Betlejem Miłosierdzia

Przewodnik Katolicki 10/2011 Przewodnik Katolicki 10/2011

Mimo mroźnej pogody tysiące wiernych zapełniło ulice płockiej Starówki, by w miejscach związanych ze św. Faustyną uczcić 80. rocznicę jej pierwszych spotkań z Panem Jezusem i zapoczątkowanego wówczas głoszenia Orędzia Miłosierdzia Bożego.

 

Przesłanie dla czcicieli

22 lutego 2011 r. Koronka w płockim sanktuarium została odmówiona o godz. 16:30. Modlitwie w tym jubileuszowym dniu przewodniczył biskup płocki Piotr Libera. Sanktuarium wypełnione było po brzegi, a przed świątynią, na płockim Starym Rynku, mimo dużego mrozu, zgromadziło się jeszcze kilkaset osób. Po odmówieniu Koronki wierni pod przewodnictwem biskupa płockiego przeszli w procesji z sanktuarium Miłosierdzia Bożego do kościoła farnego pw. św. Bartłomieja. W tłumnej procesji niesiono relikwie św. Faustyny oraz obraz z sanktuarium, namalowany przez Elżbietę Plewę-Hoffmann. Obraz ten w latach 1992–2000 nawiedził wszystkie parafie diecezji płockiej.

W płockiej farze odprawiona została Msza św. w 80. rocznicę pierwszego objawienia
św. Faustyny i przekazania światu Orędzia Miłosierdzia Bożego. Wierni szczelnie wypełnili świątynię, a także plac przed kościołem, i w wielkim skupieniu chłonęli słowo Boże. Bp Piotr Libera przypomniał w homilii, że to właśnie Płock wybrał Pan Jezus na miejsce, „gdzie wszystko się zaczęło”, gdzie rozpoczęła się misja przypominania światu o Bożym Miłosierdziu. Kaznodzieja przypomniał też, że kult Bożego Miłosierdzia w całym Kościele potwierdził „mocą najwyższego autorytetu, mocą urzędu Piotrowego – ex cathedra Petri” – nasz wielki rodak, Ojciec Święty Jan Paweł II, którego ustalonej na 1 maja szybkiej beatyfikacji wszyscy wyczekujemy.

Przypominając nauczanie o Bożym Miłosierdziu, bp Libera w swej homilii pytał: „Czy jednak przesłanie zawarte w obrazie Jezu, ufam Tobie zostało już wypełnione? Czy misja, jaką zlecił Chrystus św. Faustynie, dobiegła końca? Bynajmniej! Pomimo upływu 80 lat czekają one na odkrycie, a przede wszystkim na wypełnienie się w życiu każdego człowieka”. Jako przykład biskup podał miasto Płock, „miasto stutrzydziestotysięczne. Ilu płocczan wie, że w ich mieście jest sanktuarium Miłosierdzia Bożego? Ilu potrafi wskazać, gdzie się ono znajduje? – pytał biskup. – Kiedy do płocczan przyjeżdżają w odwiedziny krewni bądź znajomi i chcą nawiedzić sanktuarium Miłosierdzia, spotykają się często ze zdziwieniem i zakłopotaniem gospodarzy, którzy po raz pierwszy dowiadują się, że w mieście, w którym od lat żyją, istnieje sanktuarium Miłosierdzia. To smutne, że znamy wiele różnych miejsc na tej ziemi, a nie znamy «geografii Bożego Miłosierdzia»”.

Kazanie bp. Piotra Libery było też wezwaniem dla każdego z czcicieli Bożego Miłosierdzia, których tysiące zgromadziło się tego dnia w płockiej farze, by głębiej przyjrzeć się swojemu nabożeństwu do Bożego Miłosierdzia, by walczyć z rutyną w życiu duchowym i modlitewnym: „A czy my – kochani – nawiedzający płockie sanktuarium; czy my, czciciele Bożego Miłosierdzia – nie otrzaskaliśmy się z tą wielką tajemnicą? Czy recytując Koronkę do Bożego Miłosierdzia, próbujemy choć trochę zbliżyć się do prawdy o Bogu bogatym w miłosierdzie?”

Biskup wspomniał, że Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przystąpiło do rozbudowy płockiego sanktuarium Miłosierdzia Bożego. W kościołach diecezji płockiej, w niedzielę 6 marca zbierana będzie ofiara wiernych, która w całości zostanie przekazana siostrom na budowę płockiego sanktuarium. Po pięknej Mszy św., która już dziś jest historycznym wydarzeniem, wierni długo jeszcze pozostawali w płockiej farze, by modlić się o potrzebne łaski i by wysłuchać koncertu w wykonaniu zespołu „Lumen”, który zapewnił oprawę muzyczną wcześniejszej liturgii.

*

Pośród tysięcy pielgrzymów, którzy 22 lutego przybyli na płockie uroczystości, była również Danuta Ceranowska z Ciechanowa. Towarzyszyło jej troje dzieci: 14-letnia Agata, 11-letni Jakub i niespełna roczny Mateusz. Rodzina nie zdołała wejść do wypełnionego kościoła, a naszą uwagę zwróciła swoją skupioną modlitwą w zakrystii płockiej fary, gdzie schroniło się wielu wiernych.

– Jesteśmy w Płocku pierwszy raz i bardzo się cieszę, że mogłam tu przyjechać wraz z dziećmi, by udziałem w Eucharystii uczcić rocznicę objawień – powiedziała „Przewodnikowi Katolickiemu” pani Danuta. W swej rodzinnej parafii w Ciechanowie należy do Diakonii Miłosierdzia Bożego, którą współzakładała. – Spotykamy się przynajmniej raz w miesiącu, by rozważać fragmenty z Dzienniczka św. Faustyny. Czytamy też encykliki Jana Pawła II, zgłębiamy wiedzę o Bożym Miłosierdziu – opowiada pani Danuta. Gimnazjalistka Agata i chodzący do szkoły podstawowej Jakub modlili się tego dnia w Płocku wraz ze swoją mamą za wstawiennictwem św. Faustyny o potrzebne w ich życiu i nauce łaski. Niespełna roczny Mateusz, choć nie był świadom, gdzie się znajduje, zapewne także wyniesie z tej religijnej uroczystości błogosławieństwo.

*

„Umiłowani Bracia i Siostry! Przez dzisiejszą uroczystość ponownie przypominamy naszemu miastu, naszej Ojczyźnie i światu Orędzie Miłosierdzia Bożego. Przypominamy je wszystkim ludziom, którzy weszli w drugą dekadę trzeciego tysiąclecia. Przypominamy je zwłaszcza tym, którzy żyją z dala o d Boga, pogrążeni w grzechach, oddani w niewolę szatana. «W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem» (2 Kor 5, 20).

Do tego przynagla nas pełne miłości spojrzenie Jezusa z ikony «napisanej» z inspiracji Świętej Siostry Faustyny. Ludzie na wschodzie i zachodzie, na północy i południu mogą z tej ikony uczyć się Bożego Miłosierdzia. W miarę tego, jak udręczona wojnami, terroryzmem, klęskami żywiołowymi ludzkość XXI w. będzie wnikać w tajemnicę tego miłosiernego spojrzenia – ideał pojednania oraz pokoju będzie jawił się jako możliwy do spełnienia”.

 

Z homilii biskupa płockiego Piotra Libery, wygłoszonej w kościele farnym pw. św. Bartłomieja w Płocku, podczas Mszy św. z okazji 80. rocznicy pierwszego objawienia św. Faustyny

 

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Pobieranie... Pobieranie...