„Śpiący olbrzym” w obronie godności

Świeccy w Kościele nazywani są często śpiącym olbrzymem. Jak wynika ze statystyk, mimo przywiązania do Kościoła nie jesteśmy w Polsce liderami, gdy chodzi o Akcję Katolicką, która w wielu krajach jednoczy nawet setki tysięcy osób. Niedziela, 22 listopada 2009– W krajach, gdzie tradycja Akcji Katolickiej jest silna, obok AK dorosłych istnieje frakcja młodych. A jak to wygląda w Polsce?

– Nie mamy w Polsce wielu młodych w Akcji Katolickiej. Z nadzieją patrzymy na KSM jako na młodą Akcję. Jednak te dwie organizacje, choć mają podobny charyzmat, tworzą zupełnie odrębne organizmy. Mamy nadzieję, że to ulegnie zmianie. Powinniśmy brać przykład z Hiszpanów – jako przedstawiciel FIAC brałem ostatnio udział w zjeździe zjednoczeniowym młodzieżowej i dorosłej Akcji Katolickiej w Walencji.

W Polsce mamy obecnie taką sytuację, że młode osoby po przekroczeniu pewnego wieku przestają być członkami KSM i często już nie podejmują uczestnictwa w innej organizacji katolickiej. W Akcji Katolickiej brakuje nam ludzi 30-, 40-letnich. Istnieje swoista dziura pokoleniowa. Oczywiście, można to zjawisko tłumaczyć kryzysem zaangażowania w ogóle, tym niemniej musimy wykorzystywać wszystkie możliwości, by temu przeciwdziałać. W kraju tak zlaicyzowanym jak Włochy młodzi w sposób automatyczny przechodzą z młodzieżowej AK do AK dorosłych, co umożliwia kontynuację pracy. Trzeba przy tym powiedzieć, że włoska AK ma dzisiaj 300 tys. aktywnych członków.

W Sekretariacie Międzynarodowego Forum współpracujemy z młodymi z AK. Mają miejsce spotkania w Ziemi Świętej młodych z kilkudziesięciu państw. Z funduszy unijnych mamy możliwość finansowania udziału młodych z całej Europy w naszych spotkaniach. Bardzo się cieszę, że na ostatnim październikowym spotkaniu w Rzymie towarzyszyli mi młodzi z AK i KSM-u z Częstochowy, Krakowa, Świdnicy i Katowic.

*****

Świeccy w Kościele nazywani są często śpiącym olbrzymem. Jak wynika ze statystyk, mimo przywiązania do Kościoła nie jesteśmy w Polsce liderami, gdy chodzi o Akcję Katolicką, która w wielu krajach jednoczy nawet setki tysięcy osób. Być może jednak uda się obudzić śpiącego olbrzyma... Kraków i Częstochowa będą w przyszłym roku miejscami Europejskiego Spotkania Akcji Katolickiej (6-9 maja) – tematem obrad będzie godność osoby ludzkiej. Takie kontynentalne spotkania odbędą się też w Ameryce Południowej, Azji i Afryce.

*****

Akcja Katolicka w Polsce Struktury Akcji Katolickiej w Polsce tworzą jej parafialne oddziały (POAK) i diecezjalne instytuty (DIAK). Najwyższym organem stowarzyszenia jest Krajowy Instytut (KIAK). Każda ze struktur posiada własny zarząd i asystenta kościelnego. Diecezjalne instytuty działają we wszystkich diecezjach w Polsce.

Stowarzyszenie zrzesza ok. 30 tys. członków. Prezesem KIAK jest Halina Szydełko. Asystentem kościelnym Akcji Katolickiej w Polsce jest bp Mariusz Leszczyński. Patronem stowarzyszenia jest bł. Stanisław Starowieyski. Członkowie Akcji Katolickiej w Polsce, formując najpierw siebie, chcą nieść Ewangelię w środowiska pracy. Formacja kształtowana jest w nurcie życia Kościoła lokalnego i powszechnego.

To, czym żyje Akcja Katolicka na co dzień, to troska o bezrobotnych, edukacja dzieci z ubogich rodzin, organizacja wypoczynku dzieciom – kolonii, zajęć sportowych, turniejów, a także – pielgrzymek dla wspólnot parafialnych. AK jest bardzo ważna w każdej parafii, pomaga Księdzu Proboszczowi w integracji parafialnego środowiska. Warto odnotować zaangażowanie Akcji w Dzień Papieski i Dzieło Nowego Tysiąclecia, współpracę z samorządem lokalnym.

Akcja Katolicka ma swoje materiały formacyjne. Odwołuje się w nich do dokumentów kościelnych, w tym do wciąż za mało znanej adhortacji Jana Pawła II, skierowanej do świeckich „Christifideles laici”. W niektórych diecezjach odbywają się kursy dla członków AK ze społecznej nauki Kościoła. Na stronie internetowej można przeczytać o setkach inicjatyw stowarzyszenia, a i tak nie wszystko jest odnotowane. Liczby członków Akcji Katolickiej w świecie: Włochy – 300 tys., Meksyk – 100 tys., Polska – 30 tys., Argentyna – 20 tys. Strona internetowa polskiej Akcji Katolickiej: www.ak.org.pl . Strona internetowa Międzynarodowego Forum Akcji Katolickiej: ww.fiacifca.org . (A. C.)


«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama

Reklama