Odwieczne Słowo w nowej szacie

W nowym przekładzie Pisma Świętego nie ma przestarzałych słów i skomplikowanych, długich zdań. W zrozumieniu biblijnej treści pomagają komentarze i liczne przypisy. Po ten przekład może sięgnąć każdy, niezależnie od wieku czy też wykształcenia Magazyn Familia, 3/2009W nowym przekładzie Pisma Świętego nie ma przestarzałych słów i skomplikowanych, długich zdań. W zrozumieniu biblijnej treści pomagają komentarze i liczne przypisy. Po ten przekład może sięgnąć każdy, niezależnie od wieku czy też wykształcenia.

Jak zapewniają znawcy, wszystkie księgi biblijne w oryginale były spisane w sposób możliwie prosty i przejrzysty. W zamyśle ich autorów – a zwłaszcza głównego Autora, Pana Boga – miały docierać do ludzi wszystkich stanów i kultur i przekazywać im Boże objawienie.

Prawda o Bogu i człowieku

Pismo Święte jest źródłem prawdy o Bogu, o świecie, a także o człowieku, jego pochodzeniu i wiecznym przeznaczeniu. Aby zatem Księga ta mogła spełnić swoje zadanie, musi być w pełni dostępna. Nie chodzi tutaj o dostępność tylko w sensie materialnym, czyli możliwości sięgnięcia po konkretny egzemplarz, ale również w sensie głębszym: rozumienia treści. Pismo Święte powinno być czytane przez ludzi wszystkich czasów i ludzie ci mają prawo odkrywać w nim słowo skierowane bezpośrednio do siebie, a nie jedynie do swoich praprzodków.

Język, którym się posługujemy na co dzień, podlega nieustannym zmianom. Właśnie dlatego wciąż potrzebne są nowe przekłady Pisma Świętego, aby słowa spisane w oryginale przed wieloma tysiącami lat mogły być odczytywane na nowo, a przede wszystkim rozumiane i wcielane w życie. Duża liczba różnych przekładów nie powinna przerażać, bo jeśli są dokonane wiernie, wtedy wzajemnie się uzupełniają i pozwalają pełniej rozumieć sens Pisma Świętego.

Wyróżniki nowego przekładu

Pośród wielu wydań na szczególną uwagę zasługuje Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, zwane powszechnie Biblią paulistów (od popularnej nazwy zakonników ze zgromadzenia Towarzystwa Świętego Pawła, którzy kierowali przygotowaniem nowego przekładu i wydaniem go przez swoją Edycję Świętego Pawła). Cechą szczególną tego wydania są obszerne objaśnienia tekstu biblijnego.

Każda księga jest poprzedzona wprowadzeniem, ukazującym problemy historyczne, literackie i teologiczne. Po bokach tekstu biblijnego znajdują się przypisy oraz odsyłacze do tekstów paralelnych (czyli fragmentów podobnych pod względem treści). Dół poszczególnych stron zajęty jest przez komentarze, przybliżające sens biblijnego przesłania.

To jest całkowita nowość w polskich przekładach Pisma Świętego. Profesor Michał Wojciechowski, biblista z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, podkreśla, że komentarze umieszczone w nowym przekładzie „skupiają się na jego przesłaniu oraz wskazują i wyjaśniają zawarte w konkretnym fragmencie trudne kwestie, a także uczulają na jego sens przenośny”. Na końcu tomu znajduje się słownik z objaśnieniami najważniejszych pojęć, a ponadto tabele chronologiczne i mapki.
«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama

Reklama