Korzenie i skrzydła

Przede wszystkim należy wspierać rodziny, które chcą bardziej zatroszczyć się o swój wewnętrzny integralny rozwój, pogłębić swoje umiejętności w zakresie komunikacji, rozwiązywania konfliktów, negocjacji, właściwego wychowywania dzieci. Przewodnik Katolicki, 31 sierpnia 2008Czyli co powinna dać młodemu człowiekowi zdrowa, normalna rodzina?

- Mówiąc metaforycznie - prawidłowa rodzina to rodzina, która daje człowiekowi korzenie i skrzydła. Korzenie zakotwiczają w wartościach, normach. Skrzydła to pasja rozwoju. W rodzinie konieczna jest równowaga między tymi sferami. Jest taka piękna metafora o dzieciach, które przychodzą jako „goście pod dach domu rodziców”. Zadaniem rodziców jest jak najpiękniej tych gości wyposażyć na dalszą drogę. Dzieci nie są ich własnością. To właśnie są ci symboliczni „goście”, których trzeba jak najpiękniej przyjąć, przygotować do dalszej życiowej drogi.

Takie spojrzenie na dziecko wymaga od rodziców także pewnego poświęcenia, może bardziej osobowego traktowania, co nie jest łatwe.

- Tak. Ważne jest, aby relacje w rodzinie były takie, by uwzględniały potrzeby wszystkich jej członków. W prawidłowym wychowaniu dziecka potrzebna jest także mądrość dotycząca właściwego poświęcania się rodziców. Poświęcanie się ma tylko wtedy sens, kiedy służy rozwojowi drugiego człowieka. Czyli na przykład w sytuacjach szczególnych, takich jak choroba, zagrożenie, potrzebne jest poświęcanie się. Natomiast na co dzień życie rodzinne powinno być tak ustalone, żeby nikt dla nikogo nie musiał się poświęcać. Poświęcanie się tylko wtedy ma sens, kiedy służy rozwojowi drugiego człowieka.

Co, Pani zdaniem, może się temu przysłużyć?

- Problem ten jest bardzo złożony. Nie ma tutaj prostej recepty. Wszystkie pokolenia zastanawiały się nad wypracowaniem zasad służących dobremu wychowaniu, rozwojowi dzieci. Każde pokolenie winno odpowiedzieć na „wyzwania” czasów, w których żyje. Dzisiaj takim wyzwaniem jest obrona godności każdego człowieka, od poczęcia do naturalnej śmierci, obrona wartości takich jak wiara, nadzieja czy miłość. Nad tymi problemami warto dzisiaj się pochylić, wnikliwie je przeanalizować. Ważne jest, aby rodzice widzieli wielość zadań i rozważali najkorzystniejsze z punktu widzenia integralnego rozwoju osoby możliwości rozwiązań. Ważne jest nie tylko szerokie, perspektywiczne spojrzenie, ale także i nabycie wielu umiejętności. Właśnie jedną z takich ofert, bardzo ważną dla rodzin, szczególnie młodych, jest Akademia Rodziny. Akademia Rodziny nie tylko stwarza możliwości wysłuchania wielu interesujących wykładów na temat życia małżeńskiego i rodzinnego, ale także daje możliwość nabycia i pogłębiania praktycznych umiejętności dotyczących rozwijania własnej osobowości, wzajemnych relacji, wychowywania dzieci, radzenia sobie z trudnościami itd.***

Maria Ryś - profesor Uniwersytetu kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, kierownik Katedry Psychologii Rodziny na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej, kierownik Podyplomowego Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień. Organizator i współorganizator kilku konferencji ogólnopolskich poświęconych problematyce rodzinnej. Autorka książek naukowych i popularnonaukowych dotyczących problematyki rodzinnej. Prezes Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et Ratio.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama

Reklama