Przez arogancję do tolerancji

Piotr Wojciechowski

publikacja 05.10.2005 14:23

Czy napis jest głosem w społecznej dyspucie serio, czy tekstem poetyckim, który znalazł sobie tak osobliwą formę publikacji? A może tylko – żartem na miarę poczucia humoru autorów? Te wszystkie pytania należałoby postawić, przyjmując, że akcja „Tiszert dla wolności” jest godnym odnotowania wydarzeniem. Więź, 8-9/2005

Przez arogancję do tolerancji
Czy podkoszulek z mniej lub bardziej prowokującym napisem ma zastąpić twarz – czy tylko wizytówkę? A może napis ma komentować zachowanie tego, kto ją włożył, włączać go w pewną grupę? Czy napis jest głosem w społecznej dyspucie serio, czy tekstem poetyckim, który znalazł sobie tak osobliwą formę publikacji? A może tylko – żartem na miarę poczucia humoru autorów? Te wszystkie pytania należałoby postawić, przyjmując, że akcja „Tiszert dla wolności” jest godnym odnotowania wydarzeniem. Trudno mówić o rzeczywistym zasięgu tej akcji – faktem bezspornym jest zaangażowanie się na jej rzecz ogólnopolskiego dziennika, nagrodzenie jej przez agendę postkomunistycznego rządu, obecność w internecie, dyskusja (niezbyt obszerna, jeszcze mniej merytoryczna) w prasie.

Sukces osobisty odniósł projektodawca – student socjologii, organizator happeningów. Ten młody człowiek coś tam zarobił, ale co ważniejsze – ma co wpisać do CV, nawiązał rozmaite pożyteczne dla siebie kontakty, zmusił niektórych, by zapamiętali jego nazwisko. Wyprowadził wystawę podkoszulków z galerii do hali dworca kolejowego. Korzyści może też spodziewać się biuro, które zaprojektowało podkoszulki, oraz sieć sklepów, która je rozprowadza. Nie można też pominąć wpływu politycznego akcji na przedwyborczy układ sił.

Oto treść napisów: NIE PŁAKAŁEM (NIE PŁAKAŁAM) PO PAPIEŻU; NIE STAĆ MNIE; NIE NOSZĘ TISZERTÓW DLA WOLNOŚCI; MAM DWIE MAMUSIE; MAM DWU TATUSIÓW; BĘDĘ STARA; BĘDĘ STARY; JUŻ MU ZUPY NIE GOTUJĘ; JESTEM CHORY PSYCHICZNIE; JESTEM NA LIŚCIE; MAM AIDS; JESTEM LESBIJKĄ; JESTEM GEJEM; JESTEM ŻYDEM; JESTEM ŻYDÓWKĄ; MAM SPIRALĘ; USUNĘŁAM CIĄŻĘ; JESTEM ARABKĄ; JESTEM ARABEM; JESTEM BEZROBOTNY; JESTEM BEZROBOTNA; NIE CHCĘ MIEĆ DZIECI; MASTURBUJĘ SIĘ; JESTEM MURZYNEM; NIE CHODZĘ DO KOŚCIOŁA; MAM OKRES; NIE SŁUCHAM PAPIEŻA; MIAŁEM POCHWĘ; JESTEM ZE WSI; NIE LUBIĘ SEKSU; BYŁEM W WIĘZIENIU; BYŁAM W WIĘZIENIU.Już brak koszulek z napisami: CHODZĘ DO KOŚCIOŁA, PRACUJĘ NAD CHARAKTEREM, PŁAKAŁEM PO PAPIEŻU, MAM MAMĘ I TATĘ, CHCĘ MIEĆ DZIECI, świadczy, że akcja w swoim zamiarze politycznym ma być za lewicą, a przeciw prawicy. Nad tym oczywistym faktem nie ma co się zatrzymywać, bardziej znaczące jest karkołomne wręcz pomieszanie pojęć i kierunków w już proponowanych hasłach. Wyraźne jest, że ma tu działać efekt ogłupienia – wiara w to, że szlachetny zamiar przeciwstawienia się ksenofobii i odrzuceniu, skłoni ludzi zagubionych i bezkrytycznych do uznania za szlachetne również rzeczy podłych, głupich i brzydkich. Czy jest przypadkiem, że podkoszulki zaproponowano zaraz po tym, jak wielka część młodzieży odnalazła swą tożsamość we wspólnym przeżyciu papieskiego odchodzenia i odejścia?

