Zobacz

 • Piotr Wójciak
  08.11.2011 23:32
  Nie jest najgorsze to, że pojawiła się taka książka, i że sa jakieś bunty. Dobrze się przypatrzcie temu, co na koniec mówi jako swój komentarz jedna z autorek książki: „Duchowni kontrolują Sejm, szkoły, księgarnie, szpitale, a za chwilę apteki. Co jeszcze?”. To, że kspłani i duchowni w ogólności oberwą za to, to oczywiste. Ale, zobaczcie sami, auterem petycji i inicjatywy są świeccy, to ich poglądy uważa się za nie do przyjęcia.
  ZOBACZYCIE! Dojdzie do tego w Polsce, że od posłów wymagać będą neutralności religijnej i przysięgi lojalności bardziej wobec wymyślonego świeckiego Państwa niż wobec sumienia, że posłem nie będzie mógł zostać chrześcijanin, że kierowanie się przekonaniami religijnymi, argumentowanie tego typu poglądami, uważane będzie za nietakt, za coś z gruntu naiwne, za szkodliwe i zawsze kogoś dyskryminujące, i za WYKROCZENIE przeciwko przepisom o świeckości Państwa. Dojdzie do tego, że okazywanie uczuć i poglądów religijnych będzie uważane za naruszenie świeckości Państwa i będzie poddane karze. Ci niedouczeni polscy ateiści będą, jak zwykle Polacy, chcieli przeskoczyć to, co wymyślił w swej głupocie Zachód.(Zobacz Francję, gdzie zakazuje się pewnych gestów i ubrań wynikających z wyznawanego islamu, oraz Wielką Brytanię, gdzie zakazuje się pracownikom medycznym noszenia znaków religijnych i informowania pacjenta, że ktoś będzie się za niego modlił). Przejawianie i kierowanie się poglądami chrześcijańskimi jest już wg autorek tej książki czymś, co ZAGRAŻA, jest kwalifikowane jako ZAGROŻENIE, NIEBEZPIECZEŃSTWO. A jeżeli jest to NIEBEZPIECZEŃSTWO, to trzeba to zakazać prawnie, podobnie jak się zakazuje kradzieży, zabójstwa, nadmiernej prędkości, fałszywych zeznań podatkowych. I na tym będzie polegała ich wersja rozdziału Kościoła od Państwa. Do tego właśnie dojdzie za 10 - 15 lat. (Dodam na marginesie, że dojdzie też do tego, iż np. eutanazja będzie oferowana w ramach ubezpieczenia ZUS w koszyku świadczeń medycznych, i że bedzie to przedstawiane jako dobre rozwiązanie, przywilej, jako CZYN MIŁOSIERDZIA - samochód pomalowany w kwiatki z firankami podjedzie do Twojego domu, panowie w białych kitlach zadzwonią do Twoich drzwi i powiedzą: zapraszamy serdecznie w ostatnią podróż.
  Do tego dojdzie za naszych czasów.
  ~ piotrwojciak@interia.pl
Dodaj komentarz
Gość
  Nick (wymagany lub )
  Pobieranie...

  Reklama

  Reklama

  Reklama