„Śpiący olbrzym” w obronie godności

Świeccy w Kościele nazywani są często śpiącym olbrzymem. Jak wynika ze statystyk, mimo przywiązania do Kościoła nie jesteśmy w Polsce liderami, gdy chodzi o Akcję Katolicką, która w wielu krajach jednoczy nawet setki tysięcy osób. Niedziela, 22 listopada 2009„Królować chcę w duszy twojej!”

Na dawnym ornacie, wyhaftowanym zapewne z okazji ustanowienia w 1925 r. przez papieża Piusa XI święta Chrystusa Króla, jest ukazana na tle krzyża postać Jezusa stojącego na kuli ziemskiej, ubranego w białą szatę i królewski szkarłatny płaszcz.

Chrystus Król, w geście wyciągniętych rąk i z otwartym gorejącym sercem, nie ma jednak na głowie korony ani w ręku berła. Te insygnia władzy królewskiej leżą pod Jego stopami, gdzie też widnieją słowa: „Królować chcę w duszy twojej”. To niecodzienne przedstawienie Chrystusa Króla podkreśla Jego misję kapłańską, przez którą „dopełnił tajemnicy odkupienia rodzaju ludzkiego, ofiarując siebie samego na ołtarzu krzyża” (prefacja na uroczystość Chrystusa Króla).

To z całą pewnością dlatego autor tego dzieła umieścił koronę i berło u Jego stóp, ukazując w ten sposób tajemnicę królestwa Jezusa, które „nie jest z tego świata” (J 18, 36), lecz jest wiecznym i powszechnym królestwem prawdy i życia, świętości i łaski, sprawiedliwości, miłości i pokoju. Nie można więc zamknąć Chrystusa i Jego panowania w granicach państw i struktur społecznych. Chce On królować przede wszystkim w duszy i w sercu człowieka, w jego relacjach z bliźnimi, w codziennych postawach i świadectwie życia – i to przez miłość.

Na ten właśnie wymiar królestwa Jezusa zwraca uwagę Kościół w Polsce w programie duszpasterskim na rok 2009/2010, którego hasło brzmi: „Bądźmy świadkami Miłości!”. Jego inspiracją są słowa św. Jana Apostoła: „Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim” (1 J 4, 16b).

Ten program pracy formacyjnej i apostolskiej Kościoła w Polsce, zaczynając od pierwszej niedzieli Adwentu, podejmie także Akcja Katolicka. Jej członkowie będą starali się, jak dotąd, dawać jasne świadectwo cnót chrześcijańskich oraz przykład żywej wiary, pogodnej nadziei i czynnej miłości, w głębokim i żywym zjednoczeniu z Chrystusem. W ten sposób będą realizować swój podstawowy obowiązek, jakim jest ewangelizacja i ciągłe wychowywanie do wiary (por. Jan Paweł II, „Nauczanie papieskie”, t. 3, Poznań 1985, s. 40-41).

Kontekst tej pracy jest dziś niezwykle trudny i wymagający. Zwraca na to uwagę Papież Benedykt XVI, który do członków Akcji Katolickiej mówi: „Wy, którzy Kościół kochacie i służycie mu, umiejcie być niestrudzonymi głosicielami i ofiarnymi oraz przygotowanymi wychowawcami; w Kościele przeżywającym trudne próby wierności i pokusy dostosowywania się, bądźcie odważnymi świadkami i prorokami ewangelicznego radykalizmu (…); w Kościele, który wzywa do heroizmu świętości, odpowiadajcie bez lęku, ufając zawsze w miłosierdzie Boże. Pogłębiajcie waszą modlitwę, ukierunkujcie wasze postępowanie zgodnie z odwiecznymi wartościami Ewangelii, pozwólcie się prowadzić Maryi Dziewicy, Matce Kościoła” („L’Osservatore Romano”, 2008, nr 105, s. 1).

Niech więc kapłani, w Roku Kapłańskim, i ludzie świeccy: członkowie Akcji Katolickiej i wszyscy uczniowie Jezusa, podejmą ochotnie w swych parafiach to nowe wezwanie Kościoła do pracy duszpasterskiej i apostolskiej, w kontekście współczesnych znaków czasu. Niech w jego realizacji pomogą im wskazania zawarte w „Programie duszpasterskim Kościoła w Polsce na rok 2009/2010” (Poznań 2009) i w materiałach formacyjnych dla Akcji Katolickiej, przygotowanych przez księży asystentów pod kierunkiem ks. prof. Tadeusza Borutki.

Niech pomocą będzie także cenny list abp. Józefa Michalika, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, który przypomina katolikom świeckim w Polsce o ich posłannictwie w świecie, gdzie szczególnie mocno „promieniuje z ludzi tęsknota za Bogiem Miłości i Prawdy, Bogiem Przebaczenia i Nadziei” („Wiek XXI woła o misyjność katolickiego laikatu. Refleksje nie tylko dla członków Akcji Katolickiej”, Przemyśl 2009, s. 12).

Budujmy zatem w sercach i postawach ludzi królestwo miłości, którego panem jest Jezus:

Króluj nam, Chryste, Tyś nasz Wódz!
Twych hufców my rycerze!
Modlitwą naszą Ty nas wiedź,
Pozyskać dusze wierze.

Na Twym sztandarze Serce Twe
Miłością gorejące!
Rozpal tym ogniem serce me,
Ukochać ucz tysiące. (…)

Królestwo Boże, ku nam zstąp!
My oto walczyć pragniem,
Aż ziemi naszej całej zrąb
Do Bożych stóp upadnie.


Hymn Apostolstwa Serca Jezusowego,

Bp Mariusz Leszczyński
Krajowy Asystent Kościelny Akcji Katolickiej


«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama

Reklama