By artykuł 38 w pełni chronił życie

Obrońcy życia konsekwentnie postulują nowelizację artykułu 38; oczywiście popierają także wspomnianą powyżej nowelizację artykułu 30, ale nie kosztem rezygnacji z nowelizacji artykułu 38. Uważamy, że byłoby pożądane, aby dokonano nowelizacji artykułów 38 i 30. Źródło, 11 marca 2007
Głos w dyskusji nad wzmocnieniem ochrony życia człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Zapoczątkowany 26 października ubiegłego roku proces nowelizacji 38 artykułu naszej Konstytucji, w celu doprecyzowania i wzmocnienia ochrony życia człowieka, poprzez dodanie do tego artykułu słów "od momentu poczęcia do naturalnej śmierci" realizuje się obecnie w ramach prac nadzwyczajnej komisji sejmowej. Po ich wprowadzeniu artykuł 38 Konstytucji przyjąłby zapis: "Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia od momentu poczęcia do naturalnej śmierci".

Ostatnio pojawiła się propozycja nowelizacji artykułu 30 naszej ustawy zasadniczej - uzupełnienia go o słowa "od chwili poczęcia". Po wprowadzeniu tych słów artykuł 30 uzyskałby brzmienie: "Źródłem wolności i praw człowieka jest przyrodzona i niezbywalna godność przysługująca człowiekowi od chwili poczęcia. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych".

Obrońcy życia konsekwentnie postulują nowelizację artykułu 38; oczywiście popierają także wspomnianą powyżej nowelizację artykułu 30, ale nie kosztem rezygnacji z nowelizacji artykułu 38. Uważamy, że byłoby pożądane, aby dokonano nowelizacji artykułów 38 i 30. Byłoby sprawą niekorzystną dla ochrony życia człowieka, gdyby zrezygnowano z postulowanej nowelizacji artykułu 38. Nowelizacja artykułu 38 to precyzyjne, bezpośrednie wzmocnienie ochrony życia, nowelizacja artykułu 30 to wzmocnienie pośrednie, nieprecyzyjne...

W zaproponowanej nowelizacji artykułu 30 nie ma wymienionego w ogóle "prawa ochrony życia"; oczywiście to prawo zawiera się w "prawach człowieka". Źródłem tych praw jest "przyrodzona... godność". Zwolennicy cywilizacji śmierci zaczną dywagacje: a co to jest "godność" i jak należy rozumieć w tym kontekście "przyrodzona", czy aby nie dopiero po urodzeniu?

W zaproponowanej nowelizacji artykułu 30 nie ma w ogóle słów "do naturalnej śmierci". To duży mankament. Brak słów "do naturalnej śmierci" i zapis, że źródłem praw jest "...godność człowieka" stwarza potencjalnie niebezpieczną sytuację. My, obrońcy życia, dobrze znamy głosy w dyskusji na Zachodzie, gdzie "prawo" do eutanazji uzasadniono prawem do "godnej śmierci"... Postulowana nowelizacja artykułu 38 tych nieścisłości, braków nie zawiera.
«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Pobieranie... Pobieranie...