Sekty w szkole

Wychowawca 7-8/2011 Wychowawca 7-8/2011

Kryzys rodziny i dotychczasowych autorytetów prowadzi do niezaspokojenia podstawowych potrzeb dzieci i młodzieży, takich jak miłość, bezpieczeństwo, szacunek, wsparcie, akceptacja. Powoduje to, że poszukują ich w innych wspólnotach, do których w większości zaliczają się sekty

 

Jeśli spotkacie ludzi najbardziej przyjacielskich, jakich tylko potraficie sobie wyobrazić, otwartych i serdecznych, prawdziwie bajecznych... I jeśli spotkacie lidera grupy pełnego natchnienia, wyrozumiałości, czułości i dobroci, jakiej nigdy nie doświadczyliście... I kiedy cel grupy jest czymś, czego sobie nigdy nie wyobrażaliście... I kiedy to wszystko wydaje się zbyt piękne, by mogło być prawdziwe, to najprawdopodobniej jest zbyt piękne, by mogło być prawdziwe. Te grupy szukają ludzi inteligentnych, mających ideały, intelektualnie i duchowo ciekawych... Nie porzucajcie tego, kim jesteście, nie porzucajcie tego, co robicie, w co wierzycie...

Jeannie Mille, była członkini jednej z sekt (zamordowana)

Kryzys rodziny i dotychczasowych autorytetów prowadzi do niezaspokojenia podstawowych potrzeb dzieci i młodzieży, takich jak miłość, bezpieczeństwo, szacunek, wsparcie, akceptacja. Powoduje to, że poszukują ich w innych wspólnotach, do których w większości zaliczają się sekty. Młodzi ludzie coraz częściej spotykają się z różnorodnością tzw. „nowych religii”; odwracając się od Boga, dają się kierować liderom różnych sekt, tracąc zarazem umiejętność racjonalnej oceny swojej sytuacji. W trudnych chwilach poszukują sensu i celu swojego życia. Sekta wykorzystując okresy słabości młodego człowieka, stara się dać mu odpowiedzi  na jego trudne pytania, podnosi jego poczucie własnej wartości, zaspokaja potrzeby materialne i finansowe, kosztem utraty prywatności i samodzielnego decydowaniu o własnym życiu. W ten sposób młody człowiek traci samego siebie, często nawet na zawsze...

„Sekta (CULT) –jest to grupa ludzi, która posiada strukturę typu piramidowego i autorytarne kierownictwo. Charakterystyczne dla niej jest nauczanie i przewodnictwo pochodzące od osoby lub osób znajdujących się na szczycie tej hierarchii. Grupa tego typu zazwyczaj uzurpuje sobie prawo do posiadania wiedzy na temat jedynej drogi do Boga, Nirwany, Raju, Ostatecznej Rzeczywistości, Pełnego potencjału, Drogi do szczęścia itd. Celem takiego oddziaływania jest uzyskanie pełnego panowania nad swoimi członkami i zatrzymanie ich na stałe wewnątrz grupy”[1]. Używane są również pokrewne terminy takiej jak: religijny, nowy ruch religijny, grupa wyznaniowa, grupa religijna i pojęcie szersze –grupa kultowa. Natomiast w polskim prawie używa się określenia związek wyznaniowy.

Sekty w szkole!

Szkoła podejmuje działania wychowawcze i edukacyjne  skierowane na kształtowanie wiedzy, osobowości i życia uczniów. Działania te mogą być również nadużywane do manipulowania młodym człowiekiem. Jest to wykorzystywane przez sekty, które dążą do całkowitego podporządkowania dzieci i młodzieży szkolnej. Istnieje wiele sposobów wpływu sekty na uczniów, m.in. zupełna krytyka tradycyjnego systemu szkolnego i proponowanie własnego szkolnictwa. Jest to coraz łatwiejsze, ponieważ w czasach swobody zakładania szkół wyznaniowych, sekty są właścicielami lub sponsorami placówek oświatowych. Dużo łatwiejszym sposobem dotarcia do szkoły jest posiadanie swoich przedstawicieli w zbiorowości uczniów, w czym zdecydowanie pomagają liczne kontakty koleżeńskie, które ułatwiają agitację nowych członków sekty. Dociera ona również bezpośrednio do uczniów poprzez organizowanie różnego typu warsztatów teatralnych, grup relaksacyjnych, zajęć plastycznych i językowych, kursów sztuk walki. Sekcie udaje się również wejść do szkoły na zajęcia edukacyjne pod fałszywą nazwą fundacji lub stowarzyszenia, które składa ofertę edukacyjną w postaci zajęć i warsztatów tematycznych. Bez kontroli ich treści może okazać się, że są one bezpośrednią indoktrynacją. Na codzienny kontakt z dzieckiem może też pozwolić bezinteresowne prowadzenie na terenie szkoły bezpłatnych świetlic, stołówek, sklepików szkolnych przez bliżej nieokreślone organizacje. Bardzo często sekty chcą „wejść” do danej szkoły poprzez pracujących w niej nauczycieli, proponując im nowe, ciekawsze zajęcia oraz wprowadzają ich do swojej grupy. Z kolei nauczyciele mogą swoje „nowe” poglądy przekazywać uczniom. Ponadto sekty bardzo często dążą do wynajęcia od szkoły pomieszczenia, w celu prowadzenia w tym miejscu spotkań grupowych. Zazwyczaj sekta proponuje atrakcyjną opłatę za wynajem, która często obejmuje też zgodę na podawanie adresu szkoły na wizytówkach sekty. Sprawia to, że prowadzone przez nią zajęcia są bardziej wiarygodne, a potencjalni kandydaci są zazwyczaj przekonani o tym, że to szkoła je organizuje i prowadzi, co obniża poziom ostrożności podejmowaniu decyzji o tym, czy dziecko wysłać na tego typu zajęcia czy też nie. Dlatego władze szkolne powinny podejmować wszelkie działania zabezpieczające dzieci i młodzież przed destrukcyjnym działaniem sekty.

Główne przyczyny przyłączania się do grupy kultowej:

1) uwarunkowania osobowościowe–potrzeba przynależności w sytuacji kryzysu rodziny czy lokalnego środowiska, potrzeba poszukiwania odpowiedzi na trudne pytania, zwłaszcza w momencie odrzucenia wiary, poszukiwanie duchowego kierownictwa w dobie kryzysu autorytetów, potrzeba zaangażowania się w wyższy cel, chęć bycia rozpoznawanym,

2) uwarunkowania środowiskowe–procesy modernizacyjne, patologie społeczne, rozbicie więzi międzyludzkich, ciągły nacisk i presja na odnoszenie sukcesów, kryzys Kościoła i religii, kryzys rodziny,

3) uwarunkowania sytuacyjne– kryzysowe, charakteryzujące się dużym nasileniem stresu, m.in. śmierć kogoś bliskiego, zawód miłosny, ciężka choroba, życiowa porażka, czy też inne nieprzewidziane wydarzenie.

 

«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama

Reklama