Duchy światłości w życiu papieża

Droga 19/2014 Droga 19/2014

„Duchy światłości są stróżami człowieka na jego drodze do królestwa Bożego, uczestniczą w życiu Kościoła. Zasługują więc na szczególną cześć, zaufanie oraz wdzięczność za dobrą opiekę” – podkreślał papież Polak. Św. Jan Paweł II w trakcie swojego pontyfikatu wielokrotnie przybliżał prawdę o aniołach i ich roli w dziele zbawienia oraz zachęcał do modlitwy przez ich wstawiennictwo.

 

Duchowi przewodnicy

Jako stworzenia natury duchowej, aniołowie posiadają rozum i wolną wolę, są istotami osobowymi i nieśmiertelnymi. Jan Paweł II, wierny nauczaniu swoich poprzedników, wylicza następujące zadania, jakie pełnią aniołowie: adorują Boga, ujawniają Bożą Opatrzność, pośredniczą między Bogiem a ludźmi, są stróżami człowieka, zwiastują ludziom wolę Boga oraz uczestniczą w dziejach zbawienia ludzkości. Nawiązując do posługi adoracji Boga, papież mówił: „Zwróćmy uwagę, że aniołami nazywa Pismo Święte oraz Tradycja te czyste duchy, które w podstawowej próbie wolności wybrały Boga, Jego chwałę oraz Jego królestwo. Są one zjednoczone z Bogiem przez uświęcającą miłość, która płynie z jasnego i uszczęśliwiającego widzenia Trójcy Przenajświętszej”.

Towarzysze ludzi

Aniołowie są obecni od chwili stworzenia (por. Hi 38, 7, gdzie są nazwani „synami Bożymi”) i w ciągu całej historii zbawienia uczestniczą w wypełnieniu zamysłu Bożego. Podczas audiencji generalnej w 1986 roku św. Święty Jan Paweł II powiedział: „Uczestnicząc w życiu Trójcy poprzez światło, aniołowie są – wedle świadectwa Objawienia – powołani także do tego, aby w momentach określonych planem Bożej Opatrzności uczestniczyć w dziejach zbawienia ludzi (…). W to wierzy i tego naucza Kościół, w oparciu o Pismo Święte, z którego dowiadujemy się, iż zadaniem dobrych aniołów jest ochrona ludzi i troska o ich zbawienie”.

Aniołowie są stróżami człowieka na jego drodze do królestwa Bożego. Zasługują więc na szczególną cześć, zaufanie oraz wdzięczność za nieustanną opiekę.

Orszak Boga

Aniołowie objawiają również Bożą Opatrzność: „Wobec Boga – mówił Jan Paweł II – świat stworzeń duchowych jest z natury, tzn. z racji swojej duchowości o wiele bliższy, aniżeli świat stworzeń materialnych. Stanowi on jakby najbliższe »środowisko« Stwórcy. Pismo Święte daje dosyć wyraźne świadectwo tej bliskości aniołów wobec Boga. Mówiąc o nich, posługuje się takimi przenośniami, jak »tron« Boga, Jego »zastępy«, Jego »niebiosa«. Przez całe stulecia chrześcijaństwa poezja i sztuka czerpały z Pisma Świętego natchnienie, przedstawiając nam aniołów jako orszak Boga”.

Odwieczny wybór

Niektórzy chrześcijanie odrzucają wiarę w istnienie i realne działanie aniołów. Tymczasem Jan Paweł II podkreślał, iż „Bóg dopuścił wszystkie czyste duchy do odwiecznej komunii miłości, i to nawet w większym stopniu niż człowieka. Dobrzy aniołowie – za cel swojej egzystencji obrali Boga, pozostali – wybrali złudne poczucie samowystarczalności”. Wiara w anioły nie jest łatwa do przyjęcia. Warto jednak im zaufać i zawierzyć zarówno dobre, jak i trudne momenty w życiu.  

 

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Pobieranie... Pobieranie...