Po co media katolickie?

W jaki sposób powinien przejawiać się katolicki charakter mediów? Na czym ma polegać oficjalna kościelna aprobata dla katolickich mediów? Czy i jaką rolę w Państwa Redakcji pełni asystent kościelny? Jak w pracy Państwa Redakcji realizuje się wezwania i oczekiwania związane z katolickim charakterem dziennikarstwa?
Media nie są jedynie wytworem geniuszu ludzkiego, ale przede wszystkim darem Boga. Ten dar posiada swoją wewnętrzną, zamierzoną przez Boga celowość. Jest nie tylko - parafrazując słowa Jana Pawła II - darem, ale i zadaniem, pewną przestrzenią, którą mamy zagospodarować. Zadanie zawsze wiąże się z odpowiedzialnością, która jest wprost proporcjonalna do potęgi narzędzia, które znalazło się w naszych rękach. A że potencjalna potęga mediów jest olbrzymia, nie trzeba nikogo przekonywać.

Zadanie, jakie stoi przed mediami, to pomóc człowiekowi stawać się lepszym, duchowo dojrzalszym, bardziej świadomym godności swego człowieczeństwa, bardziej odpowiedzialnym, bardziej otwartym na drugich, bardziej gotowym świadczyć i nieść pomoc innym (Jan Paweł II, Redemptor hominis, 15). Taki jest ogólny cel wszystkich mediów, w tym także, a może przede wszystkim, mediów katolickich. Katolicki charakter środków społecznego przekazu powinien więc przejawiać się w maksymalnej trosce o wierność wewnętrznemu celowi, ukrytemu w owym miłosnym podarunku Boga. W jaki sposób być wiernym temu zamysłowi Boga? Co daje możliwie największą gwarancję, że człowiek się nie pomyli? Dla katolika, i tym samym dla mediów katolickich, takie zabezpieczenie przed błądzeniem daje wierność Kościołowi i jego Urzędowi Nauczycielskiemu, któremu troska o prawdę została powierzona przez Źródło prawdy i Dawcę wszelkich darów.

***


Kościelna aprobata dla katolickich mediów polega na zaufaniu Kościoła, że ludzie, którzy te media tworzą, będą korzystali z nich dla dobra człowieka, w taki sposób, jak to dobro rozumie Kościół. Formalnie znakiem zaufania Kościoła jest oficjalna nominacja asystenta kościelnego, który ma służyć pomocą w zachowaniu katolickiego charakteru medium.

W naszej Redakcji nie ma funkcji asystenta kościelnego, gdyż wydawcą naszego tygodnika jest Kuria Metropolitalna w Częstochowie. Niedziela jest instytucjonalnie związana z Kościołem powszechnym poprzez częstochowski Kościół partykularny.
«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Pobieranie... Pobieranie...