Bóg może więcej

Nowy Testament jest już przyjęty i zatwierdzony, a szczerze mówiąc, największy i najbardziej dogmatyczny problem stanowił właśnie Nowy Testament. Wobec tego można powiedzieć, że najtrudniejsze kwestie zostały już rozwiązane. Idziemy, 20 stycznia 2008
Ks. Mirosław Kiedzik (ur. 1959) – absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Papieskiego Instytutu Biblijnego w Rzymie, wykładowca Pisma Świętego w Prymasowskim Instytucie Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy, w Prymasowskim Instytucie Teologicznym w Gnieźnie i w Wyższym Seminarium Duchownym w Toruniu. W latach 1993–95 wykładał także Pismo Święte w Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim koło Konina i w Kolegium Teologicznym w Gnieźnie.

***

Jedenaście Kościołów: Kościół Rzymskokatolicki, Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Reformowany, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, Kościół Polskokatolicki, Starokatolicki Kościół Mariawitów, Kościół Chrześcijan Baptystów, Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, Kościół Zborów Chrystusowych i Kościół Zielonoświątkowy, głosami swoich oficjalnych przedstawicieli, po konsultacjach z Redakcją Naukową Biblii Tysiąclecia, podjęło w 1995 r. wspólną decyzję o rozpoczęciu prac nad pierwszym w języku polskim, ekumenicznym przekładem Pisma Świętego. W lipcu 2001 r. zostało ukończone tłumaczenie całego Nowego Testamentu i Księgi Psalmów, a w dniu 26 września 2001 r. w auli Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej w Warszawie odbyła się uroczysta prezentacja tego przekładu, przygotowanego i wydanego przez Towarzystwo Biblijne w Polsce.
Jego wydanie jest historycznym wydarzeniem ekumenicznym. Praca nad nim trwała sześć lat. Udział tłumaczy tylu wyznań w przekładzie Pisma Świętego oraz akceptacja dla tego tłumaczenia, wyrażona przez zwierzchników jedenastu Kościołów, są wyjątkiem w skali europejskiej i światowej.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Pobieranie... Pobieranie...