu zresztą spraw, których nie można w żaden sposób skategoryzować, czy wymierzyć, a co dopiero mówić o jakimś przyzwyczajeniu czy oswojeniu. W zderzeniu z tym bezmiarem ludzkiego nieszczęścia można jedynie dobrze wypełniać swoją lekarską powinność. Ale rola lekarza nie może ograniczać się wyłącznie do diagnozy medycznej, bo przecież nie da się zmedykalizować bólu duchowego. Jeden z czołowych współczesnych psychiatrów, psychoterapeuta, profesor Uniwersytetu Wiedeńskiego Viktor Frankl, twórca logoterapii stwierdził nawet kiedyś, że jedynym duchownym przy umierającym pacjencie niejednokrotnie jest właśnie lekarz.

Zgoda, ziemska medycyna nie wyleczy bólu duszy, ale zawsze przecież można w „niebieskiej aptece” zrealizować receptę na duchowy lek, który go uśmierza…

– I to jest ta druga lekarska powinność. Otrzymaliśmy kiedyś pilne wezwanie od jednej z naszych pacjentek oddziału opieki paliatywnej, Pani Krystyny. Przybiegliśmy do niej i pytamy: co się stało? Tracę wiarę, pomóżcie mi.

Chwyciliśmy się w czwórkę za ręce – chora, pielęgniarka oddziału, młoda lekarka i ja – i zaczęliśmy wspólną modlitwę. Po chwili Pani Krystyna stwierdziła: już mi lepiej... Siła modlitwy jest zaiste niezwykła. Cicha, spokojna modlitwa przynosi ukojenie, jest prawdziwym dobrodziejstwem. Kiedy umierał mój brat na naszym oddziale hospicyjnym, zaraz po przyjęciu sakramentów chciał się jeszcze wspólnie z nami pomodlić na kolanach. Miał już wtedy bardzo niskie ciśnienie, konał. A mimo to jego pragnienie się spełniło - klęczeliśmy wspólnie razem z księdzem. To była chyba nasza pierwsza wspólna modlitwa od czasów dzieciństwa. W ten sposób niejako symbolicznie zdążyliśmy jeszcze powrócić do tych beztroskich, bezpiecznych lat, kiedy nikt nie myślał o śmierci. Modlitwa połączyła nas , dała spokój i wzmocniła wiarę.
O wielkiej roli modlitwy i miłości pisze też Kathy Kalina, amerykańska pielęgniarka hospicyjna, przez wiele lat zatrudniona jako akuszerka, w swojej książce” Akuszerka dusz, Opieka duchowa nad umierającymi”. W tej książce jest także zbiór pięknych modlitw na trudne chwile życie.

Modlitwa nie zawsze musi być uszeregowanym zbiorem znanych nam formułek. Pani Aniela umierała w swoim domu, spokojna, wyciszona, niecierpiąca, bo z dobrze uśmierzanymi dolegliwościami, a przy tym miała zupełnie jasny umysł. Zapytałem ją, czy ma jeszcze jakieś potrzeby, również te modlitewne. I usłyszałem w odpowiedzi: teraz to ja już nie mam siły na modlitwę, ale muszę mieć to wyciszenie, po to żebym odbierała to wszystko, co mi Dobry Pan Bóg mówi. Bo ja czuję Jego żywą obecność i Jego przekaz.

Nie każdy znajduje jednak w sobie taką siłę, tak jak nie każdy doświadcza łaski wiary...

– Ekonomia Zbawienia rządzi się swoimi autonomicznymi prawami. Bardzo często mamy do czynienia z czymś, co Tomasz Moore nazywa syndromem wypalenia duszy. Otóż, kiedy już wszystko wydaje nam się stracone, kiedy ciało staje się coraz większym ciężarem, kiedy nie ma żadnej nadziei, kiedy dochodzi prawie do unicestwienia naszej osobowości, i kiedy mamy już absolutną pustkę w duszy, dopiero wtedy zaczyna się w nas coś odradzać i kiełkować. I to jest ten rosnący w nas Bóg. Bo czasem musi się aż wypalić dusza, aby mogło dojść do przeobrażenia, do duchowej odnowy.

Czy hospicjum jest do tego dobrym miejscem? Swoistego rodzaju kuźnią duszy?

– Nie wiem. John Hinton mówi, że jest to bezpieczne miejsce dla ludzi umierających i cierpiących. Tylko tyle i aż tyle. Bo my czasem za dużo mówimy, starając się na siłę nadać niektórym rzeczom jakieś znaczenie. Ja bym chyba wolał, żeby o takich sprawach mówił zawsze chory, a nie ten, kto się nim opiekuje.

Chorzy posługują się bardzo często językiem symboli...

