Idącym w przyszłość

Zakładają świetlice i kawiarenki. Organizują kursy tańca i języków obcych. Na uczelniach i w szkołach pokazują, że wiara jest integralną częścią ich życia. Ich celem jest takie kształtowanie młodzieży, aby kiedyś jako dorośli żyli z Bogiem i rozwijali się wewnętrznie oraz prowadzili skuteczną działalność apostolską. Idziemy, 31 sierpnia 2008


Z Prymasem Tysiąclecia


Z początkami SKMA ściśle wiąże się powstanie Akademickiego Stowarzyszenia Katolickiego Soli Deo. – Byliśmy przez pewien czas jedną organizacją. Mamy podobną działalność. Może w przyszłości uda się nam połączyć – mówi Ula Bosiacka, prezes Soli Deo. Stowarzyszenie zaczerpnęło nazwę od zawołania kardynała Stefana Wyszyńskiego, który stał się jego patronem. Działa na dziewięciu uczelniach: Uniwersytecie Warszawskim, Politechnice Warszawskiej, SGH, UKSW, SGGW, Akademii Muzycznej, Akademii Medycznej, w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania i w Akademii Pedagogiki Specjalnej. – Za organizację odpowiadają osoby świeckie, nie mamy stałego asystenta w osobie kapłana. Kapłani są naszą pomocą duchową. Raz w tygodniu prowadzą spotkanie formacyjne na poszczególnych uczelniach. Raz w miesiącu ks. Józef Maj odprawia nam Mszę św. Od nowego roku akademickiego Eucharystia będzie sprawowana dla nas w kościele św. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu – mówi Ula Bosiacka.

Wykłady, konferencje, projekcje filmów, akcje charytatywne, rekolekcje adwentowe i wielkopostne, majówki i obozy rowerowe składają się na całoroczną działalność. Tradycją stały się Dni Kultury Chrześcijańskiej odbywające się w październiku czy cykl spotkań na SGH „Sympatia, miłość, małżeństwo”. Wakacyjne obozy integracyjne dla osób, które dostały się na I rok studiów, podobnie jak te organizowane przez KSMA, mają pomóc odnaleźć się na uczelni początkującym żakom. Uczestnicy mają wspólną modlitwę poranną i wieczorną oraz wspólną niedzielną Mszę św.

Soli Deo liczy obecnie 140 członków. Jak znaleźć się w tym gronie? Wystarczy przejść krótkie szkolenie, na którym podawana jest historia Stowarzyszenia oraz zasady organizowania różnych projektów Soli Deo. – Jestem od 2 lat w Stowarzyszeniu. Tu przebywam z ludźmi, którzy żyją podobnymi wartościami. Poprzez organizację różnych projektów mogę pomagać innym osobom. To daje mnie samej wiele radości – opowiada Ula Bosiacka.

Formacja prowadzić ma do tego, by umieć odnaleźć się we współczesnym świecie i potrafić zachować wartości chrześcijańskie. Wielu byłych członków Soli Deo zajmuje odpowiedzialne stanowiska w życiu społecznym i gospodarczym i naukowym. Skąd się to bierze? Może stąd, że w działalność katolickich stowarzyszeń najbardziej angażują się ci, którzy na uczelni i poza nią są najbardziej zapracowani. I to od nich w dużej mierze zależy przyszłość Kościoła.***

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży istnieje prawie we wszystkich diecezjach, liczy ponad 30 tys. członków zrzeszonych w ok. 1,5 tys. oddziałów.

Akademickie Stowarzyszenie Katolickie Soli Deo liczy 140 członków na Uniwersytecie Warszawskim, Politechnice Warszawskiej, SGH, UKSW, SGGW, Akademii Muzycznej, Akademii Medycznej, w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania i w Akademii Pedagogiki Specjalnej

Na spotkania Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej w kościele św. Anny w Warszawie przychodzi około 50 osób.


«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama

Reklama