Czy Pan Jezus się pomylił?

Patrząc na współczesny świat, zagrożony nienawiścią, niewiarą, grzechami, zniewoleniami, antychrześcijaństwem, pytamy, co mamy czynić, aby się nie zagubić? Przychodzimy do Tej, której jesteśmy jako naród oddani w niewolę miłości za wolność Kościoła w Ojczyźnie i świecie. Niedziela, 26 sierpnia 2007
– Doświadczamy wielu słabości, kruchości, jak gliniane naczynia...

– To prawda, ale właśnie w słabościach może objawić się moc Jezusa, która nie pochodzi z nas. Dlatego musimy nieustannie prosić: Panie, daj mi Twego Ducha, abym mógł wypełniać Twoją misję zbawiania świata. Niech Maryja, która jest Matką Kościoła, wyprosi nam Ducha Jezusa. Niech znajdzie w nas swoich „pomocników”, którzy jako dojrzali chrześcijanie podejmą misję Jezusa w zbawianiu świata.

– Centrum Modlitwy Zawierzenia na Jasnej Górze podjęło dzieło pomagania Maryi Matce Kościoła przez konkretne zaangażowanie.

– Przychodzimy na Jasną Górę i mamy wiele próśb do Maryi. A może jesteśmy już na tyle dojrzali w wierze, że nie chcemy być jak małe dzieci, które tylko czegoś chcą, biorą, ale powiemy jak dorosłe dziecko do Matki: „Mamo, w czym mogę Ci pomóc? W czym mogę Ci ulżyć? Tyle razy mi pomagałaś, chroniłaś, a teraz ja chcę Ci przynieść pomoc, pociechę, radość”... Pierwsza decyzja, jaką mogę podjąć, to oddać się Jej całkowicie do dyspozycji, czynić to często, świadomie i dobrowolnie, tak jak to czynili: św. Maksymilian Maria Kolbe, sługa Boży Stefan kard. Wyszyński, sługa Boży Jan Paweł II. „Chcę być cały Twój, bez reszty Twój, Maryjo”. Można to uczynić aktem, który wyrasta z oddania w niewolę miłości Maryi według tekstu Stefana kard. Wyszyńskiego:

Matko Boża, Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko, czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości. Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką. Chcę odtąd czynić wszystko z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twego Syna i zawsze zwyciężasz. Spraw więc, Wspomożycielko Wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.


Każdy może oddać się Maryi, niezależnie od wieku, wykształcenia, statusu. Prymas Wyszyński wzywał, zapraszał wszystkich do tej drogi. Może od mojego „tak” zależy zbawienie kogoś bliskiego? „Fiat” Maryi przyniosło zbawienie – słowo stało się Ciałem w Jej łonie. Nie była to łatwa droga. Bóg nie oszczędzał Jej upokorzeń, pogardy, niezrozumienia, aż po obecność pod krzyżem umierającego Syna. Nie pytała, dlaczego. Ufała, że jeśli Bóg powiedział, to dzieje się zbawienie świata.

Z Maryją ratuj człowieka
Zapraszamy do wspólnoty „Z Maryją ratuj człowieka”. Jest to modlitwa za osobę, której zbawienie jest zagrożone. Na stronie internetowej pod hasłem „ratunek” można uzyskać więcej informacji na ten temat. Można napisać i zaopatrzyć się w książeczkę: „Maryjo, ratuj nas i świat”.

Nasz adres: Jasnogórskie Centrum Modlitwy Zawierzenia, ul. Kordeckiego 2, 42-200 Częstochowa; tel. (434) 377 74 27; e-mail: dar-modlitwy@wp.pl.


«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Pobieranie... Pobieranie...