Najwięcej o młodzieży

Już jesienią ubiegłego roku biskupi zaplanowali, że tegoroczne czerwcowe zebranie plenarne będzie spotkaniem tematycznym poświęconym sprawom młodzieży. Episkopat dostrzegł potrzebę koordynowania różnego typu duszpasterstw młodzieży w całej Polsce przez jedno gremium. Idziemy, 24 czerwca 2007
Podczas ostatnich obrad Konferencji Episkopatu Polski biskupi najwięcej czasu poświęcili sprawom młodzieży. Powołano Radę Duszpasterstwa Młodzieży. Temat podjęto tuż przed wakacjami – czy sprawa była aż tak nagląca?

Już jesienią ubiegłego roku biskupi zaplanowali, że tegoroczne czerwcowe zebranie plenarne będzie spotkaniem tematycznym poświęconym sprawom młodzieży. Episkopat dostrzegł potrzebę koordynowania różnego typu duszpasterstw młodzieży w całej Polsce przez jedno gremium. Dlatego powołana została Rada Duszpasterstwa Młodzieży. Biskup Henryk Tomasik przygotował na to zebranie plenarne ponad 200-stronicową analizę ukazującą dzisiejszą młodzież i różnego typu jej duszpasterstwa. Cały pierwszy dzień Konferencji poświęcony był temu tematowi. W dyskusji reprezentowane były wszystkie zainteresowane strony. Zagadnienie analizowali nie tylko księża biskupi, ale m.in. przedstawicielka młodzieży, profesor Uniwersytetu Śląskiego, duszpasterz wielkomiejskiej parafii i diecezjalny duszpasterz młodzieży. Zadania Rady są już określone. Decyzja o jej składzie, na wniosek pierwszego przewodniczącego Rady bp. Henryka Tomasika, zostanie podjęta na kolejnym zebraniu plenarnym.

Biskupi powołali też specjalny zespół ds. oceny etyczno-prawnej materiałów SB dotyczących duchowieństwa, znajdujących się w zasobach IPN. Jak to się ma do już istniejącej Komisji Historycznej?

Komisja Historyczna prowadzi badania w zasobach IPN-u odnoszących się do duchowieństwa polskiego, w tym wypadku do duchownych, którzy obecnie są biskupami. Wykonuje olbrzymią pracę, przeglądając setki dokumentów i opracowując ich treść. Te znaleziska oceni teraz od strony prawno-etycznej nowo powołany zespół. Tak wygląda dwustopniowa analiza dokumentów SB z IPN-u. W skład zespołu wejdą mec. Maciej Bednarkiewicz oraz trzej księża profesorowie: Andrzej Szostek, Tomasz Rozkrut i Krzysztof Warchałowski. Przewodniczącego zespołu powołają jego członkowie na pierwszym swoim spotkaniu.«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama

Reklama