„Caritas” szkołą wrażliwości

Co daje uczniom przynależność do Szkolnego Koła „Caritas”? Oto anonimowe wypowiedzi dzieci, członków Szkolnego Koła: „Przynależność do Szkolnego Koła „Caritas” jest dla mnie bardzo ważna, potrafię pomagać innym...”, „...Do tej pory nie zauważałam potrzebujących wokół siebie...” Wychowawca, 4/2007
Jedną z wielu metod wychowawczych we współczesnej szkole jest zrzeszanie uczniów w szkolnych organizacjach i kołach, których głównym zadaniem jest kształcenie u dzieci i młodzieży umiejętności zespołowego działania, wzajemnego wspierania się, przyjmowania odpowiedzialności za siebie i grupę, wdrażanie do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny oraz rozwijanie zainteresowań i możliwości uczniów. Do takich organizacji należą Szkolne Koła „Caritas”. Jest to dobroczynna organizacja młodzieżowa działająca w oparciu o społeczno-humanitarne zaangażowanie jej członków, pod ścisłym nadzorem opiekunów koła, dyrekcji szkoły i „Caritas” danej Diecezji. Ta forma działalności szybko się rozwija i upowszechnia. Szkolne Koła „Caritas” działają na podstawie opracowanych przez siebie regulaminów i statutów, których podstawą prawną są Statuty „Caritas” Diecezji oraz „Caritas” Polska. Główne cele i zadania kół to:


 • uwrażliwienie na potrzeby innych ludzi,
 • rozpoznawanie potrzeb w najbliższym środowisku,
 • organizowanie różnych form pomocy,
 • stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez „Caritas” Diecezji i „Caritas” Polska,
 • współdziałanie z innymi organizacjami młodzieżowymi zajmującymi się działalnością charytatywną,
 • pogłębianie wiary.Co daje uczniom przynależność do Szkolnego Koła „Caritas”? Jakie wychowawcze wartości wypływają z tej działalności? Oto anonimowe wypowiedzi dzieci, członków Szkolnego Koła:


 • „Przynależność do Szkolnego Koła „Caritas” jest dla mnie bardzo ważna, potrafię pomagać innym...”;
 • „...Do tej pory nie zauważałam potrzebujących wokół siebie...”;
 • „Jestem dumna z tego, że należę do Szkolnego Koła „Caritas”, mogę pomagać moim potrzebującym koleżankom i kolegom”;
 • „Nie wiedziałem, że wokół mnie jest tyle biedy i cierpienia, nigdy nie widziałem kalek, nie wiem co mogę im dać oprócz wspólnej zabawy, uśmiechu...”;
 • „Przynależność do Szkolnego Koła „Caritas” uczy mnie miłości bliźniego, a to jest bardzo ważne w życiu. Dobrze, że w naszej szkole istnieje takie koło”;
 • „Bardzo lubię brać udział w zbiórkach ofiar do puszek. Mając puszkę i identyfikator czuję się taka ważna i potrzebna, czuję, że robię coś dobrego i wiem, że za te pieniądze zostaną zakupione bardzo potrzebne rzeczy dla tych, którzy ich nie mają”;
 • „Dowiedziałam się, że uczynkiem miłosierdzia może być mój uśmiech do kogoś, kto jest smutny, dobra rada lub pomoc w nauce... Łatwiej jest uczestniczyć w wielkich akcjach”;
 • „...Lubię występować dla dzieci z Domu Dziecka, ogromnym przeżyciem był dla mnie występ w Domu Pogodnej Starości. Zawsze będę szanować rodziców!”;
 • „Niewiele zrobiłam dla innych, niewiele dałam od siebie ale staję się lepsza, zmieniłam swoje zachowanie”.
«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Pobieranie... Pobieranie...