Nowe tysiąclecie erą ludzi świętych

Dorota Mazur

publikacja 04.08.2010 20:11

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” od początku swego istnienia prowadzi program stypendialny, wyrównujący szanse edukacyjne młodzieży pochodzącej z małych miejscowości. W nadchodzącym roku stypendiami zostanie objętych 2300 osób z 42 diecezji Polski

Niedziela 31/2010 Niedziela 31/2010

 

Słowa: „Nowe tysiąclecie erą ludzi świętych”, wypowiedziane 16 czerwca 1999 r. w Starym Sączu przez Jana Pawła II podczas Mszy św. kanonizacyjnej bł. Kingi, stały się myślą przewodnią pielgrzymki obecnych stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, którzy w dniach 19-22 lipca przebywali w Częstochowie.

Pielgrzymka dziękczynna

Pielgrzymka była swoistego rodzaju dziękczynieniem Bogu za Jana Pawła II oraz za dziesięć lat istnienia Fundacji – za stypendystów, wolontariuszy, darczyńców i pracowników.

Pierwszy dzień pielgrzymki minął pod hasłem: „Święci pragną świętości – pragnienie świętości”. Stypendyści przybywali w tym dniu do Częstochowy ze wszystkich stron Polski. Wieczorem odbyła się uroczysta Eucharystia w archikatedrze częstochowskiej pod przewodnictwem abp. Stanisława Nowaka, który w homilii przypomniał, że stypendyści Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” są szczególnym pokoleniem Jana Pawła II. Podkreślił, że Papież Polak kochał młodych ludzi. – Jan Paweł II w momencie odchodzenia do domu Ojca szukał młodych. Kochał i doskonale rozumiał młodych ludzi. Niesiecie tę prawdę. Istniejecie jako dzieło Jana Pawła II, tego świętego Papieża – przypomniał stypendystom abp Nowak. Zwrócił również uwagę, że Jan Paweł II umiłował w swoim życiu słowo „czuwam”. – Jesteście stróżami tego słowa, tego wielkiego czuwania i dziedzictwa Jana Pawła II – mówił abp Nowak.

Po Mszy św. odbyło się uroczyste pielgrzymowanie wszystkich uczestników Alejami Najświętszej Maryi Panny na Jasną Górę. Na trasie młodzież modliła się różańcowymi tajemnicami światła. Dzień zakończono Apelem Jasnogórskim, prowadzonym przez abp. Tadeusza Gocłowskiego.

Dzień skupienia

„Święci żyją świętymi – droga do świętości” – pod takim hasłem ponad 2 tys. uczestników pierwszej pielgrzymki stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” na Jasną Górę przeżywało 20 lipca dzień skupienia. Na program składały się m.in.: katechezy w grupach, krąg biblijny, spowiedź św., nabożeństwo pokutne z wystawieniem Najświętszego Sakramentu oraz nawiedzenie Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze.

Dzień skupienia stypendystów DNT, jak podkreślili organizatorzy, był okazją do pogłębienia duchowego hasła całego pielgrzymowania: „Nowe tysiąclecie erą ludzi świętych”. Dzień ten miał służyć formacji duchowej i integracji rodziny fundacyjnej.

Uczestnicy pielgrzymki przybyli tego dnia do redakcji „Niedzieli”, gdzie otrzymali ponad 800 porcji ciepłego posiłku.

Słowo „świętość” nie może być papierowe, ale żywe. Świat potrzebuje Waszego świadectwa – mówił abp Tadeusz Gocłowski wieczorem 20 lipca do młodych pielgrzymów, zgromadzonych na Mszy św. na Jasnej Górze. Przypomniał postać Jana Pawła II, który myślał o młodych jako o przyszłości Kościoła i świata i do nich mówił. – Piękne są spiżowe pomniki Jana Pawła II na polskiej ziemi, ale młodzi na zawsze są jego żywym pomnikiem – powiedział abp Gocłowski.

Także w tym dniu w Kaplicy Matki Bożej abp Józef Kowalczyk zawierzył Maryi swoją posługę metropolity gnieźnieńskiego i prymasa Polski, Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” i jej stypendystów, kolejny Dzień Papieski, który będzie obchodzony pod hasłem: „Jan Paweł II – odwaga świętości”, oraz bieżące sprawy Ojczyzny.

Główne uroczystości 10-lecia Fundacji

21 lipca – to dzień kulminacyjny częstochowskiego spotkania Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Absolwenci, byli stypendyści, rodzice, przyjaciele Fundacji oraz zaproszeni goście stali się tego dnia współuczestnikami pielgrzymki. Razem z obecnymi stypendystami przeżywali uroczystą Mszę św., której przed Szczytem Jasnogórskim przewodniczył prymas Polski abp Józef Kowalczyk.

