Zyskać na Unii

Pomoc w ramach funduszy unijnych może otrzymać nawet zwyczajny Kowalski! – Jesteśmy po to, by wydać pieniądze do ostatniego euro – mówią w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych. Mazowsze ma w ma rekordową pulę dotacji unijnych do rozdzielenia. Idziemy, 27 stycznia 2008Wieś też skorzysta


Mieszkańcy wsi też mają kilka propozycji skorzystania z unijnych dotacji. Mogą pójść na różnego rodzaju kursy, które pomogą im zdobyć lepsze wykształcenie, nauczą korzystać z komputera czy konkretnego programu komputerowego. Organizowane są też kursy języka obcego czy inne, jak choćby pomagające utrwalić lokalne tradycje i zwyczaje. – Gdyby mieszkaniec wsi chciał otworzyć własną działalność np. założyć stadninę koni, może otrzymać dotacje na jej uruchomienie – mówi Justyna Wietrzycka z MJWPU. – Jeśli jest ubezpieczony w KRUS-ie, a więc jest rolnikiem, korzysta z dotacji z naszej jednostki. Jeśli ubezpieczony jest w ZUS-ie, dotacje otrzymuje z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich realizowanego przez Ministerstwo Polityki i Pracy Socjalnej. Pomysły na uruchomienie własnej firmy zależą od inwencji twórczych osoby zainteresowanej, może ona np. otworzyć na wsi przedszkole.

Każda grupa społeczna w różnej formie może zyskać wsparcie z dotacji unijnych. Jedną z propozycji dla uczniów są stypendia dla osób uzdolnionych, w szczególności w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych. – Mogą je uzyskać uczniowie, którzy mają dobre oceny z tych przedmiotów, brały udział w konkursach czy olimpiadach, jednocześnie pochodzą z rodzin niezamożnych. Pomoc przeznaczona jest głównie dla dzieci z rejonów wiejskich, gdzie dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 2-krotności wynagrodzenia na osobę w rodzinie, uprawniającego do uzyskania świadczeń rodzinnych – mówi Marzena Polak, kierownik Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego w Urzędzie Marszałkowskim. Samorząd Województwa będzie zbierał informacje o uczniach, którzy spełniają te kryteria. Uczniowie mają o co walczyć. Średnia ocen w roku szkolnym 2007/2008 będzie brana pod uwagę przy przyznawaniu stypendium od września br. do końca marca 2009 r.

W najbliższym czasie ruszyć ma projekt dla grup zagrożonych wykluczeniem społecznym: byłych wychowanków domów dziecka, domów poprawczych i zakładów karnych. – Będą mogli uczestniczyć w szkoleniu z integracji społecznej, doradztwa z zakresu kształcenia zawodowego czy pomocy psychologicznej – mówi Justyna Wietrzycka.


Bądź kowalem swego losu


Maciej Martyniak, rzecznik prasowy MJWPU, zaznacza, że w sięganiu po unijne dotacje potrzebna jest inicjatywa oddolna. To znaczy, że dana grupa ludzi może dać sygnał o potrzebie przeprowadzenia określonego rodzaju kursów. Obecnie wielu pracowników fizycznych wyjeżdża do pracy zarobkowej za granicę. – Okazało się, że przedsiębiorstwo posiadające dźwigi i wynajmujące je innym firmom nie ma pracowników do ich obsługiwania – podaje przykład Maciej Martyniak. – Wtedy przedstawiciel firmy zwraca się do Urzędu Pracy z propozycją przeprowadzenia szkolenia dla mężczyzn na operatorów dźwigów. Kształcenie odbywa się za pieniądze unijne. Część operatorów otrzymuje pracę w firmie, w której brakowało pracowników, a pozostali mogą szukać zatrudnienia na rynku pracy.


«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama

Reklama