Chcemy uczyć na nowo świętowania niedzieli

Niedziela 11/2012 Niedziela 11/2012

Ruch został zainicjowany m.in. z tego powodu, że w obecnych czasach w naszej Ojczyźnie widzimy coraz jaskrawiej podejmowane działania na rzecz desakralizacji niedzieli. Objawia się to szczególnie poprzez rozpowszechnienie handlu, zacierając różnice między dniem świątecznym a zwyczajnym, codziennym dniem pracy.

 

Społeczny Ruch Świętowania Niedzieli (SRŚN) jest ruchem młodym, jego początki sięgają 2010 r. Pomysł zrodził się w środowisku ludzi, którzy zwrócili uwagę na postępujący proces desakralizacji niedzieli. W kolejnych tygodniach powstała lista osób i stowarzyszeń, które zaproszono do ruchu i na pierwsze spotkanie, które miało miejsce we wrześniu 2010 r. Ideą ruchu jest uświadamianie ludzi, „nakłuwanie” ich świadomości na temat świętowania niedzieli. – Nie jest naszym zadaniem zamykanie hipermarketów i zakładów pracy w niedzielę. Chodzi o uświadomienie, że niedziela jest dniem świętowania, że jest wyjątkowym wolnym dniem w tygodniu, a dla chrześcijanina dniem świętym – mówi Bogdan Orłowski, przewodniczący ruchu, na co dzień przewodniczący NSZZ „Solidarność” Regionu Zagłębia Miedziowego. Ruch łączy bowiem środowiska ludzi pracy, związków zawodowych, przedstawicieli ruchów, stowarzyszeń i mediów katolickich, a także ludzi dobrej woli, którym idea świętowania dnia Pańskiego jest bliska.

Inauguracja i – ruszamy

Uroczysta inauguracja działalności ruchu nastąpiła 11 marca 2011 r. Najpierw w legnickim klasztorze Ojców Franciszkanów miała miejsce sesja naukowa, podczas której przypomniano krótką historię powstania ruchu, a także jego ideę działania, wypływającą z kart Pisma Świętego i mającą potwierdzenie w wydarzeniach z historii powszechnej (edykt cesarza Konstantyna Wielkiego z 3 marca 321 r.).

Po części konferencyjnej w katedrze legnickiej pod przewodnictwem biskupa legnickiego Stefana Cichego odprawiona została Msza św. w intencji inicjatorów i popierających ruch. W homilii bp Cichy mówił m.in. o znaczeniu konkretnych terminów, których sens próbuje się przeinaczyć czy zmienić w dzisiejszych czasach: – Wiele współczesnych osób zatraciło sens niedzieli, a przecież to dzień, w którym mamy oddać chwałę Bogu – mówił Ksiądz Biskup. – Trzeba pomóc innym świętować niedzielę. Przypomniał list Jana Pawła II z 1998 r. „Dies Domini” – o świętowaniu dnia Pańskiego, który porusza wiele aspektów odnoszących się do świętowania niedzieli. Zachęcił do czytania tego listu, który jest cenny w swej treści dla każdego chrześcijanina. – Wyrażam ogromną radość z powstania Społecznego Ruchu Świętowania Niedzieli i modlę się w intencji tych, którzy ten ruch będą popierali, aby niedziela była zawsze Boża i nasza – powiedział na zakończenie homilii bp Cichy.

Na koniec Mszy św. Biskup Legnicki jako pierwszy złożył podpis pod deklaracją poparcia dla Społecznego Ruchu Świętowania Niedzieli.

Z deklaracją poparcia

Deklaracja nawiązuje do dążeń solidarnościowych i wolnościowych oraz postulatów strajkowych sierpnia ’80 i innych domagających się uznania słusznych praw pracowniczych, w tym dnia wolnego od pracy.

Kopie deklaracji trafiły już do wielu parafii, są także rozdawane wszystkim, którzy zechcą poprzeć Społeczny Ruch Świętowania Niedzieli. Dotąd rozprowadzono ponad 40 tys.

kopii deklaracji, pomyślanych jako pamiątka poparcia ruchu. Od ubiegłego roku można także poprzeć ruch na stronach internetowych (www.swietowanieniedzieli.pl), na których przygotowano wersję elektroniczną deklaracji, dającą możliwość samodzielnego jej wydrukowania. 

Oprócz deklaracji poparcia przygotowana została książeczka „Niedziela jest święta” (Legnica 2011), w której przedstawiono główne myśli papieskiego listu „Dies Domini” oraz zaprezentowano Niedzielny Dekalog Katolika.

Dlaczego powstał SRŚN?

Ruch został zainicjowany m.in. z tego powodu, że w obecnych czasach w naszej Ojczyźnie widzimy coraz jaskrawiej podejmowane działania na rzecz desakralizacji niedzieli. Objawia się to szczególnie poprzez rozpowszechnienie handlu, zacierając różnice między dniem świątecznym a zwyczajnym, codziennym dniem pracy.

Problem ten w ostatnich latach szczególnie podjęli Niemcy i Austriacy, zawiązując międzynarodowy sojusz na rzecz wolnej niedzieli. Zaowocowało to obchodzonym w 2008 r. po raz pierwszy Dniem Wolnej Niedzieli.

W Polsce również były już podejmowane różne próby, aby zatroszczyć się o dobro kulturowe, jakim jest niedziela, szczególnie przez NSZZ „Solidarność”.

Rozwijając tę myśl, SRŚN w podejmowanych działaniach przede wszystkim zamierza upowszechniać list apostolski Jana Pawła II „Dies Domini”, w którym Papież jasno określił, jak powinna być przeżywana niedziela: jako święto nadrzędne, objawiające sens czasu, a zarazem powinien to być to dzień radości, odpoczynku i solidarności. Dlatego przedstawiciele i sympatycy ruchu starają się rozpowszechnić tę ideę nie tylko na terenie diecezji, ale również w całej naszej Ojczyźnie. Tematem tym zainteresowano również przedstawicieli mediów katolickich. Jesienią ub.r. wysłane zostały listy informujące o ruchu – wraz z deklaracją poparcia – do nowych członków naszego Parlamentu. Na początku bieżącego roku zaś ruch stał się inicjatorem i organizatorem I Legnickiego Marszu Trzech Króli w Legnicy.

Działania, które podejmuje nowy ruch, na pewno nie należą do łatwych, ale nie oznacza to, że należałoby je odłożyć lub uznać za bezsensowne. Trud musi być podjęty i zapewne przyniesie swoje owoce – podkreślają jego liderzy.

 

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Pobieranie... Pobieranie...