Odpowiedzialni rodzice

Coraz więcej dziewcząt i młodych kobiet, będących w okresie prokreacji, sięga po środki odurzające. Mają one istotny wpływ na ich zdrowie, a także zdrowie ich dzieci, a przez to i nowych pokoleń. Wychowawca, 10/2009Modelowanie postaw rodziców będących wzorem do naśladowania kształtuje w młodych ludziach poczucie odpowiedzialności i budowanie właściwych więzi rodzinnych. Silna więź emocjonalna w rodzinie chroni młodych przed wejściem w zachowania ryzykowne (picie alkoholu, zażywanie narkotyków, palenie papierosów), a wpływ pozytywnej grupy rówieśniczej, w której cenione są wartości wyższe (prawda, dobro, piękno) sprzyja kształtowaniu właściwych postaw życiowych oraz przygotowaniu do roli odpowiedzialnych rodziców.

Dlaczego ważne jest modelowanie takich postaw?

Coraz więcej dziewcząt i młodych kobiet, będących w okresie prokreacji, sięga po środki odurzające. Mają one istotny wpływ na ich zdrowie, a także zdrowie ich dzieci, a przez to i nowych pokoleń.

Skutki wpływu niewłaściwych zachowań i uzależnień mogą objawiać się w postaci Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS, ang. Fetal Alcohol Syndrome) i Płodowego Zespołu Tytoniowego (FTS, ang. Fetal Tobacco Syndrome).

Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS)

Zespół charakterystycznych objawów u płodu po raz pierwszy opisali w 1972 roku Kenneth Jones i David Smith. Obecnie uważa się, że do rozpoznania FAS konieczne jest stwierdzenie trzech charakterystycznych objawów i pewność, że matka spożywała alkohol w ciąży. Są to:

– opóźnienie wzrostu płodu i noworodka,

– zaburzenia pierwotne (upośledzenie rozwoju psychomotorycznego, zaburzenie zachowania, obniżenie sprawności intelektu, nadpobudliwość, deficyt uwagi, problemy z uczeniem się, deformacja czaszki),

– charakterystyczny wygląd twarzy i wady wrodzone.

Rozwój fizyczny dzieci z zespołem FAS charakteryzuje się opóźnieniem wzrostu w czasie rozwoju wewnątrzmacicznego, znacznym spowolnieniem wzrostu i przyrostu masy ciała w dzieciństwie, powolnym przyrostem obwodu głowy, co jest odbiciem spowolnionego zwiększania się rozmiarów mózgu oraz zmniejszonej grubości kory mózgowej.

Relacja między ilością spożytego przez matkę alkoholu a zaburzeniami wzrostu ma charakter liniowy, tzn. im więcej wypije matka w czasie ciąży, tym wyraźniejsze jest zahamowanie wzrostu dziecka.

W dziedzinie rozwoju umysłowego i zachowania nieprawidłowości widoczne są zaraz po urodzeniu. Są to: osłabienie odruchu ssania, częste drżenia mięśni, wzrost napięcia mięśniowego, niepokój, słaba aktywność twarzy, głowa zwracająca się na lewo, otwarte oczy. Niemowlęta z FAS mogą być niespokojne, często płakać i ujawniać zaburzenia snu. Dzieci te zwykle jedzą mało i powoli. Opóźnienia rozwojowe stają się widoczne we wczesnym dzieciństwie w zakresie chodzenia, mowy, treningu czystości i zdolności językowych.

Ogólnie słaba jest zdolność motoryczna. U niektórych dzieci obserwowano silnie zaburzoną percepcję wzrokową. Największe trudności dotyczą interpretacji doznań sensorycznych (bodźców wzrokowych i słuchowych). Zaburzona może być koordynacja ręki i oka. Dysfunkcje językowe u dzieci z FAS to opóźniona zdolność mówienia i budowania zdań.

«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Pobieranie... Pobieranie...