Minęło 10 lat, czyli mały jubileusz kwartalnika „Sekty i Fakty”

Śp. egzorcysta ks. Marek Drogosz powiedział nam kiedyś, że to, co robimy, nie podoba się szatanowi. Po prostu psujemy mu robotę. Teraz znów stoimy na rozdrożu (m.in. finansowym – pismo jest niskonakładowe i bez płatnych reklam). Jednak jako katolik mocno wierzę, że Duch Święty wskaże nam wyjście... Sekty i Fakty, 37/2008Nie każdy może pamięta, że redakcja „Sekt i Faktów” była inicjatorem i współgospodarzem międzynarodowego sympozjum Satanizm w Polsce i Europie – stan obecny i profilaktyka, zorganizowanego 3 marca 2001 roku w Rudzie Śląskiej. Spotkanie to odbiło się wówczas szerokim echem w ogólnopolskich mediach (pisał o nim również słowacki „Rozmer”), zostało ono bowiem zorganizowane dokładnie dwa lata po wspomnianych tragicznych satanistycznych wydarzeniach, które rozegrały się w jednym z przedwojennych bunkrów na obrzeżach Rudy Śląskiej.

Miała tam wtedy miejsce tzw. czarna msza, podczas której zostało zasztyletowanych dwoje młodych ludzi (Karina i Kamil), będących jej współuczestnikami. Jak wykazało śledztwo, cała zbrodnia była przez oprawców o wiele wcześniej drobiazgowo zaplanowana. Mordercy, którymi okazali się dwaj młodzi ludzie, uczniowie tutejszych szkół średnich, zostali szybko zatrzymani i skazani – jeden na 25 lat, drugi na dożywocie. Ta zbrodnia wstrząsnęła nie tylko naszym spokojnym dotąd miastem, ale i całą Polską, stąd też tak duże zainteresowanie ogólnopolskich mediów tematem wspomnianego sympozjum.

Dzięki współpracy z miastem, wspierającym finansowo i organizacyjnie owo sympozjalne przedsięwzięcie, a także przychylności dyrekcji Poczty Polskiej, która była jednym z jego sponsorów[3], udało się wówczas „wypuścić” dla filatelistów specjalny okolicznościowy kasownik upamiętniający to wydarzenie.

Bez czynnego zaangażowania władz miejskich w organizację tego międzynarodowego sympozjum trudno byłoby ściągnąć do Rudy Śląskiej takich zagranicznych znawców tematu, jak prof. Cecilia Gatto Trocchi z Rzymu, pastor Ingolf Christiansen z Getyngi czy dr Boris Rakovský z Bratysławy. Z polskich prelegentów przyjechali wtedy nasi współpracownicy: Mariusz Gajewski z Krakowa i Dariusz Pietrek z Chorzowa.

Pragnę tu jeszcze dodać, iż omawiana inicjatywa cieszyła się także dużym zainteresowaniem publiczności, a w sali Miejskiego Ośrodka Kultury zebrali się przedstawiciele władz miasta, policji, sądownictwa, duchowieństwa, pedagodzy, jak też sama młodzież.

Zachęceni organizacyjnym sukcesem, poparciem prezydenta miasta inż. Andrzeja Stani oraz potrzebą chwili, w dniu 14 czerwca 2002 roku zorganizowaliśmy, wraz z władzami Rudy Śląskiej, kolejne międzynarodowe sympozjum, tym razem pod hasłem Terroryzm w sektach. W przerwie obrad (podobnie zresztą, jak poprzednim razem) można było nabyć specjalistyczną literaturę. Gościem specjalnym był arcybiskup metropolita katowicki Damian Zimoń, który wygłosił do zebranych słowo wstępne.

Z zagranicy na sympozjum przyjechali: Henri-Pierre Debord z Paryża (z Międzyministerialnej Misji ds. Walki z Sektami – MILS) oraz dr Boris Rakovský z Bratysławy. Polskę reprezentowali: o. Tomasz Franc OP z Krakowa, nadkomisarz Jarosław Kuczyński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, nasz redakcyjny kolega Jarosław Pieniek z Chorzowa oraz ks. Grzegorz Daroszewski z Gdańska.

Krzysztof Wiktor z Warszawy (ówczesny naczelnik Wydziału II ds. Destrukcyjnych Grup Psychomanipulacyjnych Departamentu Porządku Publicznego MSWiA), który z przyczyn osobistych odwołał swój przyjazd, przesłał referat, który w jego imieniu odczytałem zebranym. Podobnie jak poprzednio, spotkanie to cieszyło się znacznym zainteresowaniem osób zebranych w rudzkim MOK-u, które przybyły tu także z innych miast Polski.

To jednak nie koniec. Kolejne, trzecie już międzynarodowe sympozjum, zorganizowane przez naszą redakcję wspólnie z władzami miasta Ruda Śląska, miało miejsce 19 czerwca 2004 roku. Jego tematem było Wspólne ekumeniczne świadectwo chrześcijan wobec ekspansji sekt. Na nasze zaproszenie pozytywnie odpowiedzieli prelegenci, którymi tym razem byli redaktorzy naczelni lub ich reprezentanci z kilku europejskich pism profilaktycznych[4].
[3] Podczas trwania sympozjum otwarte było specjalne – sprowadzone z Warszawy – stoisko Poczty Polskiej, gdzie można się było zaopatrzyć w okolicznościowe koperty i kasownik.
[4] Byli to: red. Thomas Gandow z Niemiec („Berliner Dialog”), red. Boris Rakovský ze Słowacji („Rozmer”), red. Aleksander Dvorkin z Rosji („Πрозрение”), red. Andrea Hudáková z Czech („Dingir”), red. Aleksander Nowopashin z Rosji („36,6 in Novosibirsk”), red. Giuseppe Ferrari z Włoch („Religioni e Sette nel mondo”), red. Grzegorz Fels z Polski („Sekty i Fakty”).«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama

Reklama