Wczoraj i dziś Zakonu Bożogrobców

Po upadku Królestwa Jerozolimskiego rola Rycerstwa Bożego Grobu znacznie zmalała, a w ciągu wieków ruch rycerski uległ rozproszeniu. Dopiero po normalizacji życia w Ziemi Świętej Stolica Apostolska, na mocy bulli papieskiej erygowała odrodzony świecki Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Niedziela, 26 kwietnia 2009– Dni Wielkiego Tygodnia i Wielkanoc to czas szczególnie związany z Zakonem Rycerskim Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Polscy rycerze i polskie damy Zakonu są wtedy obecni na Liturgii głównie w Miechowie i w Krakowie, ale także w swoich miejscowych katedrach oraz innych kościołach. Przybywają w uroczystych strojach zakonnych...

– Okres Wielkiego Tygodnia, a zwłaszcza Triduum Paschalne z Wielkim Piątkiem i Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, to dla Zakonu Bożogrobców czas szczególny. Dotykamy wówczas największych tajemnic naszej wiary, są to jednocześnie dni naszych świąt patronalnych. Rycerze Świętego Grobu Bożego są w tych dniach widoczni przez uczestnictwo w adoracjach i procesjach w uroczystych strojach zakonnych.

Wyjątkowy charakter ma wielkopiątkowa Droga Krzyżowa i adoracja Krzyża w bazylice Grobu Bożego w Miechowie (diecezja kielecka), najstarszej fundacji Bożogrobców poza Jerozolimą, datowanej na 1163 r. Miechów był przez wieki siedzibą Zakonu Kanonickiego Stróżów Bożego Grobu. To właśnie w Miechowie zachowała się najstarsza w Europie replika Bożego Grobu – cel odwiecznych pielgrzymek. Bazylika miechowska i replika Bożego Grobu stanowią kolebkę polskich tradycji związanych z kultem najświętszych miejsc naszej wiary.

Jak wspomniałem, Wielki Piątek, Niedziela Wielkanocna są naszymi zakonnymi świętami patronalnymi, podobnie jak uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Palestyny, przypadająca 22 sierpnia, oraz uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego – 14 września.

– W okresie wielkanocnym odbywa się co roku inwestytura – uroczyste przyjmowanie do Zakonu nowych członków. Tym razem miejscem inwestytury jest Łowicz. Jak będzie wyglądała ta zakonna uroczystość?

– Inwestyturę będziemy przeżywać w Łowiczu w dniach 24 i 25 kwietnia. Obrzęd inwestytury składa się z dwóch części. Pierwszego dnia kandydaci do Zakonu, na zakończenie rocznego okresu kandydackiego, podczas specjalnej liturgii pokutnej wypowiedzą uroczyste ślubowanie rycerskie w obecności biskupa, następnie podpiszą tekst przysięgi i złożą dokument na ołtarzu.

Dokona się wtedy także poświęcenie strojów i dystynktoriów zakonnych. Następnego dnia odbędzie się uroczyste pasowanie na rycerza, przyjęcie dam oraz osób duchownych. Uroczystościom będzie przewodniczył kard. Józef Glemp. W inwestyturze biorą udział wszyscy członkowie naszego Zwierzchnictwa oraz zaproszeni goście, także z zagranicy. Zjazd w Łowiczu będzie okazją do wspólnej zakonnej modlitwy, ale również do miłego spotkania wszystkich kawalerów i dam z całej Polski.

Pragnę na zakończenie naszej rozmowy przekazać całej Redakcji Tygodnika „Niedziela” najlepsze życzenia z okazji trwającego okresu wielkanocnego. Życzę głębokiego doświadczenia spotkania ze Zmartwychwstałym Panem, niewzruszonej wiary w Jego miłosierną obecność, a także wielu Bożych łask na dalszą pracę w tak znakomitym piśmie. Szczęść Boże!

– Bóg zapłać.
Łowicz, 24-25 IV 2009 r. – inwestytura Bożogrobców

*****

KAROL BOLESŁAW SZLENKIER
Należy do Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie od 10 lat. Został przyjęty podczas inwestytury w Miechowie w 1999 r., której osobiście przewodniczył Wielki Mistrz kard. Carlo Furno z Rzymu w obecności Gubernatora Generalnego Lodowico Carducci Artemisio. Ma rangę komandora. Przez pięć lat pełnił w Zwierzchnictwie Polskim funkcję ceremoniarza świeckiego. Mieszka z rodziną w Warszawie.
«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama

Reklama