Wielki Post czasem odnowy

(fragment katechezy Ojca Świętego Benedykta XVI, wygłoszonej w Watykanie podczas audiencji ogólnej w Środę Popielcową 21 lutego br.)

publikacja 06.03.2007 07:26

Dzięki odkupieńczej ofierze Chrystusa zostaliśmy wykupieni spod władzy zła: Chrystus bowiem, jak pisze apostoł Jan, stał się ofiarą przebłagalną za nasze grzechy; a św. Piotr dodaje: zmarł On raz na zawsze za grzechy. Źródło, 4 marca 2007

Wielki Post czasem odnowy
Drodzy bracia i siostry,

Środa Popielcowa, którą dzisiaj obchodzimy, jest dla nas, chrześcijan, dniem szczególnym, odznaczającym się intensywnym duchem skupienia i refleksji. Wkraczamy bowiem na drogę Wielkiego Postu, na którą składają się słuchanie Słowa Bożego, modlitwa i pokuta. W czasie tych czterdziestu dni liturgia pomoże nam przeżywać na nowo znaczące etapy tajemnicy zbawienia. Jak wiemy, człowiek stworzony został po to, aby być przyjacielem Boga. Grzech pierwszych rodziców zniweczył jednak tę relację zaufania i miłości i sprawił, że w efekcie ludzkość nie jest w stanie wypełnić swego pierworodnego powołania. Jednakże dzięki odkupieńczej ofierze Chrystusa zostaliśmy wykupieni spod władzy zła: Chrystus bowiem, jak pisze apostoł Jan, stał się ofiarą przebłagalną za nasze grzechy (por. 1 J 2,2); a św. Piotr dodaje: zmarł On raz na zawsze za grzechy (por. 1 P 3,18).

Zmarły w Chrystusie dla grzechu również ochrzczony odradza się do nowego życia, przywrócony bezinteresownie w godności dziecka Bożego. Dlatego w pierwszej wspólnocie chrześcijańskiej chrzest uważany był za pierwsze zmartwychwstanie (por. Ap 20,5; Rz 6,1-11; J 5,25-28). A zatem od samego początku Wielki Post przeżywany był jako czas bezpośredniego przygotowania do Chrztu, którego udzielano uroczyście podczas Wigilii Paschalnej. Cały Wielki Post był drogą, prowadzącą do tego wielkiego spotkania z Chrystusem, tym zanurzeniem w Chrystusie i tą odnową życia. My zostaliśmy już ochrzczeni, jednakże Chrzest często nie jest zbyt skuteczny w naszym codziennym życiu. Dlatego i dla nas Wielki Post jest odnowionym katechumenatem, w którym wychodzimy ponownie naprzeciw naszego Chrztu, aby odkryć go na nowo i przeżywać znowu w sposób głęboki, aby znów stać się rzeczywiście chrześcijanami. Stąd też Wieki Post jest okazją do ponownego stania się chrześcijanami, przez stały proces wewnętrznej przemiany oraz postępu w znajomości i umiłowaniu Chrystusa.

Nawrócenie nigdy nie jest raz na zawsze, lecz jest procesem, drogą wewnętrzną całego naszego życia. Ta droga ewangelicznego nawrócenia nie może oczywiście ograniczać się do jednego szczególnego okresu w roku: jest codziennym wędrowaniem, które ma obejmować całe życie, każdy dzień naszego życia. Z tego punktu widzenia dla każdego chrześcijanina i dla wszystkich wspólnot kościelnych Wielki Post jest czasem duchowym, sprzyjającym ćwiczeniu się z większą wytrwałością w poszukiwaniu Boga, otwierając serce na Chrystusa. (.)