Żal, że odszedłeś…

Dziękuję Bogu za dar człowieka, którego postawił na drodze mojego życia. Dziękuję Bogu za Ciebie, Ojcze Święty Janie Pawle II, którego spotkałam w mojej młodości, w wieku dojrzałym i spotykam dziś, gdy wchodzę na ścieżkę mej starości. Żal, że odszedłeś… Czas serca, 93/2008Uczyłeś nas wiary prostej, której musimy pragnąć i prosić o nią każdego dnia, będącego darem czasu od dobrego Ojca.

Uczyłeś nas otwierania się na głębię Bożego miłosierdzia i tego, jak kochać i wybaczać – wszak sam wybaczyłeś bratu, który targnął się na Twoje życie.

Uczyłeś nas świadectwem swego życia, że na czyny naszych bliźnich powinniśmy patrzeć oczami samego Boga, który z wysokości krzyża ogarnął każdego z nas miłością wybaczającą.

odszedłeś…

ale zostawiłeś nam ducha radości, której źródłem jest sam Bóg. Tak bardzo jej doświadczaliśmy dzięki Twojej obecności...

Uczyłeś nas, jak być radosnymi i młodymi duchem – pomimo wieku i krzyża ciążącego na Tobie i będącego udziałem wielu, z którymi spotykałeś się na szlaku swego pielgrzymowania.

Uczyłeś nas radować się obecnością Boga w tych, których spotykamy na drogach naszego życia.
Uczyłeś nas nieść radość, w której mają mieć udział inni, i tego, jak się nią dzielić, aby nie
zagarnąć jej tylko dla siebie.

Uczyłeś nas postawy czynu i dzielenia się Radosną Nowiną, a przede wszystkim świadczenia własnym życiem, że Jezus jest pośród nas.

Za to, że byłeś i jesteś naszym nauczycielem – dziękuję Ci, Janie Pawle II.

***

Ojcze Święty Janie Pawle II, pragnę, byś wiedział, że teraz, kiedy wróciłeś do domu Ojca, zawsze pozostaniesz w naszych myślach, modlitwach i sercach, w tych małych ojczyznach każdego, kto
mógł Cię spotkać. To w nas swoją obecnością na szlakach pielgrzymowania zasiewałeś słowo Boże i uczyłeś, jak żyć, aby nasze życie wzrastało i przynosiło owoc stokrotny.

Już wiem, że przez przemianę głębi swego serca mogę współtworzyć ojczyznę serc ciągle otwartych na Boga i na drugiego człowieka. Wiem też, że jest to moje zadanie, wobec którego postawił mnie Bóg na stacjach mojej ścieżki starości.

Za każde spotkanie z Tobą, za dar Twej obecności pośród nas i za to, że do końca byłeś świadkiem Słowa Żywego, które zasiewałeś w naszych sercach, i za Twoją pokorę w przyjmowaniu tajemnicy krzyża dziękuję, Ojcze Święty Janie Pawle II.


«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Pobieranie... Pobieranie...