Rekolekcje szkolne

Przygotowanie rekolekcji ewangelizacyjnych rozpoczyna się około cztery miesiące przed zaplanowanym terminem. Polega na wyborze rekolekcjonisty, zebraniu zespołu animatorów, przygotowaniu odpowiednich spotkań rekolekcyjnych. Wieczernik, 152/2007
Jak zorganizować takie rekolekcje? Wymaga to sporo pracy i wielu spotkań przygotowawczych.
Przygotowanie rekolekcji ewangelizacyjnych rozpoczyna się około cztery miesiące przed zaplanowanym terminem. Polega na wyborze rekolekcjonisty, zebraniu zespołu animatorów, przygotowaniu odpowiednich spotkań rekolekcyjnych. Na plan rekolekcji składa się nabożeństwo ewangelizacyjne lub Msza Święta w kościele i spotkania w grupach w budynku szkoły. Dodatkowo są prowadzone spotkania nadobowiązkowe dla zainteresowanych uczniów. Są to zajęcia ze śpiewu religijnego, konkursy plastyczne, spotkania z ciekawymi ludźmi, grupa dyskusyjna, wycieczki… W realizacji programu współpracuje z rekolekcjonistą i katechetami zespół ponad siedemdziesięciu animatorów (w niektórych latach było jeszcze więcej).

Pierwsze spotkanie odbywa się z księdzem rekolekcjonistą. Katecheci wspólnie ustalają między innymi termin i tematykę rekolekcji (w przypadku rekolekcji ewangelizacyjnych są to prawdy ewangelizacyjne), teksty biblijne potrzebne do kolejnych dni rekolekcji oraz dzielą się zadaniami.

Kolejny etap to zebranie zespołu liderów, którzy poprowadzą konkretne diakonie (muzyczną, liturgiczną, modlitewną, porządkową, plastyczną, pantomimy i świadectwa). Liderzy zgłaszają swoje propozycje co do realizacji tematu w zakresie konkretnej diakonii. Proponowane rozwiązania zostają przedstawione do zaakceptowania księdzu rekolekcjoniście. Następnie zespół zostaje poszerzony o osoby podlegające liderom. Optymalny zespół to ok. 50-60-osobowa grupa. Następują spotkania w poszczególnych diakoniach z liderami, którzy przygotowują rekolekcje w zakresie przyjętej odpowiedzialności. I tak:
diakonia muzyczna opracowuje śpiewnik, ćwiczy i animuje śpiew,
diakonia liturgiczna opracowuje lekcjonarz, spotyka się z ministrantami, przygotowuje czytania, psalm (można z uczestnikami rekolekcji), modlitwę wiernych, nabożeństwo pokutne, współpracuje z zakrystią,
diakonia modlitwy przygotowuje uwielbienie w czasie Eucharystii, modlitwę wieczorną, jest do dyspozycji odbywających rekolekcje (przyjmuje intencje modlitewne), modli się za prowadzących,
diakonia pantomimy przygotowuje pantomimy na rekolekcje,
diakonię świadectwa tworzą osoby mówiące podczas rekolekcji świadectwa (świadectwa wcześniej napisane należy sprawdzić – jest to zadanie katechety), przygotowuje też apel nadawany przez radiowęzeł szkolny przed rekolekcjami,
diakonia porządkowa dba o sprawy porządku i ładu zwłaszcza w czasie liturgii, dba o nagłośnienie, przygotowuje Kościół do rekolekcji (ustawienie ławek, rozdawanie śpiewników, kierowanie przychodzących uczestników w miejsce, gdzie siedzi ich klasa…)
diakonia plastyczna dba o dekoracje (gazetka szkolna, ogólny wygląd szkoły, pomoce do pantomim, wystrój kościoła, dekoracja na spotkanie modlitewne).

Wszystkie zaangażowane osoby prowadzą spotkania w grupach (konspekt przekazujemy na pierwszym ogólnym spotkaniu przygotowawczym).

«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Pobieranie... Pobieranie...