Sanktuarium polskości

Sakralna część Centrum Opatrzności Bożej to miejsce, gdzie tak jak w innych polskich kościołach, wierni będą gromadzić się na modlitwie. Tu szczególny wydźwięk z pewnością będą miały wszystkie uroczystości patriotyczne, upamiętniające ważne dla polskich dziejów wydarzenia. Niedziela, 18 maja 2008Dolny kościół w Świątyni Opatrzności Bożej już od pewnego czasu pełni rolę sakralną. Odprawiane są tam Msze św., organizowane koncerty oraz niedziele z poezją. Powoli rozrasta się również Panteon Wielkich Polaków. Na poczesnym miejscu znajduje się sarkofag Jana Pawła II. Za symbolicznym grobem Ojca Świętego spoczywa dwóch wielkich Polaków i kapłanów: wybitny poeta ks. Jan Twardowski i Kapelan Rodzin Katyńskich ks. prał. Zdzisław Peszkowski.

Inaczej wygląda sytuacja w górnym kościele. Tu bowiem nie ma jeszcze gotowych ścian. Ciągle trwają prace nad żelbetonową konstrukcją, na której w przyszłości zostanie osadzona potężna kopuła zwieńczająca sklepienie.

Równocześnie z pracami budowlanymi tworzone są koncepcje aranżacji sakralnego wnętrza. Nie jest bowiem łatwo upamiętnić w jednym miejscu tysiąc lat historii Polski i Kościoła. Dlatego też od pewnego czasu w Biurze Centrum Opatrzności Bożej aż wrze od ustaleń nad tym, co powinno znaleźć się we wnętrzu Narodowego Sanktuarium.

Według wstępnego projektu, znajdzie się tam kilkanaście ołtarzy i cztery kaplice. Każda z nich będzie odwoływać się do innych wydarzeń z historii Polski. I tak, wchodząc głównym wejściem do świątyni, po lewej stronie, jako pierwszy, zobaczymy ołtarz poświęcony bitwie pod Grunwaldem. W tym miejscu upamiętniona zostanie także postać ks. Pawła Włodkowica, wybitnego uczonego z przełomu XIV i XV wieku, który bronił polskich spraw w sporze z Krzyżakami. Zasłynął jako orędownik wolności religijnej na soborze w Konstancji, sprzeciwiając się nawracaniu pogan siłą. Tuż obok znajdzie się jeszcze ołtarz Unii Polski z Litwą – symbol współżycia narodów oraz ołtarz św. Stanisława Biskupa i Męczennika.

Po przeciwnej stronie świątyni, na prawo od głównego wejścia, będzie ołtarz Konstytucji 3 Maja – symbol nowoczesnego państwa, którym miała stać się I Rzeczpospolita. Tuż obok zobaczymy ołtarz Powstań Narodowych oraz Odzyskania Niepodległości, gdzie zostanie upamiętniony Cud nad Wisłą, a także ofiara Orląt Lwowskich. Będzie też miejsce poświęcone polskim zmaganiom w czasach II Rzeczypospolitej oraz ofierze krwi złożonej podczas Powstania Warszawskiego.Od Chrztu Polski po „Solidarność”


Świątynia Opatrzności Bożej będzie miała kształt rotundy zwieńczonej owalną kopułą. Została zaprojektowana jako jednoprzestrzenne wnętrze. W potężnej nawie głównej znajdzie się 1500 miejsc siedzących, oddzielonych od nawy bocznej filarami. Z pierścienia nawy bocznej, nad którą znajdzie się muzeum Jana Pawła II i prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego, będzie można wejść do czterech przeciwległych kaplic. Pierwsza, po lewej stronie od wejścia, to kaplica Chrztu. W tym miejscu zostaną upamiętnione wydarzenia, które legły u źródeł polskiej państwowości: Chrzest Polski oraz Zjazd Gnieźnieński. Kolejna kaplica będzie poświecona polskiej religijności, a w zasadzie jej fenomenowi – jakim jest maryjność. Oczywiście, w jej centrum znajdzie się Królowa Polski – kopia Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, która przez ponad 20 lat peregrynowała po kraju, nawiedzając wszystkie polskie parafie. Będzie to ten sam słynny obraz, który był wielokrotnie aresztowany przez komunistów. W tym miejscu nie może również zabraknąć tak ważnego dla historii i wiary wydarzenia, jak Jasnogórskie Śluby Jana Kazimierza.«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Pobieranie... Pobieranie...