Cyber-dowody

Zaledwie kilka miesięcy temu w polskich urzędach miast i gmin zakończyła się gorączka związana z wymianą starych książeczkowych dowodów osobistych na nowe, a już dowiadujemy się, że polskie władze wprowadzą niebawem kolejny typ dokumentu tożsamości. Przewodnik Katolicki, 6 lipca 2008Zaledwie kilka miesięcy temu w polskich urzędach miast i gmin zakończyła się gorączka związana z wymianą starych książeczkowych dowodów osobistych na nowe, a już dowiadujemy się, że polskie władze wprowadzą niebawem kolejny typ dokumentu tożsamości. Czy za 3, 4 lata czeka nas kolejna skomplikowana operacja wymiany dowodów osobistych?

Tym razem Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce nam zafundować - za nasze własne pieniądze- dowody biometryczne. Będą to wysokospecjalistyczne dokumenty elektroniczne zawierające między innymi dane dotyczące naszych specyficznych i niepowtarzalnych cech biologicznych takich, jak geometria twarzy, odcisk palca, a w przyszłości być może także indywidualny genotyp, grupa krwi, czy tęczówka oka.Rewolucja danych osobowych?


Od roku 2011 osoby starające się o dowód osobisty - a więc przede wszystkim kończące 18 lat i wymieniające dowód z powodu zmiany adresu zamieszkania - nie otrzymają już plastikowej karty, takiej jak obecnie, tylko dokument z chipem (mikroprocesorem), na który będą wprowadzone nasze specyficzne dane, a więc biometryczny dowód osobisty. Powstaje on przez dodanie identyfikatorów biometrycznych do dowodu tradycyjnego. Identyfikatory biometryczne są cyfrowymi reprezentacjami cech biologicznych osoby, takich jak struktura kodu DNA, geometria twarzy, linie papilarne, tęczówka oka, charakteryzującymi się dużym stopniem lub absolutną niepowtarzalnością. Cechy biometryczne osoby sprawdza się przy pomocy elektronicznego skanera a nie zmysłu wzroku. Sprawdzenie polega na porównaniu identyfikatora biometrycznego z dowodu z próbką biometryczną zeskanowaną z osoby i umieszczoną w specjalnej państwowej bazie danych. Identyfikatory biometryczne są bardzo pomocne w sprawdzaniu tożsamości osób o innych rasach.Wiele wersji dokumentów


Dzisiejszy dowód osobisty zawiera podstawowe dane osobowe jego właściciela, w tym datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania oraz numer PESEL. W dowodach biometrycznych te informacje będą zakodowane w chipach, gdzie znajdzie się ponadto cyfrowy zapis kształtu twarzy, a później także odcisków palców. Dane te umieszcza się już dziś w paszportach biometrycznych. Paszporty na razie zawierają tylko cyfrowy zapis kształtu twarzy oraz dane personalne. Od 29 czerwca 2009 r. w chipach nowych paszportów będą zapisane także odciski palców polskich obywateli. W tym samym czasie znajdą się one w nowych biometrycznych dowodach osobistych. Wymiana nowych paszportów i dowodów na jeszcze nowsze nie będzie jednak na razie obowiązkowa i dotknie tylko tych, których poprzednie dokumenty utraciły ważność, zostały zniszczone bądź zagubione. W połowie 2011 r. Polacy będą zatem mieć trzy rodzaje dowodów osobistych - zwykłą kartę plastikową, dowód biometryczny bez odcisków palców i taki sam dowód, ale z odciskami. Będą też aż cztery rodzaje paszportów: wydane przed 2001 r., wydawane w latach 2001-2006, wydawane od sierpnia 2006 r. paszporty biometryczne z cyfrowym zapisem twarzy oraz paszporty z odciskami palców, które mają się pojawić 29 czerwca 2009 r.«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama

Reklama