Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Wychowawca 1/2013 Wychowawca 1/2013

Dorośli oczekują, że po odbyciu cyklu zajęć w szkole dla rodziców zostaną wyposażeni w sposoby, narzędzia, metody, które pozwolą im zmienić niesfornego łobuziaka w potulnego baranka. Przychodzą, aby zmienić dziecko, a w trakcie warsztatów „odkrywają”, że tak naprawdę muszą zmienić siebie.

 

Siedziba Szkoły

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców ma zasięg ogólnopolski. Wdrażaniem projektu zajmują się różne podmioty, z którymi współpracują liderzy i realizatorzy. Warsztaty znajdują się w stałej ofercie kursów instytucji szkoleniowych, doradczych i pomocowych, adresujących swoje działania do rodziców (także przyszłych rodziców, np. narzeczonych) oraz profesjonalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą (nauczyciele, pedagodzy szkolni itp.).

Organizowaniem zajęć zajmują się poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki doskonalenia nauczycieli, organizacje trzeciego sektora, wspólnoty kościelne i in. Warsztaty realizowane są także na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, szkół czy przedszkoli. Program Szkoły wykorzystywany jest w trakcie zajęć ze studentami i słuchaczami studiów podyplomowych.

Uczniowie szkoły

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to program zajęć psychoedukacyjnych przeznaczony zarówno dla rodziców, jak i dla nauczycieli świadomych tego, że w swoim zawodzie zawsze są wychowawcami. Nie ma znaczenia wiek i liczba dzieci w rodzinie, ani rodzaj problemów, z jakimi przychodzą.

Program służy pomocą tym, którzy już doświadczają kłopotów wychowawczych w kontaktach z dziećmi, ale także tym, którzy chcąc uniknąć błędów w przyszłości, poszukują wiedzy i umiejętności wychowawczych.

Szkoła adresowana jest do wszystkich rodziców i wychowawców, czasem przestraszonych, bezsilnych, obarczonych poczuciem winy, a przecież pełnych miłości i dobrych intencji, często samodzielnie poszukujących odpowiedzi na dręczące ich pytania. Szkoła może również wspierać te rodziny, w których już występują niepokojące objawy, jak wagary, agresja czy kontakt ze środkami uzależniającymi.

Podsumowując, adresatami programu są:

 • rodzice;
 • nauczyciele i wychowawcy;
 • katecheci, duszpasterze, siostry zakonne;
 • pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, policjanci;
 • profesjonaliści zainteresowani prowadzeniem Szkoły;
 • osoby, którym zależy na dobrym porozumiewaniu się z innymi.

W różnych miejscach Polski program jest realizowany w grupach podstawowych, grupach wsparcia lub tematycznych. Wśród nich wymienić można:

 • grupy podstawowe dla rodziców i wychowawców: 40 godzin warsztatów w cyklu 10 spotkań raz w tygodniu, najczęściej w godzinach popołudniowych;
 • grupy podstawowe dla profesjonalistów (pedagogów lub psychologów), przygotowujące do prowadzenia zajęć z rodzicami lub wychowawcami: 40 godzin warsztatów weekendowo lub w bloku 5-dniowym;
 • grupy wsparcia dla absolwentów kursu podstawowego – spotkania najczęściej odbywają się raz w miesiącu i trwają około 3 – 4 godzin;
 • grupy wsparcia dla realizatorów programu – spotkania odbywają się raz na 2 – 3 miesiące.

Rekrutacja grup warsztatowych jest wielokanałowa. Liderzy wykorzystują w tym celu Internet i środki masowego przekazu (ogłoszenia, artykuły, audycje). Informacje o warsztatach są zamieszczane w instytucjach adresujących swą ofertę do potencjalnych beneficjentów Szkoły (ulotki, ogłoszenia). Projekt jest prezentowany w trakcie spotkań z nauczycielami i pedagogami szkolnymi (szkolenia, konferencje itp.) oraz rodzicami (np. w trakcie wywiadówek).

Jeśli projekt funkcjonuje przez pewien czas w jakimś środowisku, zyskuje renomę i nie wymaga dalszej promocji – beneficjenci rekomendują zajęcia swoim znajomym i zdarza się, że chętnych do wzięcia udziału w warsztatach jest więcej niż miejsc (wtedy tworzone są listy oczekujących).

Inna droga rekrutacji to skierowanie przez poradnię, pedagoga szkolnego czy psychologa. Niekiedy w projekt angażują się osoby oddelegowane przez przełożonych (np. dyrekcje szkół, poradni) w celu doskonalenia umiejętności zawodowych.

Szkoła dla szczególnych odbiorców

Poza sytuacjami spotykanymi najczęściej (rodzina biologiczna, żyjąca razem, tzn. w tym samym czasie i przestrzeni, ze zdrowymi dziećmi) program znajduje zastosowanie w przypadkach rodzin będących w znacznie trudniejszych sytuacjach. Dla wyjątkowych odbiorców doświadczeni pedagodzy i psychologowie Szkoły dla Rodziców przygotowali odrębne propozycje zajęć. Są one opisane w wymienionych niżej publikacjach:

 • „Wyjątkowe rodzicielstwo” – scenariusze zajęć warsztatowych dla rodziców dzieci niepełnosprawnych – Małgorzata Górecka (we współpracy z J. Hanusz, A. Kucharską-Zygmunt i A. Zygmunt), Zeszyty metodyczne 4.
 • „Szkoła dla rodziców adopcyjnych” – Joanna Ciżmowska, Zeszyty metodyczne 5.
 • „Szkoła wobec mobilności zawodowej rodziców i opiekunów” – niezbędnik nauczycieli mających wśród uczniów dzieci, których matka lub ojciec lub oboje rodziców dłuższy czas przebywają w celach zarobkowych za granicą, a dziecko pozostaje w kraju pod opieką pozostałego rodzica albo innych osób – Ewa Kozdrowicz, Bartłomiej Walczak, Zeszyty Metodyczne 8.

 

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Pobieranie... Pobieranie...