Wczoraj i dziś Zakonu Bożogrobców

Po upadku Królestwa Jerozolimskiego rola Rycerstwa Bożego Grobu znacznie zmalała, a w ciągu wieków ruch rycerski uległ rozproszeniu. Dopiero po normalizacji życia w Ziemi Świętej Stolica Apostolska, na mocy bulli papieskiej erygowała odrodzony świecki Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Niedziela, 26 kwietnia 2009– Co oznacza w naszych czasach być kawalerem lub damą Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie? Jakie zadania podejmuje Zakon w związku z sytuacją chrześcijan w Ziemi Świętej?

– Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba wspomnieć o etosie rycerskim oraz rycerskiej postawie i świadectwie, które powinny być cechami współczesnego rycerstwa. Ideały rycerskie – tak mocno ukształtowane w historii, szczególnie okresu średniowiecza – wyznaczają pewną postawę również w dzisiejszych czasach. Od kawalera i damy Zakonu Bożogrobców oczekiwana jest, ale również wymagana, postawa klarownej, szczerej i świadomej służby na rzecz Kościoła katolickiego, a w szczególności na rzecz Ziemi Świętej i chrześcijan tam żyjących.

Współczesne rycerstwo to wspólnota służby i modlitwy, której zadania realizowane są przez nieustanną pracę formacyjną, wzrost duchowy oraz uczestnictwo w dziełach, które wyznacza nam Wielkie Magisterium, czyli najwyższa władza zakonna. W ostatnim czasie np. Zwierzchnictwo w Polsce, w odpowiedzi na apel Wielkiego Mistrza, wzywający do modlitwy o pokój i do wsparcia ofiar działań wojennych w Strefie Gazy, zorganizowało specjalne dni modlitw o pokój w Ziemi Świętej.

– Jak długo Zakon istnieje w Polsce? Proszę przedstawić Polskie Zwierzchnictwo.

– Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie został erygowany w Polsce 8 grudnia 1995 r. z inicjatywy kard. Józefa Glempa – prymasa Polski oraz dzięki staraniom ówczesnego sekretarza Księdza Prymasa – ks. Andrzeja Dziuby, obecnego biskupa łowickiego. Ksiądz Prymas przyjął funkcję Wielkiego Przeora Zwierzchnictwa w Polsce, którą nadal pełni. Pierwsza w Polsce inwestytura, tj. uroczystość przyjęcia nowych kawalerów i dam, odbyła się w dniach 24 i 25 marca 1996 r. w archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

Do Zakonu zapraszane są osoby wszystkich stanów, wyróżniające się bardzo wysokimi walorami życia duchowego, gotowe na przyjęcie obowiązku aktywnego uczestnictwa w życiu zakonnym oraz podejmowanie różnych form działań na rzecz promowania i wspierania dzieł prowadzonych przez Zakon w Ziemi Świętej. Zwierzchnictwo w Polsce liczy ok. 200 osób, łącznie z kandydatami do Zakonu, którzy będą niedługo uroczyście przyjęci podczas tegorocznej inwestytury w Łowiczu.

– Nowy Zwierzchnik Zakonu w Polsce z pewnością może już przedstawić najważniejsze inicjatywy, które zamierza podjąć podczas swojej czteroletniej kadencji.

– Na najbliższe cztery lata przygotowałem program, który ma na celu głównie pracę formacyjną oraz podejmowanie inicjatyw w regionach – wszędzie tam, gdzie mieszkają nasi kawalerowie i damy, w ścisłej współpracy z proboszczami i biskupami. Ma to szczególny wymiar integracyjny naszego środowiska oraz podkreśla przynależność do Kościoła katolickiego w wymiarze partykularnym, a także tym powszechnym, odnoszącym się do pracy na rzecz Ziemi Świętej.

Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie musi zachować własną, odrębną i mocną duchowość, która wyróżnia go spośród innych zakonów i instytutów Kościoła katolickiego. Przynależność do Zakonu nie oznacza przyjęcia honorowego wyróżnienia, lecz wymaga świadectwa wiary, zaangażowania i podejmowania obowiązku uczestniczenia w zadaniach wspólnych, wynikających ze statutu.

Do naszych statutowych obowiązków należy pomoc materialna, która za pośrednictwem Wielkiego Magisterium w Rzymie jest przekazywana Patriarsze Jerozolimy dla wsparcia dzieł prowadzonych przez Patriarchat Łaciński w Ziemi Świętej. Dzięki staraniom światowego Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie utrzymywane są m.in.: uniwersytet w Betlejem, kilkadziesiąt szkół różnych szczebli, żłobki, sierocińce oraz wiele ośrodków podstawowej opieki medycznej na terenie Patriarchatu Łacińskiego, który swoim działaniem obejmuje bardzo rozległy teren: Jordanię, część Syrii, część Egiptu, Izrael, w tym terytoria palestyńskie na Zachodnim Brzegu, część Libanu i Cypru.
«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Pobieranie... Pobieranie...