Episkopat to nie „superdiecezja”

Przed nami najważniejsze w tym roku wydarzenie w polskim Kościele. 10 marca rozpoczną się w Warszawie dwudniowe obrady Konferencji Episkopatu Polski, podczas których, w związku z zakończeniem pięcioletnich kadencji, biskupi wybiorą przewodniczącego i zastępcę KEP Przewodnik Katolicki, 8 marca 2009Zawsze od strony etycznej

Wśród przedsięwzięć, które koordynuje w Kościele Konferencja Episkopatu Polski, jako pierwsze należy wymienić prace duszpasterskie. Przykładem może być tutaj ustalanie programu duszpasterskiego dla całego kraju. Zakres działań KEP obejmuje także prace charytatywne, w tym inicjowanie akcji pomocowych. Przypomnijmy sobie chociażby te związane z takimi kataklizmami jak tsunami czy powodzie.

Kolejnym zadaniem Konferencji Episkopatu Polski jest wydawanie własnych aktów prawnych, obowiązujących w całej Polsce. Przykładem może być sytuacja związana z Komunią św. podawaną na dłoń. Wprowadzone prawo zezwalające na taką praktykę obowiązuje we wszystkich diecezjach w kraju. Trzeba podkreślić, że w tym wypadku akt prawny wydany przez KEP stał się powszechnym prawem w polskim Kościele.

Konferencja Episkopatu Polski zabiera również głos w sprawach społecznych dotyczących naszego kraju. Zajmując się różnorodnymi zagadnieniami, zawsze bierze pod uwagę ich wymiar etyczny. − Przykładem mogą być tutaj poruszane w ostatnich miesiącach kwestie związane z zapłodnieniem in vitro. Są one ściśle związane z etyką, tak więc biskupi jasno wypowiadali się na ten temat i to wielokrotnie – wyjaśnia ks. dr Józef Kloch.

Warto przypomnieć, że również w kwestiach społeczno-politycznych Konferencja Episkopatu Polski wypowiada się, spoglądając na nie zawsze od strony etycznej. Nie zajmuje więc stanowiska czysto politycznego. – Ustosunkowując się do takich wydarzeń jak wybory parlamentarne czy prezydenckie, Konferencja Episkopatu daje wiernym swoje wskazówki. Trzeba podkreślić, że nie nazywa w nich ugrupowań politycznych, ale podaje kryteria, dzięki którym łatwiej dokonać wyboru – przypomina ksiądz rzecznik.

Episkopat a media

Utrzymywanie kontaktów między Konferencją Episkopatu Polski a środkami społecznego przekazu należy do zadań Biura Prasowego. Oprócz tego zajmuje się ono redagowaniem strony internetowej www.episkopat.pl oraz wydawaniem urzędowego organu KEP, zatytułowanego „Akta Konferencji Episkopatu Polski”. Biuro przygotowuje też codziennie analizę prasy pod kątem informacji o Kościele, zagadnień etyczno-moralnych oraz nauczania w zakresie prawd i wzajemnych odniesień między nauką a religią. Od 2003 r.

Biurem Prasowym kieruje ks. Józef Kloch, doktor filozofii i kapłan diecezji tarnowskiej.
Potrzebę kontaktu z mediami doceniają także Konferencje Episkopatów innych europejskich krajów. Na 36 konferencji biskupich zrzeszonych w Radzie Konferencji Episkopatów Europy, 31 posiada biura prasowe.

Niecodzienne wydawać nam się może pełnienie funkcji rzecznika prasowego Episkopatu przez kobietę. Z sytuacją taką mamy do czynienia we Francji, Niemczech i Czechach. W 14 innych krajach europejskich rzecznikami są mężczyźni świeccy, natomiast w kolejnych 14 duchowni. Wśród nich szczególny jest przypadek Portugalii, gdzie funkcję rzecznika pełni biskup.

Co roku, w różnych miastach Europy, odbywają się spotkania rzeczników prasowych Episkopatów naszego kontynentu. W czasie ich trwania rzecznicy wymieniają się doświadczeniami i poznają wzajemnie specyfikę Kościołów w poszczególnych krajach. Spotkania te umożliwiają dobry przepływ informacji między nimi oraz dają poczucie wspólnoty eklezjalnej.«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama

Reklama