Przystań człowieka wierzącego

Istotnym elementem dobrego funkcjonowania duszpasterstwa parafialnego jest dobrze zorganizowane biuro parafialne. W pewnym sensie w biurze parafialnym jak w soczewce skupia się całe życie parafianina. Przewodnik Katolicki, 3 maja 2009Gwarantem dobrego funkcjonowania biura parafialnego są zwłaszcza godziny jego otwarcia. Powinny być one dostosowane do warunków życia parafian. Nie mniej istotne są kompetencje osób tam pracujących, mając na uwadze fakt, że w większych parafiach wiele formalności biurowych prowadzonych jest przez osoby zakonne lub świeckie. W biurze musi być też zachowana odpowiednia intymność. Stąd potrzebne jest odrębne pomieszczenie przeznaczone na poczekalnię, a tam - gdzie oprócz kapłana pracują jeszcze osoby świeckie - jeszcze jedno pomieszczenie dla kapłana.

Zapis życia parafianina

Całe życie wierzącego człowieka jest niejako „zapisane” w parafii. Kiedy się rodzi, rodzice przychodzą do biura, aby zgłosić jego chrzest, przedstawiając na tę okoliczność odpowiednie dokumenty i proponując wybrane osoby na rodziców chrzestnych. Proboszcz, albo pracownik biura w imieniu proboszcza, odnotowuje potrzebne dane osobowe w parafialnej księdze ochrzczonych a następnie osobę nowego parafianina dopisuje do jego rodziców w parafialnej kartotece.

Także osoby, które na stałe zamieszkały w parafii, winny przybyć do biura, aby zgłosić swoją przynależność to niej. Często to „zapisanie” nowych członków parafii dokonuje się podczas kolędy. Nie powinniśmy jednak czekać na tę okazję, zwłaszcza w parafii, w której nie ma odwiedzin duszpasterskich każdego roku.

W tym czasie bowiem może zdarzyć się, że ktoś będzie potrzebował opinii swego proboszcza, np. będzie poproszony do pełnienia zadania ojca lub matki chrzestnej i będzie musiał udać się do swojej parafii po zaświadczenie, że jest godny przyjąć tę funkcję. Trudna będzie rozmowa z proboszczem, który stwierdzi, że nie zna swego parafianina.

Zmiany danych osobowych

Zdarza się, dzisiaj niestety coraz częściej, że dane osobowe odnotowane w parafialnej księdze ochrzczonych zmieniają się. Najczęściej zmienia się nazwisko. Dzieje się tak, kiedy nowo narodzone dziecko otrzymuje nazwisko matki, a później następuje uznanie ojcostwa, czyli naturalny ojciec uznaje dziecko jako swoje i nadaje mu swoje nazwisko.

Innym razem nadaje dziecku swoje nazwisko mąż matki dziecka. Nazwisko zmienia się także na skutek pełnego przysposobienia dziecka. W takich sytuacjach należy przybyć do biura parafialnego, aby dokonane zmiany w dokumentach państwowych zostały odnotowane także w dokumentach kościelnych. Te sprawy najczęściej reguluje się przy okazji Pierwszej Komunii św. i bierzmowania. Lepiej jednak będzie, kiedy te formalności będą załatwione wcześniej, odrębnie, jako bezpośrednie następstwo faktów prawnych.
«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Pobieranie... Pobieranie...