Orędownik głębokiej wiary

Niedziela 21/2011 Niedziela 21/2011

O co polscy katolicy wierzący i praktykujący najczęściej modlą się za wstawiennictwem Jana Pawła II? Bezwzględnie na pierwszym miejscu stawiają pogłębienie swojej wiary, i niewiele rzadziej – miłość i zgodę w rodzinie

 

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego na zlecenie „Niedzieli” zapytał polskich katolików o kwestię modlitwy za wstawiennictwem nowego Błogosławionego. Tylko 1,3 proc. na pytanie o to, czy zamierza modlić się w dniu beatyfikacji za wstawiennictwem Jana Pawła II, odpowiedziało, że nie będzie tego czynić. Pozostali odpowiedzieli twierdząco na tak postawione pytanie.

W kolejnym pytaniu Instytut przedstawił 25 intencji modlitewnych, prosząc respondentów, aby wybrali 5 intencji, dla nich osobiście najbardziej istotnych, a te uporządkowali w kolejności od najważniejszej.

Hierarchia intencji

17,2 proc. uczestników badania za najważniejszą modlitewną intencję wybrało „pogłębienie mojej wiary”. Niewiele mniej – 15,4 proc. – na pierwszym miejscu swojej listy umieściło pragnienie miłości i zgody w rodzinie. Co dziesiąty (10,6 proc.) wybrał za najistotniejszą sprawę wierność Polaków nauczaniu Jana Pawła II. Tylko pojedyncze osoby jako najważniejsze spośród modlitewnych propozycji wybierały bardziej „przyziemne” intencje: „o długie życie”, „o wystarczające środki do życia” czy „o pracę dla młodzieży kończącej studia”.

Spośród intencji „drugiego wyboru” najwięcej wskazań miała propozycja „o miłość i zgodę w rodzinie” – 15 proc. Co dziesiąty respondent na drugim miejscu w swojej hierarchii potrzeb modlitewnych kierowanych do Boga za wstawiennictwem bł. Jana Pawła II umieścił zdrowie dzieci, a 8,2 proc. respondentów wskazało na umiejętność głębokiej modlitwy.

Na kolejnym miejscu hierarchii próśb, które polscy katolicy polecaliby szczególnie chętnie wstawiennictwu bł. Jana Pawła II, wskazywano najczęściej intencje o charakterze ogólnym. Więcej niż co piąty – 22,9 proc. – modliłby się o zrozumienie wartości chrześcijańskich przez młodzież, a zaraz za tym o dobre powołania kapłańskie i zakonne – 21,7 proc. i o zgodę w polskim narodzie – 18,1 proc.

Na kolejnych stopniach hierarchii modlitewnych pragnień, które przedstawialibyśmy za wstawiennictwem błogosławionego Papieża Polaka, nie ma już wyraźnych preferencji, a różnice w liczbie wskazań są niewielkie. Na czwartym miejscu tyle samo badanych – 8,2 proc. modliłoby się za chorych i cierpiących oraz o życie wieczne dla zmarłych.

Płeć, wiek, wykształcenie

Po przyjrzeniu się szczegółom badań można wywnioskować, że mężczyźni częściej niż kobiety na pierwszym miejscu modlitewnych intencji stawiali pragnienie pogłębienia swojej osobistej wiary. Kobiety z kolei częściej niż mężczyźni modliłyby się o miłość i zgodę w rodzinie. Kobiety też, znacznie częściej niż mężczyźni, wśród ważnych modlitewnych intencji wskazywały prośbę o zrozumienie wartości chrześcijańskich przez młodzież.

Z analizy badań można wywnioskować, że kwestia pogłębienia osobistej wiary jest istotniejsza dla ludzi dojrzałych. Im ktoś starszy, tym częściej stawiał ją na pierwszym miejscu. Dla młodych w przedziale do 25 lat i w sile wieku ważniejsza jest kwestia miłości i zgody w rodzinie.

Preferencja „dojrzałej wiary” wzrasta również wraz z wykształceniem. Respondenci ze statusem akademickim wybierali ją o wiele częściej niż badani mający wykształcenie średnie czy pomaturalne.


 

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama

Reklama