Kiedym dekadę temu pisał swój rozdział do wydanej w 1996 roku w „Znaku” książki o minionym ustroju – dałem temu rozdziałowi tytuł „Dziedzictwo zamętu” („Spór o PRL”, Kraków 1996). Widziałem wtedy, że najgroźniejszym, najtrwalszym, najbardziej podstępnym spadkiem pozostawionym nam przez system komunizmu realnego jest zabełtanie w głowach, przechodzące z pokolenia na pokolenie okaleczenie myślenia i czucia. Zacytowałem wtedy to, co o duchowej sytuacji Polaków pisał w 1974 roku Andrzej Kijowski: „Zwolniony od dokonywania wyborów zasadniczych, przekonany, że układ w którym żyje jest jedyny możliwy, a więc optymalny, zwolniony od odpowiedzialności za całość oraz od walk o swe prawa, człowiek traci zdolność wyboru i poczucie odpowiedzialności także w osobistej sferze, ani określić swej wolności nie umie, ani wybrać szczęścia właściwego, ani talentów swoich zdefiniować, ani rozpoznać swojej miłości. W społeczeństwie stłoczonym czuje się samotny, mimo stabilności życia staje się rozdarty, a całe społeczeństwo, choć nie znające antagonistycznych konfliktów, czuje się skłócone. Pokój wydaje się niespokojny, ład bezładny”.Zmieniło się niejedno, ale ten bezładny ład, ten zamęt dźwigamy, czujemy, jak dławi życie wspólnoty, jak mąci duchowy nurt tego życia. Ten zamęt nie tylko odbiera moc odróżniania zła i dobra, piękna i szpetoty, mądrości i sprytu. To ten zamęt sprawia, że w społeczeństwie, które już przeżywa antagonistyczne konflikty, nadal wielu ma kłopoty z określeniem swojej tożsamości. Znajomi wykładający na wydziałach humanistycznych rozmaitych uczelni powtarzają mi to samo – ich studenci na pytanie „kim jesteś?” odpowiadają, jakiej muzyki słuchają. Lenistwo umysłowe, rynkowy spryt, brak cywilnej odwagi, a przede wszystkim brak osobowych i ideowych wzorów powstrzymują przed inną indentyfikacją. Akcja podkoszulkowa ma być próbą narzucenia pewnej tożsamości młodej części „społeczeństwa niczyjego”, tożsamości lewicowo-liberalnej, ale do tego zmąconej, mieszającej hierarchie i ignorującej logikę. Ta lewicowość jest zresztą grzeczna i nie atakuje ani ponadnarodowych korporacji, ani globalnego wyłączenia biedy Trzeciego Świata.

Ogłupianie młodych ludzi to proceder powszechny, z wielką tradycją i pewnymi perspektywami. Socjotechnika opracowała tu proste i skuteczne metody. Ogłupia się ich rynkowo, aby kupowali niepotrzebną tandetę, i ogłupia politycznie, aby popierali cynicznych spryciarzy. Młodzi przeważnie wiedzą, że są ogłupiani, w znacznej liczbie poddają się jednak temu procesowi, często łącząc z uległością pogardę dla tych, co ogłupianiem sterują.

Powtórzę za Kijowskim określenie sytuacji człowieka w tłumie – czy od 1974 zmieniło się tak wiele? Oto jest zwolniony od dokonywania wyborów zasadniczych, przekonany, że układ w którym żyje jest jedyny możliwy, a więc optymalny, zwolniony od odpowiedzialności za całość oraz od walk o swe prawa, dlatego traci zdolność wyboru i poczucie odpowiedzialności także w osobistej sferze.

Podkoszulki tolerancji wyszły z galerii, gdzie były kolejną manifestacją „sztuki transgresyjnej”, pasożytującej na tradycji, na klasycznym rozumieniu dzieła artystycznego i dobrego smaku. Podkoszulki tolerancji zostały przez media wpuszczone w uniwersum symboliczne, budujące tożsamość Polaków. Jakie miejsce tam zajmą? Nie wiem. Ja sam, staroświecki nieco osobnik, odczuwam je jako wyraz arogancji, jako działanie raczej kompromitujące idee tolerancji niż propagujące te idee. Tolerancja to zaledwie próg.


Trzeba na nim stanąć, ale też trzeba go przekroczyć idąc do braterstwa, solidarności, głębszego rozumienia dobra wspólnego. Ale jak ruszyć w tym kierunku, kiedy już na progu zmąceniu ulega potrzeba szacunku do języka i logiki, już na progu arogancja wali w pysk, nie dopuszczając do pomyślenia o takich wartościach jak wierność kulturze, takt, szacunek dla dzieci i starszych, dyskrecja, intymność, łagodność.

Nasza przestrzeń życiowa została poddana agresji plansz reklamowych o mamucich rozmiarach, ulotek, naklejek, wywieszek wciskających się wszędzie – do skrzynek pocztowych, w szpary drzwi, za wycieraczki samochodów. Słowa, obrazy, litery próbują nam narzucać zachowania rynkowe i polityczne, włażą w podświadomość, często wzmacniane erotyką. Teraz mogą pojawić się słowa noszone przez ludzi, użyczających hasłom swojej twarzy, swojej osoby. Wzywa się również innych ludzi, głównie młodych, aby przebrali się w te slogany.

Nie wiem doprawdy, co z tym począć, bo jestem przeciw zakazom i sankcjom w sprawach, w których powinna wystarczyć obyczajność i kultura. Wytrzymać trzeba, przetrzymać. A całą sprawę wykorzystać do refleksji nad trudem, jaki czeka młodych przy określaniu swojej tożsamości w sposób poważny i odpowiedzialny. W książce Gordona Mathewsa „Supermarket kultury” znaleźć możemy całą siatkę odniesień, która pomoże nam zobaczyć arogancję podkoszulków tolerancji we właściwej skali – konflikt między konkretną kulturą [narodową] a supermarketem kultury to konflikt wokół tożsamości kulturowej. Równolegle do niego w sferze polityki istnieje konflikt plemienność-nacjonalizm kontra globalizm oraz w sferze gospodarki konflikt państwo kontra rynek[…] Czy ludzie czują, że przynależą do konkretnej kultury, która stanowi korzenie i jest ich ojczyzną? Czy też są szczęśliwi, płynąc przez świat supermarketu kultury?