Siła odwagi

Zamierzonego celu nie osiągnięto ze względu na wyjątkowo trudny charakter kandydata, wykazywany fanatyzm oraz służalczość wobec Kurii i Episkopatu – napisał starszy inspektor Wydziału IV we wniosku o złożenie w archiwum teczki ks. Stefana Wysockiego, ps. Akademik. Idziemy, 3 grudnia 2007
Akcja na łowickie więzienie – z bronią w ręku, ale szczęśliwie bez jej użycia – przyniosła uwolnienie ponad osiemdziesięciu osób, wśród których byli żołnierze AK przygotowani do wywózki na Sybir. Jednym z najmłodszych uczestników akcji był druh Stefan Wysocki – „Ignac”.

W następnych latach nie słabło zainteresowanie „chłopców” z dawnych Szarych Szeregów sprawami harcerstwa. Druh Stefan Wysocki po różnych kursach instruktorskich i II Centralnej Akcji Szkoleniowej nad Turawą doszedł do stopnia podharcmistrza. Po pięćdziesięciu latach – 17 listopada 1999 r. – przyjaciele z ruchu harcerskiego, instruktorzy, awansowali go do stopnia harcmistrza.

Po wojnie kapelanem Szarych Szeregów był ks. Jan Zieja, aż do swoich sędziwych lat. W latach dziewięćdziesiątych powstało Stowarzyszenie Szarych Szeregów, a jego kapelanem został ks. Stefan Wysocki – i jest nim do chwili obecnej.

– Wciąż kocham młodzież – wyznaje druh Stefan – ale nie potrafię już z nią tak fruwać jak za dawnych lat. Dlatego przysiadłem w wybudowanym przez siebie „Gnieździe”. Jego mieszkańcy mówią, że jeszcze mogę się im tu do czegoś przydać – śmieje się.***

Ksiądz prałat Stefan Wysocki urodził się 5 marca 1928 r. w Łowiczu. Święcenia kapłańskie przyjął 8 sierpnia 1954 r. z rąk bp. Wacława Majewskiego. Przez 20 lat pełnił funkcję dziekana dekanatu rembertowskiego. Przez 10 lat był prepozytem Kapituły Radzymińskiej. W 2006 r. został ogłoszony Honorowym Obywatelem Łowicza. Rok później w „uznaniu zasług dla stolicy Rzeczpospolitej Polskiej” otrzymał „Nagrodę Miasta Stołecznego Warszawy”.
«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Pobieranie... Pobieranie...