Dlaczego warto czytać prasę katolicką?

Kształtowanie opinii publicznej zgodnej z prawem naturalnym, nauką i przykazaniami kościelnymi jest jednym z głównych zadań prasy katolickiej Wierni potrzebują nie tylko suchego informowania o faktach, ale także komentarzy, wyjaśnień i katolickiej interpretacji różnych spraw. Czas serca, 100/2009Wpływ mediów, w tym także czasopism, na życie współczesnego człowieka jest niekwestionowany. Kościół zainteresował się słowem drukowanym od samego początku, czyli od wynalazku Gutenberga w XV wieku. Szczegółowo nadzorował drukowanie Biblii i książek religijnych. Ważny problem stanowiły również gazety, które pojawiły się w Europie w XVI-XVII wieku. Jednak Kościół zaczął im się baczniej przyglądać dopiero pod koniec XVIII i w XIX wieku, kiedy to prasa uległa umasowieniu i stała się ważnym czynnikiem oddziaływania społecznego.

nauczanie Kościoła

Kościół wydał szereg dokumentów dotyczących mediów katolickich oraz relacji Kościół – media (np. Instrukcja duszpasterska o środkach społecznego przekazu Communio et progressio, Instrukcja duszpasterska o przekazie społecznym... Aetatis nova). W Watykanie tymi zagadnieniami zajmuje się Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu. Co roku papież ogłasza również specjalne Orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu (w Polsce obchodzony w trzecią niedzielę września).

Na tematy związane z mediami wypowiedział się także Sobór Watykański II (Dekret o Środkach Społecznego Przekazywania Myśli Inter mirifica). Sobór nawoływał katolików do tego, by stawali się coraz bardziej świadomi w tworzeniu i korzystaniu z mediów. Dodatkowo przypominał, że: „(...) wiernych należy pouczać o konieczności czytania i rozpowszechniania prasy katolickiej dla wyrobienia sobie chrześcijańskiego sądu o wszelkich wydarzeniach” (DSP, nr 14).

nauczanie i głoszenie Dobrej Nowiny

Wierni mają prawo do poznania wszystkiego tego, co jest potrzebne do aktywnego udziału w życiu Kościoła. Niezbędny jest więc swobodny dostęp do dokumentów, instrukcji, nauczania Kościoła (por. CP 119). Często nie w postaci oryginalnych tekstów lub wnikliwych opracowań, ale przystępnych objaśnień przekazywanych w skrótowej formie. „Środki społecznego przekazu oddają wielkie usługi w udostępnianiu wszystkim nauki chrześcijańskiej. Mogą one bowiem zaangażować wytrawnych specjalistów w dziedzinie chrześcijańskiego wychowania i najbardziej aktualnych problemów Kościoła” (CP 129).

„W naszych czasach zwłaszcza prasa i różne tanie wydawnictwa z dziedziny religii, literatury, sztuki, nauki i rozrywki docierają do wszystkich rąk. Ilustracje i drobne opowieści obrazkowe są niezwykle pożyteczne także w wyjaśnianiu Pisma Świętego i w przedstawianiu życia świętych. Wszystkie wymienione wartości, jakie reprezentuje prasa, zasługują na baczną uwagę i na szczególne poparcie” (CP 136).

przepływ informacji

Ważne jest również informowanie (por. CP 120). Dowiadujemy się o tym, co nowego dzieje się w Kościele w Polsce i na świecie. Poznajemy różne instytucje związane z Kościołem. Także te, które mogą nam pomóc w rozwiązywaniu wielu codziennych problemów (np. poradnie życia rodzinnego, grupy wsparcia dla osób wychodzących z nałogów i ich rodzin, organizacje dobroczynne). Możemy znaleźć też pomysł na pole dla naszego działania w Kościele (np. grupa modlitewna, wolontariat).«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Pobieranie... Pobieranie...