Piękni swą innością

Płeć to sposób bycia człowiekiem, sposób ujawniania się osoby, porozumiewania się z innymi oraz wyrażania siebie. Jesteśmy tacy sami, a jednak inni: charakteryzuje nas albo kobiecość, albo męskość. Wychowawca, 7-8/2007
4. Wrażliwość

Określano kobiety mianem „słaba płeć”. Ciągle wmawia się chłopcom: mężczyzna nie płacze! I mają wytrzeć łzy, nawet jeśli coś boli… Czy kobiety rzeczywiście są delikatne, a mężczyźni twardzi? Niekoniecznie. To właśnie mężczyźni popełniają trzykrotnie więcej samobójstw niż kobiety. Jeśli posuwają się do tego, oznacza to, że naprawdę już sobie nie radzą i chcą skończyć z życiem. Natomiast kiedy na samobójstwo decyduje się kobieta, nie jest to znakiem pragnienia skoczenia z życiem, ale wołaniem o pomoc, zwrócenie uwagi na nią i jej problemy. Kobiety mimo wszystko łatwiej znoszą trudne sytuacje – mężczyźni dwa razy częściej od kobiet trafiają do szpitali psychiatrycznych. Kobiety są delikatne, ale potrafią dostosować się do sytuacji. Mężczyźni nie – na zewnątrz są twardzi, ale to tylko maska, ochronna poza – ich „ja” jest bardzo kruche i delikatne.

5. Konstrukcja psychiczna

Kobieta bywa porównywana do okna – jednej wielkiej szyby. Jedno uderzenie, nawet niewielkie zostawia rysę na całości. Jeden problem czy niepowodzenie rzutuje na całość życia. Kobiecie trudniej zdystansować się do czegoś niż mężczyźnie, któremu łatwiej przychodzi zdystansowanie się do problemów w domu, gdy jest np. w pracy. Mężczyzna przypomina bowiem okno z kilku szyb. Uderzenie w jedna szybę nie niszczy innych. Jeśli niepowodzenie dotknęło jedna dziedzinę, trzeba zająć się inną.

6. Praca

Przysłowie chińskie mówi, że „Stu mężczyzn może zbudować obóz warowny, ale bez kobiet nie ma domu”.
Kobieta jest zdolna do pracy długotrwałej i monotonnej. Wiąże się to przede wszystkim z jej powołaniem do macierzyństwa i wychowywania dzieci. Może nieustannie czuwać, bez odpoczynku i chwili dla siebie.
Mężczyzna natomiast ma czynić sobie ziemię poddaną. Był łowcą, uczestniczył w polowaniach. Teraz pełni inne funkcje w społeczeństwie, wykonując często mało męskie zawody – gdyby oceniać to wg dawnych kryteriów. Mężczyzna jest zdolny do pracy krótkotrwałej, ale intensywnej, urozmaiconej. Musi sobie w niej robić przerwy, choćby krótkotrwałe.

7. Przeżywanie problemów, porażek

Kobieta szuka czułości, pocieszenia, wsparcia, czasem wystarczy zwykłe wysłuchanie. Wystarczy by wylała się kawa… Mężczyzna natomiast szuka argumentów (dlaczego tak się stało?).

8. Podatność na bodźce

Kobiety są słuchowcami, mężczyźni wzrokowcami. Pociąga to za sobą istotne konsekwencje co do sposobu percepcji świata, drugiego człowieka, zwłaszcza reprezentującego drugą płeć.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Pobieranie... Pobieranie...