Czy Pan Jezus się pomylił?

Patrząc na współczesny świat, zagrożony nienawiścią, niewiarą, grzechami, zniewoleniami, antychrześcijaństwem, pytamy, co mamy czynić, aby się nie zagubić? Przychodzimy do Tej, której jesteśmy jako naród oddani w niewolę miłości za wolność Kościoła w Ojczyźnie i świecie. Niedziela, 26 sierpnia 2007
Dorota Skibińska: – Pomocnicy Matki Kościoła to ruch maryjny, którego założycielem i inspiratorem był kard. Stefan Wyszyński. Czy są dziś potrzebni Pomocnicy Maryi, czy może jest to ruch, który miał uzasadnienie dla swojego istnienia tylko w latach życia i posługi Prymasa Tysiąclecia?

O. Stanisław Jarosz OSPPE: – Stefan kard. Wyszyński powołał ten ruch 26 sierpnia 1969 r. na Jasnej Górze, wzywając wszystkich ludzi dobrej woli do pomocy Maryi Matce Kościoła. Jako głowa Kościoła w Polsce, Prymas był zatroskany o zbawienie każdego człowieka. Maryja – Ta, która najlepiej wypełniła plany Ojca – jest dla nas wzorem człowieka i Kościoła. Z Maryi Jezus wziął swoje ludzkie ciało. Maryja towarzyszyła Mu jako Matka i Uczennica. Była obecna i aktywnie działała w Kanie, pod krzyżem i w Wieczerniku, gdzie uczniowie Jezusa, tworzący młody Kościół, zostali napełnieni Duchem Świętym, mocą do wypełnienia misji Jezusa – zbawienia świata. Jej obecność na Jasnej Górze jest szczególnym światłem na drogach wiary, abyśmy nie zabłądzili.

Patrząc na współczesny świat, zagrożony nienawiścią, niewiarą, grzechami, zniewoleniami, antychrześcijaństwem, pytamy, co mamy czynić, aby się nie zagubić? Przychodzimy do Tej, której jesteśmy jako naród „oddani w niewolę miłości za wolność Kościoła w Ojczyźnie i świecie” – jak mówi Milenijny Akt Oddania Polski z 1966 r. Czy tym zadaniem żyjemy? A może zapomnieliśmy, do kogo należymy, kto nas stworzył i po co istniejemy? Prymas Wyszyński, wzywając do odpowiedzialności za Kościół Jezusa Chrystusa, za zbawienie każdego człowieka, wzywał do tego, aby pomagać Maryi – stać się Jej pomocnikiem, a przez to pomagać Jezusowi w Jego misji. Jest to nadal bardzo aktualne wezwanie.

– Patrzymy na współczesną Europę i cały świat z drżeniem i pytaniami: Czy Pan Jezus się pomylił? Czy przegrał, oddając za nas życie na krzyżu?

– Na świecie jest ponad 6,5 miliarda ludzi, 1/4 z nich to chrześcijanie, spośród których połowa to katolicy. 100-200 milionów uczęszcza w niedziele na Mszę św., a ilu z nich naprawdę żyje Ewangelią jako uczniowie Jezusa? Bóg chce zbawić każdego człowieka, każdego kocha. Imię „Jezus” znaczy – Bóg zbawia. Chrystus zapłacił za nas najwyższą cenę swojej krwi i przez Niego, który żyje w Kościele, przychodzi zbawienie. Czynić z nas Jego uczniów, głosić Ewangelię – to misja Kościoła (por. Mt 28,18-20).

«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Pobieranie... Pobieranie...