Zyskać na Unii

Pomoc w ramach funduszy unijnych może otrzymać nawet zwyczajny Kowalski! – Jesteśmy po to, by wydać pieniądze do ostatniego euro – mówią w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych. Mazowsze ma w ma rekordową pulę dotacji unijnych do rozdzielenia. Idziemy, 27 stycznia 2008
Za wdrażanie programów odpowiadają powołana specjalnie do tego celu Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy. Każdy tu może uzyskać potrzebne informacje, jak skorzystać z pomocy. Ale jednostki te nie przyjmują wniosków od osób indywidualnych. Pomiędzy nimi a przeciętnym Kowalskim znajdują się – uwaga – beneficjenci. To organizacje, fundacje, stowarzyszenia, które na drodze konkursu wygrywają wprowadzanie w życie wszystkich projektów finansowanych z UE. – W tym tygodniu na stronach naszego urzędu zostanie opublikowana lista beneficjentów wyłonionych w konkursie – mówi Dorota Obzejta-Żbikowska. Przeciętny Kowalski, przeglądając listę beneficjentów powinien szukać interesujących go kursów.

Ci, którzy zdecydowali się na własną działalność gospodarczą i otrzymali na ten cel finansowe wsparcie, powinni pamiętać, że dotacje będą bezzwrotne pod warunkiem, że firma przez rok będzie utrzymywała działalność na rynku. – Musi płacić w tym czasie podatki, nie musi wtedy jeszcze przynosić zysków – ocenia Wietrzycka. W tym czasie właściciel firmy może spodziewać się kontroli: jak firma działa, czy ma na stanie sprzęt zakupiony z unijnych dotacji. – Te wymagania służyć mają mobilizacji, by ci, którzy założyli firmę, uczyli się przedsiębiorczości. Czasem firma upada, bo właścicielowi nie chciało się 100 m od zagrody ustawić tabliczki z informacją o stadninie koni. Trzeba szukać alternatywy do zaistnienia na rynku – mówi Maciej Martyniak. Gdyby okazało się, że pomysł własnej działalności był nietrafiony, świeżo upieczony przedsiębiorca nie zostaje pozostawiony sam sobie. – Jeszcze w trakcie pierwszego roku działalności może przekształcać profil firmy. Zapraszamy na szkolenia i doradztwo związane z przekwalifikowaniem – mówi Justyna Wietrzycka.

Wkrótce ruszyć ma akcja promocyjna w radiu i telewizji dotycząca dotacji z UE dla osób fizycznych. – W prostych programach będziemy wyjaśniać, jak można otrzymać pomoc: do którego programu i gdzie powinien aplikować pan X, gdyby chciał założyć przedsiębiorstwo „Zakład usług pogrzebowych”. W maju i w czerwcu w województwie mazowieckim ruszą „Eurobusy”, aby promować w czasie lokalnych imprez programy unijne – mówi Ilona Soja-Kozłowska. Jak zapewniają w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, urząd powstał po to, by wydać na rzecz mieszkańców wszystkie fundusze do ostatniego euro.


Informacje w sprawie dotacji unijnych


Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, tel. (022) 29 52 000, fax. (022) 29 52 001.
Punkt kontaktowy, infolinia: 0 801 101 101 w godz. 8.30-15.30; www.mazovia.eu

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego przy Urzędzie Marszałkowskim, ul. ks. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa, tel. (22) 5979 751, 5979 755; fax. (22) 5979 752

Wojewódzki Urząd Pracy, ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa, tel. centr. (22) 578-44-00,
fax. (22) 578-44-07; wup@wup.mazowsze.pl


«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama

Reklama