 

 

 – Jan Paweł II nazywał młode pokolenie nadzieją Kościoła, nadzieją Ojczyzny, nadzieją narodu – przypomniał Prymas Polski, witając stypendystów Fundacji. – Dzisiaj chcemy Panu Bogu podziękować za ten dar, jakim jest Jan Paweł II, i prosić Boga o wyniesienie go do chwały ołtarzy, chcemy dziękować za wszystkie treści, które nam przekazał przez swoje nauczanie i przez świadectwo. Chcemy także dziękować za tę Fundację, która jest wielkim dziełem jego duchowej pracy, modlitwy i pragnienia. Jan Paweł II z radością zaaprobował i wspierał duchowo to dzieło, jako wyraz troski o człowieka, o formację intelektualną i duchową młodzieży, która będzie tworzyła wspólnotę ewangelizatorów wśród młodych ludzi poprzez posługę słowa, postawy i czyny. Dostrzegł w tym dziele wspaniałą inicjatywę i inwestycję w młodego człowieka, który jest przyszłością narodu, kraju, Kościoła. To właśnie w tej Fundacji widział praktyczną realizację swoich wypowiedzi, płynących z miłości do młodego człowieka – mówił w homilii abp Kowalczyk.

Prymas Polski wymienił najważniejsze zadania Fundacji, m.in. koordynowanie obchodów Dnia Papieskiego oraz wręczanie dorocznych nagród „Totus” dla osób i środowisk, które zainspirowane papieskim nauczaniem, w sposób wybitny przyczyniają się do promowania godności człowieka przez upowszechnianie nauczania Jana Pawła II. W czasie Mszy św. został złożony Akt Zawierzenia Fundacji Matce Bożej. Odczytano także list kard. Zenona Grocholewskiego, prefekta watykańskiej Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego.

Tego dnia pielgrzymi świętujący 10. rocznicę powstania Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” uczestniczyli w bogatym programie pod hasłem: „Nie lękajcie się być świętymi – odwaga świętości”. Odbyły się m.in.: spotkanie stypendystów z przedstawicielami Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, koncerty na błoniach, pokazy filmów, koncerty stypendystów (Majda & Company, Viola Brzezińska z zespołem) oraz wywiady z Piotrem Gawłem i ks. Janem Drobem – prezesem Fundacji, z abp. Tadeuszem Gocłowskim i abp. Józefem Kowalczykiem, z ks. Dariuszem Kowalczykiem – członkiem programu stypendialnego i Andrzejem Cehakiem – wiceprezesem Fundacji, a także z przedstawicielami miast papieskich i Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Dnia Papieskiego. Na zakończenie dnia odbył się Apel Jasnogórski pod przewodnictwem abp. Gocłowskiego.

Ostatni dzień minął stypendystom pod hasłem: „Święci nie przemijają – apostolstwo świętości”. Uroczysta Eucharystia w kościele św. Wojciecha zakończyła pielgrzymowanie do Częstochowy.

O Fundacji

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” od początku swego istnienia prowadzi program stypendialny, wyrównujący szanse edukacyjne młodzieży pochodzącej z małych miejscowości. W nadchodzącym roku stypendiami zostanie objętych 2300 osób z 42 diecezji Polski. Spośród stypendystów 680 osób studiuje na 171 kierunkach w 52 najlepszych uczelniach krajowych; 42 z nich studiuje przynajmniej na dwóch kierunkach równolegle.

Środki na stypendia pozyskiwane są z: 1 proc. podatku, darowizn od osób indywidualnych czy organizacji oraz ze zbiórki prowadzonej w trakcie Dnia Papieskiego. Stałymi partnerami programu stypendialnego są Narodowy Bank Polski, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Pomoc stypendialna skierowana jest w pierwszej kolejności do uczniów szkół gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych i towarzyszy danemu uczniowi przez wszystkie etapy kształcenia – aż do ukończenia studiów. Należy jednak spełnić kilka warunków: odpowiednia średnia (gimnazjum 4,8; szkoła ponadgimnazjalna 4,5; studenci 4,0), pochodzenie z małej miejscowości (do 20 tys. mieszkańców), odpowiednie dochody (0,7 najniższego wynagrodzenia brutto, ogłoszonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej – w roku 2010/2011 jest to kwota 922 zł).

Stypendyści Fundacji uczestniczą w ciągu roku w formacji, w regularnych spotkaniach z koordynatorami swoich miast, w rekolekcjach, dniach skupienia, zimowiskach, a raz w roku spotykają się wspólnie na letnim obozie formacyjno-integracyjnym w różnych stronach Polski. Do tej pory gościli m.in. w: Łodzi, Krakowie, Trójmieście, Wrocławiu, Murzasichlu i aglomeracji śląskiej. Podczas ferii zimowych w Krakowie i Warszawie stypendyści biorą udział w obozach języka niemieckiego dla szkół ponadgimnazjalnych. Jako stypendyści angażują się też w różne formy wolontariatu, m.in.: w parafiach, w swoich środowiskach, w domach dziecka czy w DPS-ach.

Wszelkich informacji o możliwości uzyskania stypendium udzielają księża koordynatorzy, których dane można uzyskać w biurze Fundacji przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 6 w Warszawie, na stronie: www.dzielo.pl lub pod nr. tel.: (22) 530-48-28.

 

Współpraca ks. Mariusz Frukacz