Nowe tysiąclecie erą ludzi świętych

Niedziela 31/2010 Niedziela 31/2010

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” od początku swego istnienia prowadzi program stypendialny, wyrównujący szanse edukacyjne młodzieży pochodzącej z małych miejscowości. W nadchodzącym roku stypendiami zostanie objętych 2300 osób z 42 diecezji Polski

 

 – Jan Paweł II nazywał młode pokolenie nadzieją Kościoła, nadzieją Ojczyzny, nadzieją narodu – przypomniał Prymas Polski, witając stypendystów Fundacji. – Dzisiaj chcemy Panu Bogu podziękować za ten dar, jakim jest Jan Paweł II, i prosić Boga o wyniesienie go do chwały ołtarzy, chcemy dziękować za wszystkie treści, które nam przekazał przez swoje nauczanie i przez świadectwo. Chcemy także dziękować za tę Fundację, która jest wielkim dziełem jego duchowej pracy, modlitwy i pragnienia. Jan Paweł II z radością zaaprobował i wspierał duchowo to dzieło, jako wyraz troski o człowieka, o formację intelektualną i duchową młodzieży, która będzie tworzyła wspólnotę ewangelizatorów wśród młodych ludzi poprzez posługę słowa, postawy i czyny. Dostrzegł w tym dziele wspaniałą inicjatywę i inwestycję w młodego człowieka, który jest przyszłością narodu, kraju, Kościoła. To właśnie w tej Fundacji widział praktyczną realizację swoich wypowiedzi, płynących z miłości do młodego człowieka – mówił w homilii abp Kowalczyk.

Prymas Polski wymienił najważniejsze zadania Fundacji, m.in. koordynowanie obchodów Dnia Papieskiego oraz wręczanie dorocznych nagród „Totus” dla osób i środowisk, które zainspirowane papieskim nauczaniem, w sposób wybitny przyczyniają się do promowania godności człowieka przez upowszechnianie nauczania Jana Pawła II. W czasie Mszy św. został złożony Akt Zawierzenia Fundacji Matce Bożej. Odczytano także list kard. Zenona Grocholewskiego, prefekta watykańskiej Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego.

Tego dnia pielgrzymi świętujący 10. rocznicę powstania Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” uczestniczyli w bogatym programie pod hasłem: „Nie lękajcie się być świętymi – odwaga świętości”. Odbyły się m.in.: spotkanie stypendystów z przedstawicielami Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, koncerty na błoniach, pokazy filmów, koncerty stypendystów (Majda & Company, Viola Brzezińska z zespołem) oraz wywiady z Piotrem Gawłem i ks. Janem Drobem – prezesem Fundacji, z abp. Tadeuszem Gocłowskim i abp. Józefem Kowalczykiem, z ks. Dariuszem Kowalczykiem – członkiem programu stypendialnego i Andrzejem Cehakiem – wiceprezesem Fundacji, a także z przedstawicielami miast papieskich i Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Dnia Papieskiego. Na zakończenie dnia odbył się Apel Jasnogórski pod przewodnictwem abp. Gocłowskiego.

Ostatni dzień minął stypendystom pod hasłem: „Święci nie przemijają – apostolstwo świętości”. Uroczysta Eucharystia w kościele św. Wojciecha zakończyła pielgrzymowanie do Częstochowy.

O Fundacji

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” od początku swego istnienia prowadzi program stypendialny, wyrównujący szanse edukacyjne młodzieży pochodzącej z małych miejscowości. W nadchodzącym roku stypendiami zostanie objętych 2300 osób z 42 diecezji Polski. Spośród stypendystów 680 osób studiuje na 171 kierunkach w 52 najlepszych uczelniach krajowych; 42 z nich studiuje przynajmniej na dwóch kierunkach równolegle.

Środki na stypendia pozyskiwane są z: 1 proc. podatku, darowizn od osób indywidualnych czy organizacji oraz ze zbiórki prowadzonej w trakcie Dnia Papieskiego. Stałymi partnerami programu stypendialnego są Narodowy Bank Polski, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Pomoc stypendialna skierowana jest w pierwszej kolejności do uczniów szkół gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych i towarzyszy danemu uczniowi przez wszystkie etapy kształcenia – aż do ukończenia studiów. Należy jednak spełnić kilka warunków: odpowiednia średnia (gimnazjum 4,8; szkoła ponadgimnazjalna 4,5; studenci 4,0), pochodzenie z małej miejscowości (do 20 tys. mieszkańców), odpowiednie dochody (0,7 najniższego wynagrodzenia brutto, ogłoszonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej – w roku 2010/2011 jest to kwota 922 zł).

Stypendyści Fundacji uczestniczą w ciągu roku w formacji, w regularnych spotkaniach z koordynatorami swoich miast, w rekolekcjach, dniach skupienia, zimowiskach, a raz w roku spotykają się wspólnie na letnim obozie formacyjno-integracyjnym w różnych stronach Polski. Do tej pory gościli m.in. w: Łodzi, Krakowie, Trójmieście, Wrocławiu, Murzasichlu i aglomeracji śląskiej. Podczas ferii zimowych w Krakowie i Warszawie stypendyści biorą udział w obozach języka niemieckiego dla szkół ponadgimnazjalnych. Jako stypendyści angażują się też w różne formy wolontariatu, m.in.: w parafiach, w swoich środowiskach, w domach dziecka czy w DPS-ach.

Wszelkich informacji o możliwości uzyskania stypendium udzielają księża koordynatorzy, których dane można uzyskać w biurze Fundacji przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 6 w Warszawie, na stronie: www.dzielo.pl lub pod nr. tel.: (22) 530-48-28.

 

Współpraca ks. Mariusz Frukacz

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Pobieranie... Pobieranie...