Agresywne dziewczęta

Obecnie można zaobserwować wzrost zachowań agresywnych wśród kobiet, a także młodych dziewcząt. Uczennice liceów, gimnazjów, a nawet szkół podstawowych nie są już bezbronnymi szarymi myszkami. Potrafią walczyć o swoje, i to nie zawsze w sposób uczciwy. Wychowawca, 6/2009W życiu codziennym każdy spotyka się z przejawami różnego rodzaju agresji. Często stajemy się ofiarami złości, ludzkiej zawiści czy po prostu czyjegoś „gorszego dnia”. Sami też potrafimy okazywać swoje tzw. „humory”, co nie zawsze wiąże się z przyjemnym dla innych odczuciem. Jesteśmy po prostu agresywni. I nie chodzi tu tylko o uszkodzenie czyjegoś ciała, czyli o agresję fizyczną. „Obrzucanie” kogoś obelgami czy przykrymi słowami to także przejaw agresji.

Wydaje się jednak, że tego zjawiska nie da się całkowicie wyeliminować z naszego życia.

Nie jesteśmy bowiem w stanie zmienić na tyle swojej ludzkiej natury, aby pozbyć się pewnych odczuć, zachowań. Człowiek czasami się zdenerwuje, obrazi czy krzyknie – każdy ma do tego prawo.

Nie jest jednak normą pobicie przypadkowo spotkanego człowieka, zabranie starszej osobie długo wyczekiwanej emerytury czy zastraszanie innej osoby. Pewnych zachowań nie da się zaakceptować.

Można więc powiedzieć, że istnieje agresja, która jest dopuszczana w relacjach międzyludzkich oraz taka, która akceptowana nie jest. Nieostrą kłótnię czy wymianę zdań zaliczymy do pierwszego rodzaju agresji. Drugą grupę stanowią zachowania w całości odbiegające od ogólnie przyjętych norm społecznych i dobrego wychowania.

Należy także wspomnieć o innych rodzajach agresji, jak psychiczna i ekonomiczna. Większość ludzi kojarzy z agresją tylko przemoc fizyczną. Od dawnych czasów mężczyźni jako fizycznie silniejsi wykazywali zachowania agresywne. W pewnych sytuacjach były one od nich wręcz wymagane. Przecież prawdziwy mężczyzna w oczach wielu to taki, który potrafi walczyć o swoje i zapewnić bezpieczeństwo swoim bliskim.

Społeczeństwo określiło jednak granice, których mężczyzna przekroczyć nie może. Akceptowane jest użycie agresji tylko wobec innego mężczyzny i to w mocno uzasadnionych przypadkach np. we wspomnianej wyżej obronie. Nie ma przyzwolenia społecznego na używanie siły bez konkretnego powodu.

Obecnie można zaobserwować wzrost zachowań agresywnych wśród kobiet, a także młodych dziewcząt. Uczennice liceów, gimnazjów, a nawet szkół podstawowych nie są już bezbronnymi szarymi myszkami. Potrafią walczyć o swoje, i to nie zawsze w sposób uczciwy. Rodzi się więc pytanie o przyczynę takiego stanu rzeczy.

Oczywiście winą można obarczyć media. W telewizji, gazetach czy w Internecie ciągle pokazywane są akty przemocy różnego rodzaju. Dostęp do środków masowego przekazu jest powszechny, wzorują się na pokazywanych sytuacjach. Poza tym w dzisiejszych czasach młodzież musi być „na czasie” tzn. nowoczesna. A jak tu być nowoczesnym, kiedy przestrzega się starych zasad?

Drugim czynnikiem wpływającym na wzrost zachowań agresywnych wśród dziewcząt jest grupa rówieśnicza. Każdy chce być lubiany, akceptowany i podziwiany. Dorastające dziewczyny zrobią wszystko aby osiągnąć ten cel, posuną się nawet do przekroczenia norm społecznych.

Te dwa wyżej wymienione czynniki są głównymi przyczynami „rodzenia się” agresji wśród dziewcząt. Należy jednak wziąć pod uwagę także inne, równie ważne.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Pobieranie... Pobieranie...