Komu ufa młodzież?

Młody człowiek szuka autorytetu, przyjaźni, miłości, bezpieczeństwa. Jednak ma wątpliwości, nie umie zaufać. Jeśli ufa, to tylko rodzicom, albo najbliższym, przy których czuje się bezpiecznie. Nie ufa instytucjom, organizacjom, a nawet samemu sobie. Co powoduje taki stan rzeczy? Wychowawca, 7-8/2008Najwięcej ankietowanych wskazało na zaufanie i znajomość danego kandydata na wysokie stanowisko państwowe i samorządowe. Te dwa motywy zostały wyraźnie podkreślone i zapewne są miernikiem autentyczności, jaki stosujemy wobec startujących w wyborach.

Młodzi ludzie są dobrymi obserwatorami codzienności: bardziej cenią sobie przyjaciół, rodzinę – można by powiedzieć wartości wyższe, duchowe – niż politykę. Potwierdzają to badania przeprowadzone przez Tomasza Biernata z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w których młodzież (847 osób) wskazuje na takie wartości, jak: „miłość – kochać i być kochanym (56,7%); przyjaźń (22%); szczerość, prawdomówność (18,5%); uczciwość (16,1%); rodzina (12,5%); Bóg, wiara (12,4%); zaufanie, ufność (9,7%)” [16]. Nie polityka, instytucje postrzegane krytycznie przez młodzież, ale relacje osobowe są ważnymi wartościami w życiu młodego pokolenia.

„Apolityczne pokolenie ma poglądy, które są głęboko osadzone w aktualnych dyskursach politycznych (można je przypisać konkretnym opcjom politycznym). Przejawem ideologizacji myślenia, która ma korzenie polityczne, jest poprawność polityczna (political correctness) odnosząca się do kwestii moralnych i religijnych” [17].

Jak kształtować zaufanie?
Budzenie zaufania to przede wszystkim wiara, nadzieja i miłość do siebie samego i do innych.
I ważne jest, aby rozbudzić pewność do samego siebie. W tym rozbudzaniu trzeba młodzieży pomóc – nie mówić, że jest już za późno, że młodzież jest zła, mało odporna, mało wrażliwa. Nigdy nie jest za późno, żeby uratować młodego człowieka przed samozatraceniem. Trzeba tylko rozbudzić w nim tęsknotę za prawdziwą odpowiedzialną miłością, a wtedy narodzi się zaufanie do siebie samego i innych.***

ks. Krzysztof Zdziarski – katecheta w Zespole Szkół Samochodowych w Szczecinie

Przypisy
1. Wikipedia – encyklopedia internetowa, hasło: zaufanie.
2. Słownik łacińsko-polski, opr. Kazimierz Kumanicki, PWN, Warszawa 1977.
3. Fromm E., Niech się stanie człowiek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 152.
4. Tamże, s. 153.
5. Tamże, s. 153.
6. Tamże, s. 154.
7. Biernat T., Społeczno-kulturowe uwarunkowania światopoglądu młodzieży w czasie transformacji, Toruń 2006, s. 221.
8. Fromm E., O sztuce miłości, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2006, s. 48-49.
9. Erikson E. H., Tożsamość a cykl życia, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2004, s. 52.
10. Tamże, s. 160.
11. Twardowski J., Pewność niepewna, Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 1995, s.41.
12. Tamże, s.41.
13. „Wychowanie, charakter i szkoła w rozwoju życia osobowego człowieka” – rozmowa z o. prof. Mieczysławem A. Krąpcem OP, profesorem i rektorem KUL (1970-1983) (strona internetowa: Cywilizacja – o nauce, moralności, sztuce i religii).
14. Tamże.
15. Tamże.
16. Biernat T., Społeczno-kulturowe uwarunkowania światopoglądu młodzieży w czasie transformacji, Toruń 2006, s. 207.


17. Tamże, s. 315.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama

Reklama