Odwieczne Słowo w nowej szacie

Marcin Romanowski SSP

publikacja 12.03.2009 14:59

W nowym przekładzie Pisma Świętego nie ma przestarzałych słów i skomplikowanych, długich zdań. W zrozumieniu biblijnej treści pomagają komentarze i liczne przypisy. Po ten przekład może sięgnąć każdy, niezależnie od wieku czy też wykształcenia Magazyn Familia, 3/2009

Odwieczne Słowo w nowej szacieW nowym przekładzie Pisma Świętego nie ma przestarzałych słów i skomplikowanych, długich zdań. W zrozumieniu biblijnej treści pomagają komentarze i liczne przypisy. Po ten przekład może sięgnąć każdy, niezależnie od wieku czy też wykształcenia.

Jak zapewniają znawcy, wszystkie księgi biblijne w oryginale były spisane w sposób możliwie prosty i przejrzysty. W zamyśle ich autorów – a zwłaszcza głównego Autora, Pana Boga – miały docierać do ludzi wszystkich stanów i kultur i przekazywać im Boże objawienie.

Prawda o Bogu i człowieku

Pismo Święte jest źródłem prawdy o Bogu, o świecie, a także o człowieku, jego pochodzeniu i wiecznym przeznaczeniu. Aby zatem Księga ta mogła spełnić swoje zadanie, musi być w pełni dostępna. Nie chodzi tutaj o dostępność tylko w sensie materialnym, czyli możliwości sięgnięcia po konkretny egzemplarz, ale również w sensie głębszym: rozumienia treści. Pismo Święte powinno być czytane przez ludzi wszystkich czasów i ludzie ci mają prawo odkrywać w nim słowo skierowane bezpośrednio do siebie, a nie jedynie do swoich praprzodków.

Język, którym się posługujemy na co dzień, podlega nieustannym zmianom. Właśnie dlatego wciąż potrzebne są nowe przekłady Pisma Świętego, aby słowa spisane w oryginale przed wieloma tysiącami lat mogły być odczytywane na nowo, a przede wszystkim rozumiane i wcielane w życie. Duża liczba różnych przekładów nie powinna przerażać, bo jeśli są dokonane wiernie, wtedy wzajemnie się uzupełniają i pozwalają pełniej rozumieć sens Pisma Świętego.

Wyróżniki nowego przekładu

Pośród wielu wydań na szczególną uwagę zasługuje Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, zwane powszechnie Biblią paulistów (od popularnej nazwy zakonników ze zgromadzenia Towarzystwa Świętego Pawła, którzy kierowali przygotowaniem nowego przekładu i wydaniem go przez swoją Edycję Świętego Pawła). Cechą szczególną tego wydania są obszerne objaśnienia tekstu biblijnego.

Każda księga jest poprzedzona wprowadzeniem, ukazującym problemy historyczne, literackie i teologiczne. Po bokach tekstu biblijnego znajdują się przypisy oraz odsyłacze do tekstów paralelnych (czyli fragmentów podobnych pod względem treści). Dół poszczególnych stron zajęty jest przez komentarze, przybliżające sens biblijnego przesłania.

To jest całkowita nowość w polskich przekładach Pisma Świętego. Profesor Michał Wojciechowski, biblista z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, podkreśla, że komentarze umieszczone w nowym przekładzie „skupiają się na jego przesłaniu oraz wskazują i wyjaśniają zawarte w konkretnym fragmencie trudne kwestie, a także uczulają na jego sens przenośny”. Na końcu tomu znajduje się słownik z objaśnieniami najważniejszych pojęć, a ponadto tabele chronologiczne i mapki.


Pomoc w lekturze

Wszystkie te pomoce zamieszczone w najnowszym wydaniu Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu pozwalają odkryć znaczenie tekstu biblijnego. Jak podkreśla Albert Gorzkowski, filolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego, „lektura Pisma Świętego w życiu codziennym jest czymś niezwykle ważnym, bo daje możliwość spotkania Boga z człowiekiem. To nie tylko poznanie objawienia Bożego, ale także odpowiedź każdego człowieka na to objawienie. Słowa Pisma Świętego są jak domy zbudowane na skale: człowiek często nie potrafi odnaleźć drzwi. Trzeba mu w tym pomóc”.

*****

Prace nad nowym przekładem trwały 12 lat. Było w nie zaangażowanych 85 osób: biblistów, językoznawców, polonistów, recenzentów. Różne przekłady wyrażają niezmienną treść biblijną różnymi słowami, interpretują ją zgodnie z duchem czasu, w którym powstają.

Najnowszy przekład zawiera orędzie Pisma Świętego, wypowiedziane wiernie we współczesnym polskim języku literackim i z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć nauk biblijnych. W ten sposób znane już fragmenty słowa Bożego zyskują nową szatę językową. Wierność oryginałowi i prawowierność interpretacji zostały potwierdzone przez odpowiednie władze kościelne.

Ksiądz Bogusław Zeman SSP, kierownik redakcji nowego przekładu Pisma Świętego, zwanego Biblią paulistów

Ogromnie się cieszę, że nowy przekład Pisma Świętego jest już dostępny. Teraz rodzinom mojej parafii, wszystkim ludziom wierzącym mogę dać tekst, który będą mogli czytać i w pełni rozumieć. Muszę przyznać, że do tej pory nie było w Polsce takiego wydania Biblii.

Dzięki niemu każdy współczesny czytelnik Pisma Świętego może go zgłębiać samodzielnie. Mam nadzieję, że przekład ten będzie lekturą nie tylko ludzi wierzących. Zawarta w Biblii tradycja judeochrześcijańska podkreśla na każdym kroku godność człowieka i rodziny, zatem bardzo potrzebna jest dzisiejszemu światu, w którym godność ludzka tak często bywa deptana.

Ksiądz Zdzisław Pawłowski, biblista, proboszcz parafii Bobrowniki w diecezji włocławskiej