– Przeglądałem kiedyś wspaniałe rysunki wykonane przez młodego, śmiertelnie chorego Kanadyjczyka. Na jednym z nich jest człowiek, który patrząc na Jezusa Chrystusa, widzi pięć strzykawek z igłami. To była taka dość częsta wśród pacjentów próba identyfikacji własnego cierpienia z cierpieniem Chrystusa.
O niezwykłej symbolice świata ludzi cierpiących wspomina także Elisabeth Kübler-Ross w swojej książce „Życiodajna śmierć”. Opisuje w niej pokryte rysunkami motyli ściany baraku, w którym najmłodsi więźniowie obozu koncentracyjnego w Majdanku spędzali ostatnie godziny swojego życia. I okazuje się, że te znaki mają jakieś uniwersalne znaczenie, bo motyle malowała także patronka nasza dziennego hospicjum Joasia Drażba, która nigdy nie czytała książki Kübler-Ross. To była jej ucieczka przed cierpieniem, przed bólem. Symbolika pozwala więc człowiekowi w jakiś sposób wyzwolić się od cierpienia i przekłada się w jakiś sposób na to, jak ludzie traktują śmierć i umieranie.

W tym momencie dochodzimy do klasycznych rozważań na temat celu i znaczenia śmierci...

– Niektórzy ludzie chcą umrzeć jak najszybciej, dla nich śmierć jest przede wszystkim ucieczką przed cierpieniem. Inni z kolei traktują umieranie, jako ważną część życia – to dla nich okres twórczy, czas pogłębiania więzi z bliskimi, obdarowywania ich miłością, czy choćby zwykłego zamykania swoich ludzkich spraw.

Przed chwilą na korytarzu hospicjum spotkałem kobietę, która przed trzema tygodniami straciła swojego ukochanego męża. I ona czuje się w tej chwili bardzo samotna, ale kiedy niemal pęka jej dusza z tęsknoty, wtedy bierze kurtkę męża, która niejako ucieleśnia się w jego ducha, w jego ciało, otula się nią i wtedy zasypia. Duchowość człowieka może się przecież wyrażać na różne sposoby – również poprzez wielkie umiłowanie życia.

I jest wreszcie ta trzecia perspektywa, która zakłada, że życie nie kończy się w momencie śmierci. Ta nadzieja na wieczne życie dodaje wielu pacjentom i ich rodzinom psychicznej siły i spokoju serca. Półtora roku temu w tym pokoju, w którym w tej chwili rozmawiamy, siedzieli ojciec z synem i opowiadali o pogrzebie swojej żony-matki: pogoda była wówczas fatalna, cały czas padał deszcz, w pewnym momencie na cmentarzu rozpętała się burza z piorunami, ale kiedy ksiądz zaczął odmawiać modlitwę za duszę zmarłej, pojawiło się piękne słońce i tęcza. Znak, że ona już Tam jest.

Umieranie to właśnie taki niezwykle ważny znak dla nas, którzy zostajemy jeszcze przez chwilę w tej ziemskiej rzeczywistości…

– Niezwykły spokój z jakim wielu chorych umiera, ich głęboka wiara w to, że życie się nie kończy, że przechodzą do nowego pięknego świata, daje i nam nadzieję na „świętych obcowanie”. Dzisiaj rozmawiałem o tym z panią Grażyną, siedząc z nią przy łóżku kolejnej umierającej osoby z jej rodziny. I ona mówiła, że cały czas czuje duchową obecność i opiekę ze strony swoich zmarłych bliskich.

Te znaki z „góry” można otrzymywać w najróżniejszy sposób. Mój znajomy pod koniec lat 80. wyruszył rowerem na poszukiwanie grobu swojego krewnego, kapłana, który został stracony w więzieniu berlińskim w czasie drugiej wojny światowej. Pierwszego dnia znalazł gościnę w NRD w kościele u księdza, drugiego dnia przekroczył granicę i przed północą dotarł do jakiegoś klasztoru w Berlinie. I kiedy na furcie podał swoje nazwisko, zakonnica otworzyła szeroko oczy i prosiła go o dowód na potwierdzenie tożsamości. A po chwili powiedziała: my tutaj na pobliskim cmentarzu zajmujemy się grobem Pańskiego zamordowanego przez nazistów wuja…

Albo inny przypadek- relacja kobiety, która opisywała ostatnie chwile życia swojej mamy: kiedy przyszedł moment umierania, oczy matki stały się takie niebieskie jak niebo.

Ja głęboko wierzę, że owo „otwieranie się nieba”, które przeżywają ludzie umierający, jest także dla nas wielką pociechą i nadzieją, że idziemy do dobrego Boga. Zwłaszcza kiedy patrzę na tę drobną osobę, która przy mnie umiera i pytając ją: no jak tam Pani Julio dzisiaj, słyszę w odpowiedzi: no wie pan ciało coraz słabsze, ale duch rośnie. Bo ja zbliżam się do nowego życia.prof. Jacek Łuczak - ordynator poznańskiego Hospicjum Palium, Szpitala Przemienienia Pańskiego UM im. K. Marcinkowskiego