Nie pozwólcie umrzeć nadziei

Nie wszystko da się zrobić od razu, ale musimy robić to, co da się zrobić dzisiaj, z nadzieją na to, co może się okazać możliwe jutro. - Jan Paweł II Konspekt zajęć o nauczaniu Jana Pawła II Wychowawca, 4/2007
Od Redakcji:

2 kwietnia miną dwa lata od odejścia sługi Bożego Jana Pawła II, niebawem błogosławionego i świętego. Fizycznie nie ma Go już pośród nas. Nastał czas sięgania do bogactwa spuścizny, którą nam zostawił, odkrywania bogactwa i aktualności Jego nauczania. Nie wystarczą wspomnienia i poczucie straty, żałoby. Trzeba żyć tym, co mówił, pamiętać o zwycięskiej nadziei, by „więcej być”. Mówił o tym Ojciec Święty dokładnie 20 lat temu. Niech przywołane fragmenty Jego wypowiedzi z 1987 roku pozwolą odkryć na nowo prawdę, że chrześcijanin to człowiek nadziei.

Nie wszystko da się zrobić od razu, ale musimy robić to, co da się zrobić dzisiaj, z nadzieją na to, co może się okazać możliwe jutro. - Jan Paweł II

Cele

Po zajęciach uczeń:
– zna źródło i siłę nadziei,
– dostrzega potrzebę stawiania sobie wymagań w chwilach trudnych,
– umie odpowiadać dobrem na zło,
– zdaje sobie sprawę z wartości nadziei.

Metody i formy

burza mózgów, pogadanka lub ławka rezerwowych, słoneczko, dyskusja, praca w grupach, artykuł prasowy

Materiały i środki dydaktyczne

– Komputerowy zbiór wypowiedzi Ojca Świętego skierowanych do rodaków pt. Drogowskazy dla Polaków Jana Pawła II lub teksty przemówień,
– karteczki samoprzylepne,
– arkusze A4,
– odtwarzacz CD lub komputer,
– nagranie piosenki Miejcie nadzieję w wykonaniu J. Wójcickiego,
– ksero „Apelu nadziei” dla grup (załącznik 2).

Czas: 90 minut

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Pobieranie... Pobieranie...