Studia teologii nie tylko dla księży

Niedziela 26/2010 Niedziela 26/2010

Wystarczy zajrzeć na stronę internetową: www.pwtw.mkw.pl, aby dowiedzieć się, co proponujemy. A później złożyć dokumenty i rozpocząć studia, które pomogą zrozumieć Kościół, przybliżą do Boga i wyposażą do owocniejszego przeżywania wiary.

 

Lidia Dudkiewicz: – Kto dziś chce studiować teologię?

Ks. prof. Krzysztof Pawlina: – Teologię zazwyczaj studiują ci, którzy chcą zostać księżmi. Te studia odbywają się najczęściej w seminariach duchownych, które stanowią część wydziałów teologicznych różnych uczelni. Kończą się magisterium z teologii. Ale to niejedyny wymiar studiów teologicznych. Teologię studiują również świeccy, którzy zamierzają być katechetami. Właśnie na wydziałach teologicznych mogą oni uzyskać tytuł magistra i przygotowanie pedagogiczne, które daje prawo nauczania religii w szkole.

– Czyli teologia jest dla tych, którzy chcą nauczać w imieniu Kościoła?

– Nie tylko. Wielu ludzi świeckich chce pogłębić swoją wiedzę religijną. Chce odnaleźć odpowiedź na dręczące ich pytania. Studia teologiczne służą więc pomocą ludziom szukającym, którzy chcą poznać Boga.

– Jest to zapewne niewielkie grono...

– Ma Pani rację. Pasjonatów wiedzy religijnej jest niewielu. Natomiast spora jest grupa ignorantów wypowiadających się o Kościele, o Bogu, o życiu duchowym. Aż żal słuchać czy czytać teksty ludzi wykształconych w swoich dyscyplinach, którzy głoszą tezy wątpliwe teologicznie. Papieski Wydział Teologiczny – Sekcja św. Jana Chrzciciela chce być propozycją dla tych, którzy oczekują rzetelnej wiedzy teologicznej.

– Jaka jest szczegółowa oferta edukacyjna Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie?

– Dla tych, którzy nie mają czasu, zajętych zawodowo, proponujemy wykłady z teologii w cyklu sobotnim. Utworzyliśmy też Studium Otwarte, przeznaczone dla osób dorosłych niezależnie od wieku i wykształcenia. Natomiast na studiach podyplomowych można studiować katechetykę i duchowość. Każdy może znaleźć coś dla siebie. Chcemy, aby nasi studenci nie tylko nabyli wiedzę potrzebną np. do wypowiadania się na tematy religijne, ale również pogłębili swoją osobistą wiarę.

– Czy w ofercie Wydziału znajduje się propozycja dla ludzi, którzy nie mieszkają w Warszawie?

– Właśnie z myślą o nich otwieramy studia w systemie e-learningu. Jest to propozycja nie tylko dla chętnych z Polski, ale również dla Polaków mieszkających za granicą, zwłaszcza na Wschodzie: Ukrainie, Białorusi czy Litwie. Studenci przyjadą tylko trzy razy w roku na tygodniowe wykłady, a z pozostałą częścią wykładów zapoznają się dzięki Internetowi. Na Bielanach w Warszawie, w siedzibie PWTW, dysponujemy hotelem i zapleczem gastronomicznym. Wszystko na miejscu i tylko trzy tygodnie studiów. Reszta to samodzielna praca. W ciągu sześciu lat tą metodą można uzyskać dyplom magistra.

– Skąd pomysł, by przyciągnąć studentów z zagranicy, zwłaszcza ze Wschodu?

– Myślę, że możemy w ten sposób pomóc osobom czynnym zawodowo bądź chcącym się dokształcić katechetom. Ale to nie wszystko: Papieski Wydział Teologiczny – Sekcja św. Jana Chrzciciela prowadzi również studia licencjackie i doktoranckie. Ten, kto ukończył studia magisterskie, może się u nas rozwijać naukowo aż do habilitacji włącznie.

– Czy oprócz studiów akademickich macie ofertę dla tych, którzy nie chcą lub nie muszą zdobywać stopni naukowych?

– Owszem. To wykłady otwarte oraz studia podyplomowe z duchowości, w ramach których oferowane są trzy specjalności: duchowość ogólna, medytacja chrześcijańska oraz „lectio divina”. Tu już wychodzimy poza teorię i wkraczamy w sferę praktyki. To propozycja dla ludzi pragnących pogłębienia życia duchowego. Wielu ludzi świeckich odmawia dziś brewiarz, próbuje medytacji czy też chce modlić się w oparciu o pogłębioną lekturę tekstów biblijnych. Dlatego otwieramy takie kursy i wykłady, aby wyjść naprzeciw tego typu potrzebom.

– To wszystko wygląda niezwykle zachęcająco…

– Wielu ludzi swoją edukację religijną zatrzymało na poziomie szkoły podstawowej, a niekiedy na przygotowaniu do I Komunii św. Dziś są oni prawnikami, lekarzami, inżynierami... Jednak stawiają sobie pytania egzystencjalne i szukają odpowiedzi. Czy wiedza zdobyta na katechezie szkolnej wytrzyma konfrontację z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi spraw fundamentalnych dla człowieka? Myślę, że nie. Stąd niekiedy mamy do czynienia z utratą wiary, odejściem od Boga. Rodzi się bunt ze względu na niezrozumienie. Warto ciągle pytać i te pytania niech doprowadzą do źródeł, z których można czerpać wiedzę pomagającą człowiekowi wierzyć, znaleźć odpowiedź. Ks. Jerzy Szymik napisał: „Interesuje mnie teologia, z której da się żyć. Bo teologia powinna być na usługach wiary, bliska życiu”. Chodzi więc o taką posługę myślenia, która pomaga ukierunkować życie ku Bogu.

– Jak trafić na Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie?

– Wystarczy zajrzeć na stronę internetową: www.pwtw.mkw.pl, aby dowiedzieć się, co proponujemy. A później złożyć dokumenty i rozpocząć studia, które pomogą zrozumieć Kościół, przybliżą do Boga i wyposażą do owocniejszego przeżywania wiary.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama

Reklama