„Śpiący olbrzym” w obronie godności

Świeccy w Kościele nazywani są często śpiącym olbrzymem. Jak wynika ze statystyk, mimo przywiązania do Kościoła nie jesteśmy w Polsce liderami, gdy chodzi o Akcję Katolicką, która w wielu krajach jednoczy nawet setki tysięcy osób. Niedziela, 22 listopada 2009Anna Cichobłazińska: – Czym są kontynentalne spotkania Akcji Katolickiej?

Konrad Głębocki
: – Odbywają się one co trzy lata. Dwa lata temu takie spotkanie było w Madrycie, a wcześniej na Malcie. Przyszłoroczne Europejskie Spotkanie Akcji Katolickiej odbywać się będzie od 6 do 9 maja w Krakowie i Częstochowie. Podobne spotkania odbędą się jednocześnie na innych kontynentach: w Ameryce Południowej, Afryce i Azji.

Hasłem wszystkich spotkań są cztery słowa: „Chleb – Wolność – Życie – Pokój”. Każdy z kontynentów w sposób szczególny podejmie jedno z czterech zagadnień. Głównym tematem spotkania w Polsce będzie życie i godność osoby ludzkiej. Mamy tu na uwadze zarówno godność życia poczętego, jak i godność człowieka starego oraz prawo człowieka do godnej pracy i do godnego życia. Dodatkowym tematem wszystkich spotkań kontynentalnych będzie udział katolików świeckich w ich środowisku lokalnym.

– W jakich państwach poza Europą Akcja Katolicka działa szczególnie intensywnie?

– Bardzo aktywna jest Argentyńska Akcja Katolicka. Silna jest też Akcja Katolicka w Meksyku. Członkami Międzynarodowego Forum są również takie południowoamerykańskie kraje, jak Wenezuela, Kolumbia, Peru, Paragwaj czy Ekwador. Z kontynentu afrykańskiego warto wspomnieć choćby Ugandę czy Kenię oraz Burundi i Ruandę.

– Od półtora roku jest Pan członkiem Sekretariatu Międzynarodowego Forum Akcji Katolickiej? Czym na co dzień zajmuje się Sekretariat?

– Forum Międzynarodowe Akcji Katolickiej (FIAC – skrót z j. włoskiego) z siedzibą w Rzymie skupia Akcję Katolicką z 30 państw świata. Raz na trzy lata Forum wybiera pięć państw do Sekretariatu Stałego. Sekretariat spotyka się cztery razy w roku. W tej kadencji oprócz Polski jest w nim przedstawiciel Akcji Katolickiej z Włoch, Burundi, Argentyny oraz Birmy. Sekretariat koordynuje organizację spotkań kontynentalnych Akcji Katolickiej oraz spotkań światowych w Rzymie.

Czuwa także nad funkcjonowaniem strony internetowej oraz prowadzi działalność wydawniczą i formacyjną. Powstają wydawnictwa np. o świętych, którzy byli członkami Akcji Katolickiej. Na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie prowadzony jest kurs dla członków AK. Rolą Sekretariatu jest także prezentowanie AK w dykasteriach watykańskich.

W ubiegłym roku w Papieskiej Radzie ds. Świeckich, której przewodniczącym jest Polak – kard. Stanisław Ryłko, rozmawialiśmy o tematyce spotkań kontynentalnych z abp. Josefem Clemensem, sekretarzem tej Papieskiej Rady, i prof. Guzmánem Carriquiry, podsekretarzem. Rozmawialiśmy też o roli Akcji Katolickiej jako organizacji przygotowującej swoich członków – tych, którzy odczuwają takie powołanie – do godnego uczestnictwa w życiu publicznym swoich środowisk lokalnych, ale także większych społeczności.

W niektórych państwach istnieje przeświadczenie, że nie można uprawiać polityki w sposób czysty moralnie. Ojciec Święty Benedykt XVI, a wcześniej również Jan Paweł II w swoich wypowiedziach często wskazywali na wagę zaangażowania katolików w życie publiczne. Musimy zdawać sobie sprawę, że jedna decyzja polityka na wysokim szczeblu może mieć wpływ na miliony istnień, dlatego udział katolików świeckich w życiu publicznym jest tak istotny.
«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama

Reklama